گفتن ساعت به زبان فرانسوی

ساعـت

 Heure

در زبان فرانسه برای بیان ساعت به طور عامیانه از اصطلاحات demie ( نیم ) و quart ( ربع ) استفاده می شود.

ساعت هفت و ربع است  

il est sept heures et quart ( ایل اِ سِتْ اُقْ اِ کَقْ )

ساعت شش و نیم است       

il est six heures et demie ( ایل اِ سیزُقْ اِدْمی  )
  

هرگـاه بخواهـیم مثلا بگـوییم ( ساعت شش بیست دقیقه کم است ) باید از کلمه moins ( کمتر ) استفـاده کنیم. در این حالت اگر بخواهیم بگوییم ( ربع کم است ) باید از کلمه Le quart استفاده کنیم.

ساعت ده ربع کم است

il est dix heures moins le quart ( ایل اِ دیزُقْ موآن لُ کَقْ  )

ساعت بیست و پنج دقیقه به پنج است  

il est cinq heures moins vingt – cinq ( ایل اِ سَنکْ اُقْ موآن وَنْ سَنکْ )

نکته !  در زبان فرانسه ساعت دوازده نداریم و به جای ساعت دوازده ظهر از کلمه midi و دوازده شب از کلمهminuit استفاده می شود.


ساعت دوازده و بیست دقیقه (ظهر) است il est midi vingt ( ایل اِ میدی وَنْ )
ساعت دوازده (شب) است il est minuit ( ایل اِ مینویی )

اوقات روز :

در فرانسه اوقات روز به شش قسمت تقسیم می شود که عبارت است از :

Matin    بین ساعت ۶ تا ۱۲ صبح
Midi ساعت ۱۲ ظهر
Aprѐs – midi بین ساعت ۱۲ ظهر تا ۶ عصر
Soir بین ساعت ۶ عصر تا ۱۲ شب
Minuit ساعت ۱۲ شب
Nuit از ساعت ۱۲ شب به بعد

مثلا برای سلام کردن در matin از bonjour و در soir از bonsoir استفاده می شود. برای گفتن شب بخیر در nuit( معمولا در هنگام خوابیدن ) نیز از bon nuit استفاده می شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *