اهداف کلی آموزش زبان عربی

در اصل شانزدهم قانون اساسی چنین آمده است: از آنجا که زبان قرآن و پایه فرهنگ اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است این زبان در تمام سطوح آموزشی باید تدریس شود اهداف کلی آموزشی زبان عربی را می توان بدین شرح بیان نمود:

 ۱- آشنایی با واژگان پرکاربرد قرآنی

۲- آشنایی با ساختار جمله های عربی

 ۳- کسب مهارت نسبی در ترجمه ی عبارت ها و جمله های عربی به فارسی

 ۴-توانا شدن در درک مفهوم کلی یک متن عربی

 ۵- کسب مهارت نسبی در بهره گیری از منابع دینی و علمی که به زبان عربی نوشته شده اند

 ۶- پی بردن به ارتباط تنگاتنگ زبان عربی و معارف اسلامی با زبان و ادبات فارسی

 ۷- بهره گیری از زبان عربی برای فهم و درک ادبیات فارسی و بالاخص متون نظم و نثر ادبی اهداف کلی آموزش زبان عربی در دوره ی دبیرستان:

 الف : حیطه ی شناختی:

 ۱-از دانش اموزان انتظار می رود از واژگان کثیر الاستعمال قرآنی و فرهنگ اسلامی آشنا شود(سطح دانش)

 ۲-با ساختار های مختلف جملات عربی آشنا شود (سطح دانش)

 ۳-با ممیزات و ویژگی های زبان عربی در مقایسه با زبان فارسی (مانند جملات ،اعراب و…)آشنا شود(سطح درک و فهم)

 ۴- با مباحث صرفی اسم ،فعل،حرف و مباحث نحوی شامل مرفوعات ،منصوبات ، مجرورات ،اعراب فعل مضارع ،اعداد و برخی از توابع آشنا شود(سطح درک و فهم)

 ۵-با روش تجزیه و ترکیب کلمات آشنا شود(سطح درک و فهم)

 ۶-با اصول ترجمه ی روان به فارسی و عربی آشنا شود(سطح درک و فهم)

 ۷-با قرائت متون عربی آشنا شود و صحیح خوانی را یاد گرفته و به کار برد(سطح کاربرد)

 ۸-با متون مختلف عربی در قالب بیان ارزش ها و مسایل اخلاقی آشنا شود

 ۹-با نظام صوتی زبان عربی آشنا شود

ب : حیطه عاطفی:

 ۱- دانش آموزان را نسبت به زبان عربی علاقمند نموده و نگرش مثبتی نسبت به زبان عربی در آن ها ایجاد کند.

 ۲- ذهنیت مثبتی نسبت به پویایی و آسان بودن یادگیری زبان قران ایجاد کند

 ۳- به صورت غیر مستقیم نسبت به ارزش های دینی ایجاد علاقه نماید

 ۴- نگرش مثبتی در مورد ضرورت یادگیری این زبان در فراگیران به وجود آورد

 ۵-نگرش منفی حاکم بر دانش آموزان مبنی بر عدم ضرورت یاد گیری زبان عربی قدیمی بودن و غیر کاربردی بودن آن در عرصه ی زندگی را بزداید

 ۶-دانش آموزان را نسبت به تلاش دانشمندان ایرانی برای شکوفایی زبان عربی توجیه کند.

 ۷- برای یاد گیری زبان عربی ،با طرح آن به عنوان زبان بین المللی جهان اسلام ایجاد انگیزه کند.

ج : حیطه ی مهارتی

 ۱- توانایی ترجمه ی واژگان کثیر الاستعمال قرآنی و دیگر متون دینی را داشته باشد

 ۲- بتواند جملات عربی را در ساختار های مختلف (اسمیه فعلیه،تعجبی،ندایی،استفهامی و….)بسازد. 

 ۳ -توانایی تشخیص وجوه اشتراک و افتراق قواعد زبان عربی و فارسی را در حد کتاب درسی داشته باشد.

 ۴- توانایی تحلیل و بررسی مباحث صرفی و نحوی و تشخیص نقش و نوع کلمات را در حد مطالب ارائه شده در کتاب درسی را داشته باشد.

 ۵- بتواند جملات زبان عربی را تجزیه و ترکیب کند

۶-توانایی ترجمه جمله های ساده فارسی را به زبان عربی داشته باشد.

 ۷-توانایی قرائت صحیح متون عربی را داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *