لغات ترکی ظ

فارسیترکیفارسیترکی
ظرفیتزفتظاهرگروکوم-گورونجک-ئوز
ظریفاینجهظرافتاینجه  لیک
ظهورچیخماق-چیخارتماقظروفقاب قاشیق
ظرفقابظرفشوییقاب یووآن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *