از این زنان حذر کنید!!!

در حدیث معتبر از رسول گرامى اسلام محمد بن عبدالله صلى الله علیه وآله وسلم نقل شده است که آن حضرت از زید بن ثابت پرسید: آیا ازدواج کرده و زن اختیار نموده اى ؟
زید بن ثابت جواب داد: نه ، هنوز یا رسول الله .
حضرت فرمود: اى زید زن بگیر تا پاکدامن بمانى ، ولى با پنج (نوع ) زن ازدواج نکن .
زید گفت : آنها کدام زنان هستند یا رسول الله !؟!
فرمود: عبارتند از (شهبره )، (لهبره )، (نهبره )، (هیدره )، و (لفوت ).
زید عرض کرد: یا رسول الله ، اینها که فرمودید، من نمى دانم یعنى چه ؟!
رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم فرمود: مگر شما عرب نیستید؟!؟
(شهبره ) به زنى مى گویند که کبود رنگ و آبى چشم و بدزبان و بى حیا و هر چه به دهنش آید بگوید.
(لهبره ) به زنى مى گویند بلند قامت و لاغر اندام (کم عقل ) باشد.
(نهبره ) به زنى مى گویند که کوتاه قد و بد قیافه و زشت (سخن ) باشد.
(هیدره ) به زنى مى گویند که پیر سالخورده و حیله گر و مکاره باشد.
(لفوت ) به زنى مى گویند که از قبل فرزند یا فرزندانى داشته باشد.
باز هم از نبى گرامى اسلام صلى الله علیه و آله و سلم نقل شده است که به زید بن ثابت فرمود: اى زید زن بگیر که ازدواج کردن و زن گرفتن مایه برکت و مزید عفت است ، ولى از ازدواج با دوازده (نوع ) زن پرهیز کن .
زید گفت : آنها را براى من معرفى کن یا رسول الله ؟!
حضرت فرمود:
(هنفصه ): زنى که سلیطه باشد.
(عنفصه ): زنى که پر حرف و بدبو باشد.
(شهبره ): زنى که کبود رنگ و آبى چشم و بدزبان باشد.
(سقلقیه ): زنى که از (عقب ) از دبرش حیض ببیند.
(مذبوبه ): زنى که کم عقل و یا دیوانه بوده باشد.
(مذمومه ): زنى که ذم شده و نکوهیده باشد.
(حنانه ): زنى که مرتب از شوهر سابقش یاد کند.
(منانه ): زنى که با مال و ثروت خود بر شوهرش منت گذارد.
(رفثاء): زنى که بد سخن و فحاش و بدگو باشد.
(هیدره ): زنى که پیر فرتوت و حیله گر باشد.
(ذوقناء): زنى که به عمل جنسى و آمیزش بى رغبت باشد.
(لفوت ): زنى که از شوهر قبلى خود فرزند داشته باشد.
باز هم در حدیثى از رسول گرامى اسلام صلى الله علیه و آله و سلم نقل شده است فرمود: آیا خبر ندهم شما را به بدترین زنها، و آن زنى است که در نزد کسان خود خوار و ذلیل و نسبت به شوهر عزیز باشد و عقیم و کینه دار باشد و از کار زشت و قبیح کناره نجوید و در غیاب شوهرش ‍ زینت کند و در حضور شوهر زینتش را از او بپوشاند و حرف او را نشنود و فرمان او را اطاعت نکند و در خلوت از شوهرش تمکین ننماید عذر شوهرش را نپذیرفته و اگر خلافى از او صادر شد آن را نقل مجالس ‍ کند.
و همچنین آن حضرت فرموده :
بدترین زنان شما زن نازا، کثیف ، لجباز، و نافرمانى است که در چشم فامیلش حقیر و در نظر خود عزیز باشد و نسبت به شوهر خود سرکش و نافرمان و با دیگران رام و تسلیم و خوش صحبت باشد.
باز از آن حضرت نقل شده است فرمود: از ازدواج با زنان کودن و (بى حیا) بپرهیزید که همنشینى آنها بلاء و فرزندشان تباه است .
(یعنى : او با کارهاى خود فرزند را تباه مى کند).
و مکروه است اختیار کردن زن (عقیم ) و (احمق ) و (دیوانه ) و (زن پیر) را که امام صادق علیه السلام مى فرماید:
((سه چیز انسان را تباه مى کند و بدن او را خراب کرده و گاهى باعث قتل او مى شود:
(۱). با شکم سیر به حمام رفتن ، (۲). با شکم پر آمیزش کردن . (۳). با زن پیر ازدواج نمودن )).
حکماى عرب نیز گفته اند که از پنج زن باید حذر کرد:
(حنانه )، (منانه )، (انانه )، (کیه القفا)، و (خضراء الدمن ).
اما حنانه : زنى است که او را فرزندانى از شوهر قبل بوده باشد و پیوسته از مال شوهر بر آنها مهربانى کند.
اما منانه : زنى است ثروتمند که با مال خود به شوهرش منت گذارد.
اما انانه : زنى است که پیش از این شوهرى داشته و او از شوهر فعلیش ‍ بهتر بوده و اکنون پیوسته از این شوهر به شکایت وانین باشد.
اما کیه القفا: زنى است که غیر عفیفه باشد که شوهر او را از هر محفلى که غایب شود، مردمان به ذکر او داغى بر قفاى آن مرد نهند.
اما خضراءالدمن : زنى است زیبا از اصلى بد، که او را تشبیه کرده اند به سبزه مزبله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *