بخش ۴

thyme

آویشن

 

maintenance

نگهداری ، محافظت کردن

 

drain

زهکشی ، تخلیه کردن

 

duct

مجرا ، کانال

 

parotid

غده بناگوشی

 

auricular

گوشی ، وابسته به شنوایی

 

occipital

پس سری

 

superficial

سطحی ، ظاهری

 

cervical

گردنی

 

beneath

در زیرِ ، پایینتر از

 

clavicle

ترقوه

 

collar

گریبان ، یقه

 

axilla

زیربغل

 

armpit

زیربغل

 

elbow

آرنج

 

cubital

زندی

 

inguinal

کشاله ران

 

groin

کشاله ران

 

popliteal

پس زانو

 

plexus

شبکه ، پیچیدگی

 

intertwine

درهم پیچیدن

 

mammary

پستانی

 

derivation

استخراج

 

consonant

صامت ، بی صدا

 

wipe out

محو کردن ، سقوط کردن ، شکست دادن حریف با امتیاز زیاد

 

induce

تحریک کردن و تحریک شدن ، القا کردن

 

rescue

رهایی ، مجات دادن

 

ablation

قطع عضوی از بدن ، ریشه کنی

 

chart

نقشه ، طرح ، نمودار

 

impact

برخورد ، ضربه ، برخورد کردن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *