قواعد عربی ۶۰

قواعد درس ششم از کتاب دوم دبیرستان ( انسانی ) :

اعراب فعل مضارع

 فعل مضارع بجز صیغه های جمع مؤنث آن معرب است.

 فعل مضارع سه نوع اعراب دارد: مرفوع – منصوب – مجزوم

 علامتهای اعراب درفعل مضارع عبارتند از:اصلی– فرعی

علامتهای اعراب مضارع مرفوع

  اصلی :  با ضمه ظاهری  « ـُـ »  مانند یَـذْهَبُ : فعل مضارع مرفوع به ضمه

  فرعی : ثبوت نون مانند یَذْهَبانِ :  فعل مضارع مرفوع به ثبوت نون

  اصلی :  فتحه  « ــَـ » مانند أنْ یَذْهَبَ : فعل مضارع منصوب به فتحه

  مضارع منصوب

  فرعی : حذف نون مانند أنْ یَذْهَبا : فعل مضارع منصوب به حذف نون

اعراب فرعی فعل مضارع درصیغه هایی است که به « نون »ختم می شود مانند : یَذهَبانِ  یَذهَبونَ ( صیغه های جمع مؤنث مبنی هستند )

 فعل مضارع درصورتی منصوب می شودکه یکی ازحروف ناصبه برسرآن درآید . مانند : لَنْ یَذهَبَ = هرگز نرفت

حروف ناصبه عبارتنداز : أنْ ( که ) ،  لَنْ ( هرگز ) ، کَیْ ( هرگز) ، اِذَنْ  ، حَتّی ( تا ، اینکه ) ، لـِ تعلیل ( برای ، برای اینکه )

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *