اعضای بدن و اجزای دست

اجزای دست

باش بارماق:انگشت شصت

چه چه له بارماق: انگشت کوچک

شهادت بارماقی:انگشت اشاره

ال بارماقی:انگشت دست

اورتا بارماق:انگشت وسط

بارماقین بندی:بند انگشت

الین ایچی:کف دست

بیلنگ:مچ دست

دیرناق:ناخن

دیرسک:آرنج

قول:بازو

دری:پوست

اجزای سرو صورت

کله سومویو:جمجمه،آهیانه

دیلین اوجو:نوک زبان

قاش:ابرو

بورون:بینی

کیرپیک:پلک

به به ک:مردمک

آزی دیش:دندان آسیاب

بویونون آردی:پس گردن

کؤپک دیشی:دندان نیش

بویوک آزی:دندان آسیاب بزرگ

کسیجی دیش:دندان پیش

آلین:پیشانی

قولاغین پرده سی:پرده گوش

بئیی نقاپاغی:جمجمه

گؤز:چشم

چه نه:چانه

آغیز:دهان

دیش:دندان

باش:سر

بورون دئشیگی:سوراخ بینی

داماغ:سقف دهان

باشین قاپاغی:فرق سر

انگ:فک

بویون:گردن

قولاق:گوش

بوغاز:گلو

دوداق:لب

یاناق:گونه

قیل، ساچ، توک:مو

اجزای پا

آیاق بارماقی:انگشت پا

یان:باسن

آیاق:پا

بود:ران

دیز:زانو

قیچ:ساق پا

بود عضله سی:کشاله ران

توپوق:مچ پا

دیگر اعضای بدن

بئل:کمر

کوره ک:پشت

اوره ک:دل

قارین:شکم

دؤش پاجا:سینه

سینیر:عصب

دامار:رگ

شاه دامار:ورید

نفس بوروسو:نای

 قیزلیق:پرده بکارت

اواولیت:تخمک

یومورتالیق:تخمدان

 اونورغا سوتونو:ستون فقرات

اوز:صورتدالاق:طحال

اؤد:کیسه صفراوزی

گمیرچک:غضروف

بؤیرک:کلیه

قارا جیگر:کبد

بوغاز وزی سی:لوزه

سیدیک لیک:مثانه

بئیین:مغز

فقره:مهره

مقعد:مقعد

بند:مفصل

معده:معده

عضله:ماهیچه

قادین تؤره مه جهازی:مهبل

تؤره مه اور قانیزمی:آلت تناسلی

باغیر ساق:روده

یوغون باغیرساق:راست روده

آغ جیگر:ریه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *