باکتری شناسی تخصصی و سیستمیک

کوکسی های گرم مثبت

کوکسی های گرم منفی چرکزا

باسیل های گرم مثبت

باسیل های گرم منفی

اسپیروکتال ها

مایکوباکتریوم ها

باکتری های بدون پوشش

باکتری های درون سلولی اجباری

باکتری های بی هوازی اجباری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *