قواعد عربی ۲۵

قواعد درس نهم از کتاب دوم راهنمایی

در این درس درباره ی مفرد مذکر و مونث مخاطب  می خوانیم .

۷-طریقه ی ساختن فعل مضارع ( مفرد مذکر مخاطب )

 حرف مضارعه ی    تـَ      +   ریشه ی فعل    +    شناسه ی عربی ( ــُـ )

 تـَ       +        فـــعــل       +        ــُـ       =  تَـفْــعَــلُ

 تـَ       +       ذَهَـــــب       +       ــُـ       = تَـذْهَــبُ  : می روی

 ضمیر مناسب فعل مضارع   ( مفرد مذکر مخاطب ) عبارتند از : اَنتَ :   تو

مانند :            اَیُّها   الطّالِبُ    تَذْهَبُ      الی     المَدرَسَهِ .

 اَنْتَ               تَذْهَبُ     الی     المَدرَسَهِ .      تو به به مدرسه  می روی .

  نکته ی مهم :  (  اَیُّها ) برای کلمه های مذکر مورد خطاب می باشد  ولی ( اَیَّتُُها ) برای کلمه های مونث مورد خطاب می باشد  .

۱۰-طریقه ی ساختن فعل مضارع ( مفرد مونث مخاطب )

 حرف مضارعه ی    تـَ     +   ریشه ی فعل    +    شناسه ی عربی ( ینَ )

 تـَ    +         فـــعــل        +          ینَ        =  تَـفْــعَـلینَ

 تـَ    +         ذَهَـــــب      +          ینَ        = تَـذْهَــبینَ  : می روی

 ضمیر مناسب فعل مضارع ( مفرد مونث مخاطب ) عبارتند از : اَنتِ :   تو

مانند :       اَیَّتُُها   الطّالِبَهُ    تَذْهَبینَ    الی     المَدرَسَهِ .

 اَنْتِ           تَذْهَبینَ     الی     المَدرَسَهِ .      تو به به مدرسه  می روی .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *