به آن غذا دست نزن وگرنه کتک می خوری!

دانشمندان در حال آزمایشی بر روی میمون ها بودند. آنها ۱۰ میمون را در قفسی قرار دادند و بالای قفس یک خوشه موز گذاشتند. برای رسیدن به خوشه موز یک نردبان داخل قفس قرار گرفته شده بود. میمونها بعد از مدتی متوجه خوشه موز شدند. یکی از آنها به سرعت به بالای نردبان رفت تا موز را بردارد اما به محض قرارگرفتن پای او روی پله پنجم آب سردی بر روی تمام میمون ها ریخته شد. همه میمون ها به گوشه ای رفتند و تا زمان خشک شدن اقدامی نکردند. بعد از مدتی دوباره یکی دیگر از میمون ها به سوی موزها رفت و این بار هم با قرار گرفتن پای آن میمون بر روی پله پنجم نرده بان همه میمون ها خیس شدند. این قضیه چند بار تکرار شد و هر بار میمون ها خیس می شدند. بعد از مدتی میمون ها هیچ اقدامی برای برداشتن موز نکردند و اگر میمونی میخواست به سمت موزها بروند میمون های دیگر او را کتک می زدند و مانع از رفتن او به سمت موزها می شدند.

دانشمندان یکی از آن ۱۰ میمون را از قفس خارج کرده و یک میمون تازه بجای او گذاشتند. میمون تازه هم به محض حرکت به سمت موزها از دیگر میمون ها کتک می خورد. به همین شکل یک به یک میمون های قدیمی از قفس خارج و میمون جدید جایگزین آنها می شدند تا اینکه هر ۱۰ میمون با میمون جدیدی تعویض شده بودند با این حال هیچ میمونی جرات نزدیک شدن به موز را نداشت چون توسط دیگران تنبیه می شد. دانشمندان نردبان داخل قفس را هم با نردبانی معمولی تعویض کردند و جالب آنکه باز اگر میمونی تازه وارد به سمت نردبان می رفت توسط دیگران تنبیه می شد و کتک می خورد!

گاهی ما انسان ها هم مانند این میمون ها بدون آنکه از مسئله ای آگاهی داشته باشیم دیگران را انجام آن کار منع می کنیم! انسان موفق کسی است که برای انجام کارها آگاهی لازم را داشته و با ایمان به درستی آن پیش برود!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *