بخش های مختلف ماشین

license plate: پلاک ماشین
reverse gear:دنده عقب
automatic transmission جعبه دنده اتوماتیک
hubcap=قالپاق
spark plug: شمع ماشین
steering wheel =دست فرمان
rearview mirror :اینه عقب
wing mirror: آینه بغل
gear box:گیربکس
Throttle =ساسات،ساسات کشیدن
Throttle down سرعت را کم کردن
windscreen :شیشه جلو
wheel :چرخ
Ignition: جای سوئیچ ماشین(برای روشن کردن)
Muffler, Silencer :صدا خفه کن
l bumper: سپر
brake:ترمز
Hand brake : ترمز دستی
trunk:صندوق عقب
windshield wiper : برف پاک کن
headlights:چراغ های جلو
hood :کاپوت جلو
dashboard: داشبورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *