تشخیص جنابت زن بدون نزدیکی (ملاعبه، احتلام، استمناء)

سوال: الف) آیا از زن منی خارج می شود؟ ب) به جز عمل آمیزش چه ملاک و معیاری برای تشخیص جنابت زن مطرح است؟ آیا بیان این مطلب صحیح است: «چنانچه مقارن با حالات شهوانی که اصطلاحاً به آن اوج لذّت می گویند رطوبتی خارج شود حکم منی را داشته و زن جنب می گردد و اوج لذّت زمانی است که بعد از آن آتش شهوت فروکش می نماید.»

امام خمینی (ره):

ب) بله، صحیح است میزان در جنابت زن (بدون دخول)، شهوتی است که مقارن با آن منی خارج می شود و با سایر حالات فرق دارد.

تذکر: منظور از شهوت نهایت شهوت است نه شهوت ابتدایی

(استفتائات ۱۳۸۰،ج ۱، ص ۵۳، با استفاده از س ۱۰۳)

 

آیه الله اراکی (ره):

ب) اگر از زن آبی با شهوت خارج شود حکم منی را دارد و غسل واجب می شود و لازم نیست آن آب با جستن بیرون بیاید و بدن سست شود.

تذکر: منظور از شهوت نهایت شهوت است نه شهوت ابتدایی

العروه الوثقی، ۱۳۸۰، ج۱، ص ۱۹۸، فصل فی غسل الجنابه، با استفاده از «الاول» توضیح المسائل، ۱۳۶۸، ص ۶۳ م ۳۴۴

 

آیه الله بهجت(ره):

الف) بله

اگر رطوبتی با شهوت و جستن بیرون آمده و بعد از بیرون آمدن آن، بدن سست شده، آن رطوبت حکم منی را دارد. بلکه اگر فقط شهوت و جستن باشد ثابت شدن حکم منی خالی از وجه نیست.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء قم)

(توضیح المسائل ۱۳۸۴، ص ۷۱، م ۳۵۰، استفتائات، ج۱، ص ۲۲۴، با استفاده از س ۸۰۰)

 

آیه الله تبریزی(ره):

چنانچه رطوبتی از زن همراه با شهوت خارج شود و سستی بیاورد به نحوی که انزال بشود موجب جنابت است والله العالم

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء قم)

 

آیه الله خامنه ای(دام ظلّه):

اگر با نهایت لذت از زن رطوبتی خارج شود حکم منی را دارد و زن جنب می شود.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء قم)

 

آیه الله خوئی (ره):

ب) چنانچه رطوبتی با شهوت و جستن بیرون آمده و بعد از بیرون آمدن آن، بدن سست شده، آن رطوبت حکم منی را دارد و چنانچه با شهوت و سستی رطوبت از زن خارج شود، احتیاط واجب آن است که غسل کند و وضو هم بگیرد.

تذکر: منظور از شهوت نهایت شهوت است نه شهوت ابتدایی

(العروه الوثقی مع تعلیقه، ۱۴۲۱ هـ. ق، ج۱، ص ۱۸۹، فصل فی غسل الجنابه، با استفاده از «الاول»، توضیح المسائل، ۱۴۲۲ هـ. ق، ص ۶۰، م ۳۵۲)

 

آیه الله سیستانی (دام ظلّه):

الف) زن منی ندارد.

ب) همچنین است ـ بنابر احتیاط لازم ـ اگر آبی با شخوت به همان مقدار در غیر آن حالت خارج شود.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء قم)

 

آیه الله شبیری زنجانی (دام ظلّه):

در زن اگر جدا شدن آن از محلش با شهوت همراه باشد حکم منی را دارد و لازم نیست با دو نشانه دیگر (جستن و سست شدن بدن) همراه باشد.

تذکر: منظور از شهوت نهایت شهوت است نه شهوت ابتدایی

(توضیح المسائل، ۱۳۸۴، ج ۱، ص ۸۴، م ۳۵۲، المسائل الشرعیه، ۱۴۲۸هـ.ق، ص ۸۰، م ۳۵۲)

 

آیه الله صافی گلپایگانی (دام ظله):

الف)- بلی، والله العالم

ب)- خروج رطوبت با حالت مفروضه، منی محسوب می شود. والله االعالم

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء قم)

 

آیه الله فاضل لنکرانی(ره):

الف) بلی از زن هم ممکن است در اوج شهوت جنسی منی خارج شود.

ب) رطوبتی که در اوج شهوت خارج می شود باعث جنابت می شود و اگر شک پیدا شد اگر همراه شهوت خارج شود محکوم به منی بودن است. ـ بلی صحیح است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء قم)

 

آیه الله گلپایگانی (ره):

ب) اگر رطوبتی با جستن و سستی و یا با جستن و شهوت خارج شود حکم منی را دارد.

تذکر: منظور از شهوت نهایت شهوت است نه شهوت ابتدایی

(هدایه العباد، ۱۴۱۳هـ. ق، ج ۱، ص ۳۷، م ۱۷۵ و توضیح المسائل، ص ۵۹ م ۳۵۲)

 

آیه الله مکارم شیرازی (دام ظلّه):

الف و ب: معیار دقیقاً همان است که در ذیل سوال نوشته اید.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء قم)

 

آیه الله نوری همدانی (دام ظلّه):

الف) بلی صحیح است.

اگر رطوبتی با شهوت بیرون بیاید و بدن سست شود در حکم منی است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء قم)

(توضیح المسائل، ۱۳۸۳، ص ۷۴، با استفاده از م ۳۴۷)

 

آیه الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

ب) اگر با شهوت از زن رطوبتی خارج شود غسل جنابت بر او واجب است.

تذکر: منظور از شهوت نهایت شهوت است نه شهوت ابتدایی

(توضیح المسائل، ۱۳۸۳، ص ۲۵۳، با استفاده از م ۳۵۲، )

(منهاج الصالحین، ۱۴۲۷هـ.ق، ج ۲، ص ۴۴، م ۱۶۹)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *