اسامی همه ی شغل ها به زبان فرانسوی

مشاغل

 Professions

در زبان فرانسه برای بیان شغل از فعل être (بودن) استفاده می شود. بعضی از شغلها بین مذکر و مونث مشترک می باشد.

مثال :
او پزشک است                    il est 
médecin
او پرستار است              elle est infirmière

در جدول زیر تعدادی از مشاغل معرفی شده اند :

مونثمذکرکلمه
l’actricel’acteur 

هنرمند

l’artiste هنرپیشه
la boulangère le boulangerنانوا
le boucherقصاب
le charpentierنجار
la caissièrele caissierصندوقدار
la fonctionnairele fonctionnaireکارمند
le chefسرآشپز
la dentistele dentisteدندانپزشک
le médecinپزشک
l’électricienمتخصص برق
l’ ouvriѐrel’ ouvrierکارگر
l’ingénieur مهندس
le pompierآتش نشان
l’avocatel’avocatوکیل
la femme de chambreخدمتکار
le gérantمدیر
le mécanicienمکانیک
l’infirmièrel’infirmierپرستار
la pharmaciennele pharmacienداروخانه چی
le plombierلوله کش
le policierپلیس
la réceptionnistele réceptionnisteمسئول پذیرش
la secrétairele secrétaireمنشی
l’étudiantel’étudiantدانشجو
le professeurمعلم ، استاد
la serveusele serveurپیشخدمت
l’écrivainنویسنده
la fruitièreمیوه فروش
le restaurateurرستوراندار
la journalisteخبرنگار
la stagiairele stagiaireکار آموز
la chanteusele chanteurخواننده
la potièrele potierسفالگر
la directricele directeurمدیر مدرسه
l’ interpretricel’ interpreteurمترجم شفاهی
le patronرئیس کارخانه
le chauffeurراننده
l’élèvel’élèveدانش آموز
le libraireکتاب فروش
la fleuristeگل فروش
le coiffeurآرایشگر
la responsableمسئول
la musiciennele musicienنوازنده
la couturiѐrele tailleurخیاط
le locataireمستاجر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *