آموزش مهارت نوشتن یا بند نویسی فارسی چهارم ابتدایی

بند یعنی چند جمله که یک موضوع مشخص دارند و پشت سرهم می آیند .

مراحل مهارت نوشتن یا بند نویسی :

۱-موضوع مناسب انتخاب شود .

۲-موضوع کلی به موضوعات کوچک تر تقسیم شود .

۳-خط اول با کمی فاصله از سر خط نوشته شود.

۴-جمله ی اوّل بند ،جمله ی اصلی است و به آن جمله ی موضوع می گویند .

۵-جمله های بعدی باید تکمیل کننده جمله ی موضوع باشند .

۶- جمله های یک بند باید به هم مربوط باشند و پشت سرهم نوشته شوند.

۷-بند باید کوتاه باشد.

۸- به بند پاراگراف نیز می گویند .

۹-بند باید به حالت نوشتاری نوشته شود نه گفتاری .

۱۰-نشانه های نگارشی باید در متن رعایت شود .

اصول مهارت نوشتن یا بند نویسی :

۱- با کنار هم گذاشتن جمله ها، یک «بند » ساخته می شود.

۲- جمله ها بایدبا هم ارتباط داشته باشند.

۳- به نوشته های کوتاه، که جمله های آن درباره ی یک مطلب است، «بند » می گویند.

۴- جمله های یک بند باید در مورد یک موضوع باشند و باهم ارتباط داشته باشند.اگر این جمله ها با هم ارتباط نداشته باشند، «بند » تولید نمی شود؛

بلکه چند جمله ی پراکنده ایجاد شده است که به هم ربطی ندارند.

۵- بندساخته شده است باید یک مطلب را بیان می کند؛ بنابراین، خواننده ای که بندرا می خواند، به راحتی منظورنویسنده را می فهمد.

گام های مهارت نوشتن یا بند نویسی

گام اوّل برای نوشتن بند، انتخاب یک «موضوع مناسب » است.

گام دوم برای نوشتن یک بند، انتخاب موضوعِ مناسب، اهمیّت دارد.

گام سوم تمام جمله های یک بند، باید درباره ی موضوع آن، توضیح دهند.

گام چهارم موضوع، ممکن است کلّی باشد؛ نوشتن در مورد موضوع های کلّی،دشوار است؛

بنابراین می توان آن را به موضوع های کوچک تر، تقسیم کرد.موضوع های کوچک، کار نوشتن را آسان و منظّم تر می کند.

گام پنجم چون بند کوتاه است، نوشتن درباره ی یک موضوع کلّی، در یک بندممکن نیست؛

بنابراین موضوع کلّی به موضوع های کوچک تر تقسیم می شود.

گام ششم انتخاب موضوع کوچک، از پراکندگی مطالبِ بند، جلوگیری می کند.

گام هفتم داشتنِ آگاهی و اطّلاعات بیشتر درباره ی یک موضوع، کارِ بندنویسی را آسان تر می کند.

گام هشتم جمله ی اوّل بند، جمله ی اصلی آن است.

گام نهم جمله های یک بند باید در تکمیلِ جمله ی اوّل بند، نوشته شوند.

گام دهم به جمله ای که د ابتدای بند می آید، «جمله ی موضوع » می گویند.

گام یازدهم جمله ی موضوع، به خواننده کمک می کند تا موضوع را آسان تر بفهمد وپیام را درک کند.

آموزش مهارت نوشتن یا بند نویسی 

تمرین های نگارش در کتاب مهارت های نوشتاری به پرورش مهارت نوشتن می پردازند.

در صفحه چهارم هر درس فعالیتی با عنوان نگارش گنجانده شده است که از ابتدا به صورت غیر مستقیم به دانش آموزان شیوه ی نوشتن را آموزش می دهد.

این فعالیت به انشا و نوشتن خلاق و فعال می پردازد و در پایان کتاب از دانش آموزان انتظار می رود که بتوانند یک بند منسجم و زیبا ، با توجه به فعالیت های نگارش، بنویسند.

نگارش، به آموزش بندنویسی می‌پردازد و به تعمیق و تجربه‌های یادگیری در این زمینه اختصاص دارد. در این بخش موارد زیر آموزش داده می‌شود

مراحل بندنویسی

انتخاب موضوع
محدود کردن دامنه‌ی موضوع
آشنایی با جمله‌ی موضوع
نوشتن بند منسجم

( تعریف بند) :

قبل از تعریف بند ابتدا از ملموس شروع می کنیم .

تعریف جمله : از چند کلمه درست شده است ، که ارتباط صحیح لفظی ومعنایی داشته باشد.

تعریف بند : از چند جمله درست شده است ، که ارتباط صحیح لفظی ومعنایی داشته باشد.

آموزش نوشتن (بند نویسی)

موضوعی داده می شود :
.۱برای موضوع چندکلمه یا تصویر می دهیم .

. ۲ یک کلمه یا تصویر خالی ؟؟؟

۳ .در مورد هرکدام چند جمله بگویند.

۴ .هر گروه یک تصویر را انتخاب می کنند.

* گفتن و صحبت کردن مقدمه نوشتن

( محدود کردن موضوع )
موضوع + عبارت محدود کننده (نان انواعی دارد ) تمام جملات بعدی باید در همین مورد بیاید .

د) جمله موضوع :
اولین جمله بند که معمولاً با تو رفتگی آغاز می شود . مهمترین جمله بند است که جملات بعدی باید در توضیح آن بیاید .

* در این قسمت جملاتی که به جملات موضوع ربط ندارد شناسایی و حذف وجایگزین می شوند .

ه ) قضاوت عملکرد :

درس اول:

دانش آموز با توجه به تصاویر جمله بنویسد و آن جمله ها را در کنار هم قرار دهد.

(دادن چندموضوع به صورت غیر مستقیم، به کمک تصویر)

در صفحه‌ی نگارش درس اوّل، دانش‌آموز با شکل ظاهری بند که شامل چند جمله است، آشنا می‌شود.

در این صفحه او به کمک تصاویر، جملاتی را می‌نویسد که به هم مرتبط هستند

و در ادامه فقط یاد می‌گیرد که چند جمله را کنار هم بنویسد و یک متن کوتاه را تولید کند.

این متن کوتاه، شبیه یک بند است. در گام اول، هدف تنها آشنایی با بند از نظر شکل ظاهری است

و انتظار بیشتری از دانش‌آموز نداریم. اگر بندی که نوشته‌اند به لحاظ معنایی منسجم نیست و اشکالاتی دارد، مهم نیست

درس دوم:

یک گام جلوتر رفته و فراگیر به کمک سه تصویر به صورت فرایندی درباره ی یک موضوع یک بند می نویسد.

در فعّالیّت نگارشی این صفحه، دانش‌آموز درباره‌ی موضوع تصاویر جملاتی می‌نویسد که با هم ارتباط دارند و درباره‌ی تصویر توضیح می‌دهند.

به عبارت دیگر در درس گذشته، معیار شناخت بند فقط ساختاری بود اما در این درس، ملاک معنایی نیز اضافه می‌شود.

هدف این است که به کمک تصاویر در نوشته‌ی دانش‌آموزان انسجام ایجاد شود و پراکنده‌گویی اتفّاق نیفتد.

درس سوم:

تمرین و مرور دو درس گذشته.در این صفحه پس از دو جلسه تمرین بندنویسی، تعریف بند ارائه می‌شود.

درواقع نوع آموزش به گونه‌ای طراحی شده است که دانش‌آموزان در عمل به این معنی می‌رسند.

آن‌ها در درس اوّل ملاک ساختاری را آموختند و در درس دوم به ملاک معنایی رهنمون شدند.

حالا در درس سوم جمع‌بندی می‌کنند که متن به لحاظ ساختاری از چند جمله تشکیل شده است و به لحاظ معنایی این جملات مرتبط هستند.

لازم به ذکر است مطالب داخل کادر به هیچ‌وجه برای حفظ کردن نیست و فقط به هدایت و جمع‌بندی ذهنی دانش‌آموز کمک می‌کند.

درس چهارم:

تاکید بر ارتباط جمله های یک بند.در نگارش این درس، هدف این است که دانش‌آموزان بند منسجم را از بند غیرمنسجم تشخیص دهند.

به این ترتیب با خواندن دو بند بالای صفحه و برجسته شدن تفاوت آنها، نتیجه‌گیری مباحث قبلی در ذهن دانش‌آموزان تقویت می‌شود

در عمل متوجه می‌شوند که پراکنده‌گویی سبب می‌شود که پیام نویسنده به خواننده منتقل نشود.

در ادامه وقتی در پایین صفحه از آنها خواسته می‌شود که یک بند بنویسند، توجه می‌کنند که نوشته آنها انسجام داشته باشد.

درس پنجم:

انتخاب موضوع توسط ۴ خود دانش آموز بدون کمک گرفتن از تصویر. پس از آشنایی با بند منسجم، بندنویسی به طور جدی‌تر آغاز می‌گردد.

درواقع گویی مباحث گذشته مقدمه‌ای بر آموزش بندنویسی بوده است. گام اول در بندنویسی داشتن موضوع است.

موضوع نوشته ، ذهن نویسنده را محدود و متمرکز می‌کند و به این ترتیب او قادر می‌گردد بند منسجم بنویسد.

داشتن موضوع به عنوان اولین گام در بندنویسی در این درس برجسته شده است.

البته این نکات احتمالا در سال سوم ابتدایی تدریس شده و برای اطلاعات کامل تر شما در اختیار قرار داده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *