قواعد عربی ۵۹

قواعد درس پنجم از کتاب دوم دبیرستان انسانی

۱-اسم مقصور:  اسمی است که به الف مقصوره ختم شود . مانند: دنیا ، کبری

 اعراب درحالت رفع : جاءَ  الْـفتَی  فاعل ، مرفوع تقدیراً

 اعراب درحالت  نصب : رأیتُ الْـفتَی مفعول به ، منصوب تقدیراً

  اعراب درحالت  جر : سَلَّمْتُ عَلی الْـفتَی  مجروربه حرف جرتقدیراً

نکته ی مهم : اعراب اسم مقصور در هر سه حالت  ( رفعی ، نصبی ، جری ) تقدیری است .

۲-اسم منقوص : اسمی است که به یاءماقبل مکسورختم شود . مانند :  قاضِی ، هادی

نکته ی مهم۱ : اسم های منقوص اگر در حالت معرفه یعنی دارای ( الـ )باشند :

  اعراب درحالت رفع : حَـضَرَ  الْقاضِی  فِی الْمَحکَمَهِ .  فاعل ، مرفوع تـقدیراً

  اعراب درحالت  نصب : شاهدتُ القاضِیَ  فِی الْمَحکَمَهِ . مفعول به ، منصوب بافتحه

  اعراب درحالت  جر : سَلَّمْتُ عَلی القاضِی  فِی الْمَحکَمَهِ .  مجروربه حرف جرتـقدیراً

نکته ی مهم۲ : اعراب اسم منقوص معرفه در دو حالت  ( رفعی ، جری ) تقدیری است و در حالت ( نصبی ) به صورت ظاهری می باشد .

نکته ی مهم۳ : اسم های منقوص اگر در حالت نکره یعنی بدون ( الـ ) باشند :

  اعراب درحالت رفع : حَـضَرَ  قاضٍ ( قاضی ) فِی الْمَحکَمَهِ  فاعل ، مرفوع تـقدیراً

  اعراب درحالت  نصب : شاهدتُ  قاضِیَاً  فِی الْمَحکَمَهِ   مفعول به ، منصوب

  اعراب درحالت  جر : سَلَّمْتُ عَلی قاضٍ ( قاضی ) فِی الْمَحکَمَهِ  مجروربه حرف جرتـقدیراً

نکته ی مهم۴ : اعراب اسم منقوص نکره در دو حالت  ( رفعی ، جری ) تقدیری است ویاء آن حذف می شود و تنوین جر( ــٍـ )  می گیرد و در حالت ( نصبی ) به صورت ظاهری با تنوین نصب ( ــًـ )  می آید .

۳- اسم مضاف به یای متکلم : اسمی است که به ضمیرمتکلم وحده « ی » اضافه می شود. مانند : صدیقی

  درهرسه رفع : هـذا کِتابـی  خبر، مرفوع تقدیراً

  حالت اعراب نصب : قرأتُ کِتابـی  مفعول به ، منصوب تقدیراً

  تقدیری دارد جر  : اَلْقِصَّـهُ فـی کِتابـی  مجرور به حرف جرتقدیراً

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *