نهج البلاغه

خطبه ۱ – خطبه در ابتداى آفرینش آسمان و زمین و آدم

خطبه ۲ – خطبه پس از بازگشت از صفّین

خطبه ۳ – خطبه معروف به شِقشِقیّه

خطبه ۴ – خطبه بعد از کشته شدن طلحه و زبیر

خطبه ۵ – خطبه بعد از وفات پیامبر(صلى الله علیه وآله) در خطاب به عباس و ابوسفیان

خطبه ۶ – خطبه هنگامى که از او خواستند طلحه و زبیر را دنبال نکند

خطبه ۷ – خطبه مریدان شیطان را مذمت مىنماید

خطبه ۸ – خطبه براى برگرداندن زبیر به بیعت

خطبه ۹ – خطبه در وصف خود و دشمنانش در جمل

خطبه ۱۰ – خطبه در تحریک شیطان نسبت به اهل جمل و عواقب وخیم آن

خطبه ۱۱ – خطبه وقتی که در نبرد جمل پرچم را بهدست فرزندش محمّد حنفیه داد

خطبه ۱۲ – خطبه وقتى که در نبرد جمل پیروز شد

خطبه ۱۳ – خطبه در نکوهش بصره و اهل آن پس از نبرد جمل

خطبه ۱۴ – خطبه در همین موضوع (بصره و مردم آن)

خطبه ۱۵ – خطبه در رابطه با برگرداندن املاک بیت المال

خطبه ۱۶ – خطبه هنگامى که در مدینه با او بیعت شد

خطبه ۱۷ – خطبه درباره کسی که در میان مردم عهده دار منصب قضاوت شود

خطبه ۱۸ – خطبه در نکوهش اختلاف علما در فتاوى

خطبه ۱۹ – خطبه به اشعث بن قیس

خطبه ۲۰ – خطبه در بیدارى از غفلت و توجه به حضرت حق

خطبه ۲۱ – خطبه در توجه به قیامت

خطبه ۲۲ – خطبه هنگامى که خبر بیعت شکنان جمل به حضرتش رسید

خطبه ۲۳ – خطبه در دلدارى به تهیدستان و تأدیب ثروتمندان

خطبه ۲۴ – خطبه در جنگ با مخالفان

خطبه ۲۵ – خطبه وقتى به او خبر رسید که ارتش معاویه به شهرها دستاندازى کرده اند

خطبه ۲۶ – خطبه در وصف حال مردم جاهلى و دوران سکوت خود

خطبه ۲۷ – خطبه در نکوهش اصحاب از نرفتن به جهاد

خطبه ۲۸ – خطبه در بىوفایى دنیا و توجه به آخرت

خطبه ۲۹ – خطبه پس از برنامه حکمین و تاخت و تاز ضحّاک بن قیس

خطبه ۳۰ – خطبه درباره قتل عثمان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *