آشنایی با نحوه تلفظ و ترجمه الفبای روسی

الفبای روسی مشتق شده از الفبای سیریلیک است. پیشینه استفاده از این الفبا به قرن نهم میلادی در زمان اولین سلسله حاکم بر کشور بلغارستان بر می گردد. جالب است که بدانیم وجه تسمیه خط سیریلیک به کشیشی به نام سنت سیریل بر می گردد. او نخستین کسی است که خط سیریلیک را پیکربندی نمود. زبان روسی امروزی ۳۳ حرف دارد و برخی از حروف این زبان مشابه با حرف هایی از خط های یونانی و عبری هستند.

الفبای روسی

همانطور که در تصویر قبل ملاحظه می شود، الفبای زبان روسی از A به Я مرتب می گردد، اما اگر بخواهیم الفبای سیریلک را یاد بگیریم بهتر است به جای دسته بندی الفبایی حروف، آن ها را در مقایسه با الفبای زبان انگلیسی بیاموزیم اگرچه فقط تعداد محدودی از حروف سیریلیک شبیه حروف زبان انگلیسی به کار می روند. الفبای زبان روسی در مقایسه با الفبای زبان انگلیسی به چهار دسته زیر تقسیم بندی می شود:

دسته اول: حروفی که در شکل و صدا مشابه حروف انگلیسی هستند.

نام حرف

تلفظ

А а

مثل حرف a در کلمه after یا ask

Е е

مثل حرف e در کلمه e-commerce

К к

مثل حرف k در کلمه kite، like و making

М м

مثل حرف m در کلمه mobile

О о

مثل au در کلمه audible یا aukland در حالت مشدد

Т т

مثل حرف t در کلمه task زبان دندان های پایین را لمس می کند.

دسته دوم: حروفی که در شکل متفاوت اما در صدا با حروف انگلیسی مشابه هستند.

نام حرف

تلفظ

Б б

مثل حرف b در buy

Г г

مثل حرف g در guard

Д д

مثل حرف d در double زبان به دندان های پایین می چسبد.

Ё ё

مثل حرف o در کلمه york یا copy

Ж ж

مثل حرف s در کلمه usual (ژ)

П п

مثل حرف p در compassion

Ф ф

مثل حرف f در fasten یا fact

И и

مثل حرف ee در free یا meet

Й й

مثل حرف y در oyster یا soy

Л л

مثل حرف l در lock یا chill

Ц ц

مثل حرف t’s در کلمه that’s

Ш ш

مثل sh در ship(ش)

Щ щ

مثل shsh در rush-ship

Э э

مثل e در edit

Ю ю

مثل کلمه you اما سریعتر تلفظ می شود. بعضی اوقات شبیه oo در oodles

Я я

مثل yu در yummy بعضی اوقات شبیه a در کلمه after

دسته سوم: حروفی که در ظاهر مشابه اما در تلفظ متفاوت هستند.

نام حرف

تلفظ

В в

مثل حرف v در کلمه visit یا voice

З з

مثل حرف z در zodiac با عدد ۳ اشتباه گرفته نشود.

Н н

مثل حرف n در noon یا nose زبان به دندانهای پائین می چسبد.

Р р

مثل حرف r در rest اما به صورت گرد شده تلفظ می شود.

С с

مثل حرف s در sun یا sale، زبان به دندانهای پائین می چسبد.

У у

مثل oo در oodles لبها گرد و کوتاه تلفظ می شود.

Ч ч

مثل ch در church یا cheek (حرف چ) با عدد ۴ اشتباه گرفته نشود.

Х х

مثل ch در کلمه loch وختی به شیوه اسکاتلندی تلفظ شود.

دسته چهارم: حروف خاص که نوعی صدای بسیار کوتاه و یا بدون صدا هستند و بیشتر برای ارتباط مصوت ها به کار می روند:

Ы ы

Ь

Ъ

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *