قواعد عربی ۱۸

قواعد درس ششم از کتاب سوم راهنمایی

تعریف فعل نهی : فعلی است که شخصی را از کاری باز می داریم .

طریقه ساخت فعل نهی :  فعل نهی از ۶ صیغه مضارع مخاطب ساخته می شود:

 ۱- ابتدا به اول فعل مضارع ( لا ) اضافه می کنیم .

 ۲- آخر فعل مضارع که دارای  ( ضمه )  است مجزوم ( ساکن ) می کنیم و فعل هایی را که به نون ختم می شود به منزله ی ساکن کردن فعل ، نون آخر را حذف می کنیم.

 فقط در فعل جمع مونث مخاطب ، نون آن حذف نمی شود (نونی که ماقبل آن ساکن باشد )

 تَذْهَبُ                           لا تَذهَبْ          نرو

 تَجْلِسانِ                        لا تَجلِسا         ننشینید

 تَشْکُرونَ                        لا تَشکُروا        تشکر نکنید

 تَنْظُرینَ                          لا تَنظُری         نگاه نکن

 تَغْسِلانِ                         لا تَغسِلا          نشویید

 تَکْتُـبْنَ                           لا تَکتُبْنَ         ننویسید

سوال  :   فعل نهی با فعل نفی مضارع چه فرقی با هم دارند؟

 ۱ –  فعل نفی به اول آن ( لا ) اضافه می شود ولی آخر فعل مجزوم ( ساکن ) نمی شود. ولی فعل نهی به اول مضارع ( لا ) اضافه می شود و آخر فعل مضارع مجزوم (ساکن) می شود .

 ۲ –  از نظر معنی :

مثال برای نفی

نمی نویسی

نمی روم

نمی خوانید

مثال برای نهی

ننویس

نرو

نخوانید

 ۳ –  فعل نفی در تمام افعال مضارع (۱۴ ) صیغه انجام می شود ولی در فعل نهی فقط ۶ صیغه مضارع مخاطب انجام می شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *