اگر دختر ها نبودند چی می شد؟

۱-دیگه کی بود که مربا بده بابا ؟ 

۲-دیگه کی بود که پسرها را خمار کنه؟ 

۳-دیگه کی بود که پسر ها سرکار بذاره؟ 

۴_دیگه کی بود که حال پسر ها را بگیره؟ 

۵-دیگه کی بود که عین فرشته مهربون که سر راه پینوکیو سبز شد اونو از دروغ گویی باز داره؟ 

۷. دیگه کی بود که تو رو تحمل کنه؟ 

۸. دیگه کی بود که قشنگ باشه عزیز باشه؟ 

۹. دیگه کی بود که همیشه بوی خوب بده و پول تو جیبیهاشو عطر بخره؟ 

۱۰.دیگه کی بود که روز ولنتاین همه ی سرمایتو بری واسش خرج کنی؟ 

۱۱. دیگه کی لیلی میشد؟ 

۱۲. دیگه کی پسرا رو تیغ میزد؟(از خودتون یاد گرفتیم) 

۱۳. دیگه کی چادر میپوشید عروس میشد؟ 

۱۴. دیگه کی عید نوروز پسته و فندقای سربسته رو میریخت تو ظرفت؟ 

۱۵.دیگه کی بود که پسرا دقه به دقه مزاحم و آویزونش باشن؟
وازهمه مهمتر:
۱۶.اگه دخترا نبودن دیگه کی بود که جنس تو رو به دنیا بیاره؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *