آموزش رنگ ها در زبان فرانسه

رنگ ها Les couleurs

در زبان فرانسه صفت رنگ بعد از موصوف بکار می رود و از نظر شمار و جنس با موصوف خود مطابقت می کند .

les cheveux noirs موهای سیاه

les robs vertes لباسهای سبز

برای پرسیدن رنگ چیزی از سوال زیر استفاده می شود .

?De quelle couleur est-il چه رنگی است ؟

با سوال فوق بصورت زیر می توان پاسخ داد .

Il est rouge قرمز است

در جدول زیر رنگهای مختلف معرفی شده اند

رنگ
مفرد مذکر
مفرد مونث
جمع مذکر
جمع مونث
بنفش
violet
violette
violets
violettes
آبی
bleu
bleue
bleus
bleues
سبز
vert
verte
verts
vertes
زرد
jaune
jaune
jaunes
jaunes
نارنجی
orange
orange
orange
orange
قرمز
rouge
rouge
rouges
rouges
سیاه
noir
noire
noirs
noires
سفید
blanc
blanche
blancs
blanches
خاکستری
gris
grise
gris
grises
قهوه ای
marron
marron
marron
marron
صورتی
rose
rose
roses
roses
آبی روشن
bleu clair
bleu clair
bleu clair
bleu clair
آبی تیره
bleu foncé
bleu foncé
bleu foncé
bleu foncé

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *