بخش ۵

partial

ناتمام ، جزئی

 

compatible

سازگار ، موافق

 

intermingle

باهم مخلوط کردن

 

transplant

پیوند زدن ، مهاجرت کردن

 

determine

تصمیم گرفتن ، تعیین کردن

 

catheter

میل جراحی

 

needle

سوزن ، با سوزن تزریق کردن

 

phlebotomy

رگ زنی ، حجامت ، نیشتر

 

sanguine

خونی ، دموی ، سرخ

 

characterize

مشخص کردن

 

deposited

امانتی

 

alternate

ذخیره ، یدکی

 

severe

سخت گیر ، سخت گیرانه

 

donor

دهنده

 

recipient

گیرنده

 

invade

هجوم آوردن

 

demand

درخواست ، درخواست کردن

 

crescent

هلال ماه

 

critical

خطرناک ، بحرانی ، مهم ، حیاتی

 

inherited

موروثی

 

descendant

نواده ، نوه ، نسل

 

projection

طرح ، برآمدگی

 

disseminate

ارسال کردن ، پخش کردن

 

lodge

خانه ، انبار ، انبار کردن

 

prolong

طولانی کردن ، به تاخیر انداختن

 

derive

مشتق شدن از

 

prone

متمایل ، مستعد ، در معرض

 

purpura

لکه خونریزی زیرپوستی

 

starch

نشاسته ، آهار

 

accumulate

روی هم جمع کردن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *