ارضا شدن همزمان زن و مرد

خیلی مواقع زوج ها سعی می کنند طوری عشق بازی شان را پیش برند که ارگاسم  و یا ارضا شدن شان همزمان با هم رخ دهد. بر خلـاف تصورشان، این نوع زمابندی می تواند به سلـامت رابطه جنسی صدمه بزند و از رضایت بخشی آن بکاهد.

در این حالت، زن همیشه دلواپس این خواهد بود که کی به ارگاسم می رسد؟ مطمعن باشید توجه به این مسعله خیلی آشفته اش خواهد کرد.

او نیاز دارد، بدون هیچ بازداری یا کنترلی، آزادانه به رابطه جنسی بپردازد تا ارگاسم به سراغش آید. وقت ارگاسم برای او همان زمانی است که رخ می دهد. پس، مرد می تواند بعد از او فورن ارگاسم داشته باشد یا حتی نحوه ی بهتر آن این است که می تواند کمی صبر کند.

به این نکته ی مهم نیز توجه داشته باشید: رسیدن هم زمان مرد و زن به ارگاسم هر دو را چنان جذب لذت شدید خود می کند که شراکت و توجه به عواطف دیگری برایشان به ناگاه از دست می رود و خاصه ی اصیل عشق، یعنی انس و الفت، در میانشان ناپدید می شود.

لحظه ای زن سرشار از توجه کامل به احساسات مرد است؛ و لحظه ی دیگر، هیچ برجا نمانده. مرد هم، فرقی ندارد، آن زمان که ارگاسم را تجربه می کند لذت زن را از خاطر می برد. او، که تا پیش از رسیدن به ارگاسم، همه ی حواسش متوجه ی لذت رو به افزایش زن بوده، و چنان می گسلد و دل مشغول لذت بردن خود می شود که جایی برا احساس لذت زن و توجه به عشقش باقی نمی ماند.

ارگاسم داشتن همزمان مرد و زن میتواند باعث رضایت بخشی کمتری شود

اگر مرد مسعولیت کنترل خود را به عهده بگیرد، این امکان برای زن به وجود می آید که از کنترل خارج شود و به پیش رود. از این راه،  مرد توجه اش را به زن حفظ کرده و می توان از لذت بردن او به طور کامل لذت ببرد. سپس، زن این امکان رامی یابد که با توجه ی کامل به مرد ارگاسم دهد و از احساس لذت او برخوردار شود. در این صورت،  مثل این است که هر دوی آن ها به جای یک ارگاسم دو ارگاسم را تجربه کنند؛ ابتدا هر دو ارگاسم زن را و بعد هر دو ارگاسم مرد را.

اما، این که  مرد بخواهد لذت کامل خود را مقدم بر زن تجربه کند، چه اشکالی دارد؟  او با این روش زن را از شکل گیری آرام خواهشش دور می کند و چنانچه علی رغم آن، زن بتواند به ارگاسم برسد، مرد به خاطر فقدان برانگیختگی کامل در شرایطی نیست که قادر باشد ارگاسم او را به خوبی احساس کند.

پیروی از دستورالعمل های کلی رابطه جنسی دوقطبی به زن فرصت آن را می دهد که در هر بار شانس کافی برای رسیدن به ارگاسم و ارضا شدن را داشته باشد. حال،  اگر این خواهشش حاصل نشد، چون مرد وقت خود را بدون توقع یا ایجاد زحمت برایش صرف کرده،  زن احساس رضایت کافی خواهد کرد.

پیروی از دستورالعمل های کلی رابطه جنسی دو قطبی به زن فرصت آن را می دهد که در هر بار شانس کافی برای رسیدن به ارگاسم و ارضا شدن راداشته باشد.

فواید اضافی رابطه جنسی دوقطبی

از فواید رابطه جنسی دو قطبی احساس محق بودن زن برای رسیدن به ارگاسم و ارضا شدن است. وقتی مرد در زمان خود لذتش را برد و نوبت به زن رسید،  طبیعت زن به زن می گوید حالـا نوبت توست. بدون این احساس حق داشتن، برای بعضی از زنان رسیدن به ارگاسم و ارضا شدن بسیار دشوار است.

بسیاری از زنان بخشش را به راحتی انجام می دهند؛ ولی وقتی نوبت دریافت کردن می رسد، برایشان همه چیز خیلی سخت می شود. زن به هنگام رابطه جنسی ممکن است چنان نگران یا در فکر نیازهای شریک جنسی اش باشد که به خود اجازه ندهد به نیازهای خودش نیز توجه کند. چنین گرایشی می تواند کاملن ناخودآگاه باشد.

یک بار حین شرح این نکته در یکی از سمینارهایم، زنی که معلوم بود شدیدن به هیجان آمده تقریبا فریاد زد: اوه، باور کردنی نیست! دلیش باید همین باشد. هر کسی می توانست بفهمد او دچار درک آنی و شگفتی آوری شده است. سخنرانی را قطع کردم و موضوع را از او پرسیدم. ماجرا را چنین برایمان شرح داد:

همین الـان فهمیدم چرا فقط یک بار در زندگی ام ارگاسم داشته ام. زنی چهل و دو ساله ام و سال ها از زندگی مشترکم می گذرد، ولی فقط یک بار آن هم طی تجربه ای خاص به ارگاسم رسیدم. حدود شش سال از آن موقع می  گذرد. همیشه فکر می کردم دلیلش چه بوده،  ولی به نتیجه ای نمی رسیدم تا امروز.

راستش را بخواهید حدود شش سال پیش در یکی از روزها وقتی همسرم خواهان رابطه جنسی شد،  من شرایط روحی مساعدی نداشتم. فکر می کردم در رابطه مان به اندازه ی کافی ایثار کرده  ام،  اما اثری از هیچ تجربه ی باشکوهی نمی دیدم. بالاخره، پس از اصرار زیاد همسرم رابطه را پذیرفتم؛  منتها تصمیم گرفتم فقط دریافت کننده باشم و از نوازشش لذت ببرم.

برایم همه کاری کرد؛  و من برخلـاف همیشه، هیچ کاری برایش نکردم. با خودم گفتم این بار مال من است. واقعن  نیز لحظات خوشی را گذارندم. حالـا می فهمم چرا در این رابطه ارضا شدم و ارگاسم داشتم. در آن مورد خاص، توجه ام به او معطوف نبود. برای اولین بار به خودم توجه کردم و همین هم موثر واقع شد. جالب این که هیچ کاری برای لذت بخشیدن به شریک جنسی ام انجام ندادم، ولی او هم راضی و خشنود بود.

همان طور که مثال بالـا نشان می دهد، وقتی زن بتواند کاملن دریافت کننده باشد،  می تواند واقعن  از رابطه جنسی لذت ببرد. رابطه جنسی دو قطبی راهی برای زن می گشاید تا زمانی برای پذیرش و زمانی برای دریافت داشته باشد. پس از آن که آشکارا لذت می بخشد، این حق را برای خویش می بیند که به قطب لذت بردن تغییر مکان دهد. با درک دو جانبه ی رابطه جنسی دو قطبی و علـامت دادن واضح مبنی بر این که مرحله ی دوم آغاز شده،  زن در آرامش کامل تری می آساید و از شکل گیری تدریجی کامیابی جنسی اش لذت می برد.

وقتی مرد خود را کنترل می کند

مرد آگاهانه خود را کنترل می کند تا قبل از زن به مرحله ارضا شدن و ارگاسم نرسد. این یعنی فرصت خوبی برای زن تا لذت بیشتری از رابطه جنسی ببرد. مرد با پذیرش مسعولیت، زن را از دلواپسی نجات می دهد و به او این احساس را می بخشد که فرصت دارد و نیازی نیست برای ارگاسم داشتن و ارضا شدن قبل از مرد عجله کند.

خوب، هرچه اطمینان زن به مرد بیشتر باشد و مطمعن تر باشد که مرد قبل از او به اوج لذت نمی رسد با آرامش بیشتری می آساید و خود را به دستان وی می سپارد. این خوب است. توجه دارید که مزیت دیگری برای رابطه جنسی دو قطبی است.

مرحله ی اول شروع می شود. مرد بدون ارگاسم لذت خود را می برد. بعد، مرحله ی دوم فرا می رسد. زن می داند بقیه ی وقت به او تعلق دارد و مرد می خواهد او بهره مند شود. پس، با خیال راحت خود را رها می کند.

هرچه زن مطمعن تر باشد مرد قرار نیست قبل از او ارضا شود، راحت تر می آساید و رهاتر خواهد بود.

البته احساسات مسیر یکنواختی را طی نمی کنند. گاه مرد نیاز شدیدی احساس می کند که قبل از زن ارگاسم داشته باشد. در چنین مواقعی، نباید بگذارد آتشش بیشتر تحریک شود. عمل درست خلاصی از تحریک و آرام گرفتن است. آرام گرفتن در دو مرحله انجام می  گیرد:

ابتدا باید قبل از آن که دیر شود با کنار کشیدن، مانع تحریک بیشتر خود شود. سپس باید شروع به افزایش برانگیختگی زن کند. تحریک زن و رشد لذت او به مرد فرصت می دهد کنترلش را بازیابد.

اتفاق دیگری که گاه در طی رابطه جنسی می افتد، خواست زن برای ارگاسم قبل از مقاربت است. این خواسته روند زیر را می طلبد: مرد در مرحله ی اول تحریک می شود، سپس زن را به ارگاسم می رساند، آنگاه به مقاربت می پردازد و مرد نیز ارگاسم را تجربه می کند. دخول بعد از رسیدن زن به ارگاسم، موجب پذیرفته شدن عالی مرد می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *