قواعد عربی ۷۳

قواعد درس شانزدهم از کتاب دوم دبیرستان ( انسانی ) :

مضاف و مضاف الیه

در ترکیب اضافی اسم اول ، مضاف و اسم دوم  ، مضاف الیه نام دارد ، مانند :

  کِـتـابُ     الطّالِبِ    

 مضاف     مضاف الیه و مجرور 

نکته ی مهم۱ :  مضاف هیچگاه  « الف و لام »  و «تنوین » نمی گیرد ، چون اضافه شدن خودش یکی از علامت های اسم است .

  نکته ی مهم۲ : « نون » جمع مذکر سالم و مثنی در حالت اضافه  شدن به کلمه یی دیگرحذف می شود .  مانند : مُعَلِّمونَ الْـمَدْرسهِ         مُعَلِّمو الْـمَدْرسه ،   یَدانِک   یَدا کَ

  معلمان مدرسه                                 دو دستت

نکته ی مهم۳ :  در جمله ، مضاف بودن نقش نیست و اعراب مضاف با توجه به موقعیت آن تعیین می گردد  ولی  مضاف الیه بودن نقش است و اعراب آن همیشه مجرور می باشد .

 مانند  : جـــــــاءَ        مـــدیـــــرُ                الْـــــمَدرَسهِ  .

   فاعل و مرفوع ( مضاف )     مضاف الیه و مجرور  با اعراب ظاهری

  نکته ی مهم۴ :   در زبان عربی بر خلاف زبان فارسی اگر اسمی دارای صفت و مضاف الیه باشد ، ابتدا مضاف الیه و پس از آن صفت واقع می شود .

 در بزرگ  مدرسه  بــــابُ       الْمَــدرسهِ        الْـکبـیــرُ    .

   صفت     مضاف الیه                                     موصوف      مضاف الیه و مجرور      صفت و مرفوع

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *