با چه مردان و زنانی ازدواج نکنیم؟

با مردان هوس باز، بیکار، لاف زن، دائم الخمر، خسیس، وابسته به مادر یا خانواده، دمدمی مزاج و بی اراده، حقه باز، گوشه گیر، بی خاصیت، بدبین و شکاک، سلطه جو و صاحب مشاغل حساس و پراهمیت نباید ازدواج کرد.
با زنانی که فقط متکی به زیبایی خود یا متکی به مال و منال پدر خود هستند و زنان مُدپرست، لوس و از خودراضی، ‌وابسته به خانواده و جاه طلب نباید ازدواج کرد.

برخورداری از صداقت، استقلال مالی و عاطفی، خوش قول بودن، هدفمند بودن، مسئولیت پذیری، اخلاق مناسب و ایمان کافی، داشتن توانایی و خلاقیت در کارهای مفید از جمله خصلت هایی است که باید در همسر آینده جست و جو کرد.
در هر صورت تصمیم نهایی انتخاب با دختر خواهد بود و به رغم توضیحات، بایدها و نبایدهای اطرافیان، سرانجام او با عقل و منطق مناسب سن خود، این تصمیم را خواهد گرفت. البته باید تا میزان زیادی آینده ی این انتخاب خود را بررسی کرده باشد، شخصیت دختر از نظر تفکر و تعقل دارای ویژگی های خاصی است. در صورتی که این شخصیت چنین مردی را ترجیح دهد، حتماً صفات مثبت دیگر او را نیز بررسی کرده است، چون ویژگی های شخصیت همسر فقط به این دو خصوصیت محدود نمی شود. حتماً در سایر عناصر شخصیتی او جذابیت های پنهانی وجود دارد و شما فقط این دو را در ظاهر می بینید. حتماً دختر جوان توضیحات قانع کننده ای برای جذابیت این نوع صفات یا مشاغل در ذهن خواهد داشت.
به رغم این که میزان این گونه صفات مانند هوس بازی در زنان به خصوص در فرهنگ ما کمتر دیده می شود و درصد بسیار پایینی در زنان وجود دارد، اما نمی توان آنان را عاری از این گونه خصوصیات دانست.« ولی مراجعه و اعتراض به زنانی با این صفات محدود، دیده می شود، مگر این که زن از بیماری دو قطبی، یکی از شخصیت های ضد اجتماعی یا مرضی در رنج باشد».


نویسنده: دکتر ماهیار آذر

منبع مقاله : 
آذر، ماهیار؛ (۱۳۸۵)، ازدواج: حل مشکلات زناشویی، تهران: نشر قطره، چاپ سوم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *