ترجمه های گوناگون “بسم الله الرحمن الرحیم” به انگلیسی

۱- ترجمه‌ی الکساندر راس ( ۱۶۴۹)

In the Name of God, gracious and merciful.

۲ – ترجمه‌ی جرج سیل ( ۱۷۳۴ )

IN THE NAME OF THE MOST MERCIFUL GOD

۳ – ترجمه‌ی رادوِل ( ۱۸۶۱ )

In the Name of God, the Compassionate, the Merciful.

۴ – ترجمه‌ی پالمرِد ( ۱۸۸۰ )

In the name of the merciful and compassionate God.

۵ – ترجمه‌ی عبدالحکیم ( ۱۹۰۵ )

By the name of Allah, the All-providing and the most Merciful God.

۶ – ترجمه‌ی محمد علی ( ۱۹۱۷ )

In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.

۷ – ترجمه‌ی غلام سرور ( ۱۹۲۹ )

( We commence ) with the name of God. The most Merciful ( to begin with ), The most Merciful ( to the end ).

۸ – ترجمه‌ی یوسف علی ( ۱۹۳۴ )

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.

۹ – ترجمه‌ی ریچارد بِل ( ۱۹۳۷ )

In the name of Allah, the Merciful, the Compassionate.

۱۰ – ترجمه‌ی آربِری ( ۱۹۵۵ )

In the name of God, the Merciful, the Compassionate.

۱۱ – ترجمه‌ی شیر علی ( ۱۹۵۵ )

In the Name of Allah, the Gracious, the Merciful.

۱۲ – ترجمه‌ی داوود ( ۱۹۵۶ )

In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful.

۱۳ – ترجمه‌ی عبدالمجید دریابادی ( ۱۹۵۷ )

In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful.

۱۴ – ترجمه‌ی میر احمد علی ( ۱۹۶۴ )

In the name of God, the Beneficent, the Merciful.

۱۵ – ترجمه‌ی ظفرالله خان ( ۱۹۷۱)

In the name of Allah, Most Gracious, Ever Merciful.

۱۶ – ترجمه‌ی هاشم امیر علی ( ۱۹۷۴ )

In the name of Allah the Rahman the Rahim.

۱۷ – ترجمه‌ی محمد اسد ( ۱۹۸۰ )IN THE NAME OF GOD, THE MOST GRACIOUS, THE DISPENSER OF GRACE

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *