اعضای بدن به زبان فرانسوی

در این آموزش با عبارت هایی در زبان فرانسه آشنا می شویم که می توانیم که از آنها برای اشاره به اعضای بدن استفاده می شود

در برابر هر عبارت، ترجمه فارسی آن هم نوشته شده است.

Le corpsبدن
La têteسر
L’oeil (m)چشم
Les yeuxچشم ها
Le nezبینی
La boucheدهان
La dentدندان
L’oreilleگوش
Le mentonچانه
La joueگونه، لپ
Le frontپیشانی
Les cheveuxمو (جمع موهای سر)
Le cheveuمو (یک تار موی سر)
Le poilمو (یک تار موی بدن)
Oeil droitچشم راست
Oreille droiteگوش راست
Le couگردن
Le cilمژه
Le sourcilابرو
L’épaule (f)شانه
La poitrineسینه
Le ventreشکم
Le brasبازو
Le coudeآرنج
La mainدست
Le doigtانگشت
La jambeساق پا
Le genouزانو
La chevilleمچ پا، قوزک پا
Le piedپا
L’orteil (m) (le doigt de pied)شست (انگشت پا)
Le dosکمر
Le pouceشست (انگشت دست)
Les fesses, le derrièreباسن، پشت

 

کلمات و اصطلاحات عامیانه برای اعضای بدن


La cabocheکله، سر
Les tifsمو
La tronche, la bouilleقیافه، صورت
Le pifدماغ، بینی
Le becدهان
La paluche, la mimineدست (کودکانه)
Le bideدل، شکم
La patte, la guiboleپا، ساق پا
Le panardپا

 

T’as rien dans la cabocheکله ات پوکه
T’as vu ta tronche?قیافه ات رو دیدی؟
J’ai mal au bideدلم درده
J’ai mal aux pattesپام درده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *