قواعد عربی ۱۷

قواعد درس ششم از کتاب دوم راهنمایی

 در این درس درباره ی گروه  متکلم رامی خوانیم .

۱۳-   طریقه ی ساختن فعل ماضی ( متکلم وحده )

 ریشه ی فعل           +       شناسه ی عربی     (  ــْتُ   )

 فَـــعَـــل              +           ــْتُ       =     فَــعَـلْتُ

 ذَهَـــــب            +           ــْتُ      =     ذَهَــبْـتُ  :  رفـــتم

 ضمیر مناسب فعل ماضی   ( متکلم وحده ) عبارتند از : اَنا :   من

مانند :       اَنا     ذَهَبْتُ      الی     المَدرَسَهِ .      من به به مدرسه  رفتم.

۱۴-   طریقه ی ساختن فعل ماضی ( متکلم مع الغیر )

ریشه ی فعل     +    شناسه ی عربی     (  ــْنا   )

 فَـــعَـــل    +     ــْنا      =     فَــعَـلْنا

 ذَهَـــــب   +   ــْتُ      =     ذَهَــبْـنا  :  رفـــتیم

 ضمیر مناسب فعل ماضی   ( متکلم مع الغیر) عبارتند از : نَحْنُ :   ما

مانند :      نَحْنُ     ذَهَبْنا      الی     المَدرَسَهِ .      ما به به مدرسه  رفتیم.

دراین درس قاعده ی سوال کردن و جواب دادن را یاد می گیریم .

پرسش و جواب دادن به سوالات به سه صورت انجام می پذیرد :

۱ –   اگر سوال ما از گروه غایب  باشد  ……  جواب ما همان گروه غایب می باشد واین هم برای فعل ها وهم برای ضمیرها می باشد . مانند :  هَلْ هُوَ علیٌ ؟                     نَعَم ،  هُوَ علیٌ

 هَل هو کَتَبَ الدروسَ ؟       نَعم ، هو کَتَبَ الدروسَ .

 هَل هُم ذَهَبوا الی المسجِدِ ؟     نَعَم ،  هُم ذَهَبوا الی المسجِدِ .

 لا  ،  هنَّ  ذَهَبْنَ الی المدرسهِ .

۲ –  اگر سوال ما مفرد مذکر و مفرد مونث مخاطب ( یعنی صیغه ی ۷ ، ۱۰  )  باشد  ……  جواب ما متکلم وحده ( یعنی صیغه ی ۱۳ ) می باشد .

 مَــــنْ اَنْــــتَ ؟ انـــا مُـحَمـَّـدٌ . تو چه کسی هستی ؟ من محمد هستم

 مفرد مذکرمخاطب       متکلم وحده

 مَــــنْ اَنْــــتِ ؟ انـــا مریـَمُ  . تو چه کسی هستی ؟ من مریم هستم

 مفرد مونث مخاطب     متکلم وحده

هَـــلْ  اَنـْتَ   ذَهـــَـبـْتَ  الی المدرسهِ ؟     آیا تو به مدرسه رفتی ؟

نَــعَـم ،  انـا    ذَهـــَـبـْتُ  الی المدرسهِ .      بله من به مدرسه رفتم .

۲ –  اگر سوال ما مثنی و جمع مذکر مونث مخاطب ( یعنی صیغه ی ۸ ، ۹ ، ۱۱ ، ۱۲ ) باشد  ……  جواب ما متکلم مع الغیر  ( یعنی صیغه ی ۱۴  ) می باشد . مانند :

مَــــنْ اَنْــــتُما ؟ نَحْنُ مُـحَمـَّـدٌ و علیٌ . شما چه کسانی هستید ؟ ما محمدو علی هستیم

 مثنی مذکر مخاطب     متکلم مع الغیر

هَـــلْ  اَنـْتُم   ذَهـــَـبـْتُم الی المدرسهِ ؟     آیا شما به مدرسه رفتید ؟

نَــعَـم  ، نحنُ    ذَهـــَـبـْنا  الی المدرسهِ .      بله ما به مدرسه رفتیم .

هَـــلْ  اَنـْتُنَّ   مُعَلِّماتٌ  فی المدرسهِ ؟     آیا شما معلمان زن درون مدرسه هستید ؟

نَــعَـم ، نحنُ    ذَهـــَـبـْنا  الی المدرسهِ .      بله ، ما معلمان زن درون مدرسه هستیم.

در پایان ۱۴ صیغه ی فعل ماضی را با کف دست چپ می کشیم و آن را خوب تمرین می کنیم و یاد می گیریم .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *