قواعد عربی ۶۵

قواعد درس دوازدهم از کتاب دوم دبیرستان ( انسانی )

ساخته شده با حروف مشبهه بالفعل اِنَّ               الـَّربـیعَ             جَــــمیلٌ 

  از حروف مشبهه بالفعل       اسم إنَّ و منصوب            خبر إنَّ مفرد و مرفوع

حروف مشبهه بالفعل عبارتند از : إنَّ ( برای تأکید ) ، أنَّ ( که ، این که ) ، لکِنَّ ( لیکن ) ، لَیْتَ ( کاش ) ، لَعَلَّ ( شاید )  و کَأنَّ ( گویا ، مثل این که )

انواع اسم حروف مشبهه بالفعل :

۱- اسم ظاهر إنَّ المْؤمـــنَ    صـادقٌ .

۲- ضمیر متصل إ نّــــــکَ    صــادقٌ .

انواع خبر حروف مشبهه بالفعل :

 ۱-   مفرد لَعلَّ    الطالبَ   ناجحٌ .

 ۲-   جمله لَعلَّ    الطالبَ   ینجحُ .

 ۳-  شبه جمله لَعلَّ   الطالبَ  من  الناجحینَ .

نکته ی مهم ۱ : برای منحصر کردن مفهوم خبر برای مبتدا  « ما » ی کافه  ( بازدارنده ) بر این حروف افزوده می شود که در این صورت حروف مشبهه بالفعل دیگر عمل نمی کنند .   مانند  :

  إنَّ     الـلّـهَ    عالـِمٌ .  (همانا خداوند عالم است)

   اسم إنّ     خبر إنّ

  إنَّـــــما     الـلّـهُ    عالـمٌ .   (خداوند فقط عالم است )

   مبتدا         خبر

نکته ی مهم۲ :  اگر به حروف مشبهه بالفعل مای کافه افزوده شود آن را خنثی می کند و جمله همان مبتدا وخبر می شود و این حروف می توانند بر سر جمله فعلیه هم درآیند .

 مانند  : إنّما یُریدُ اللّه لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ اهل البیتِ .

إ نـَّما و أ نـَّما از ادوات حصر هستند .  ( اِ نّـما ، اَ نَّـما ، فقط ، تنها … )

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *