تلاش زیباست

دخترک عادت داشت ،قبل از خوابیدن به آسمان نگاه کند .او عاشق ستاره ها بود.از آن جایی که قدش کوتاه بود صندلی را از آن سوی اتاق می کشید و زیر پنجره قرار می داد و از آن بالا می رفت تا آسمان را تماشا کند.

او گمان می کردند ستاره ها زمانی که او پشت پنجره می آید خوش حال می شوند و شروع به چشمک زدن به او می کنند.آسمان هم هر شب منتظر بود تا دخترک پشت پنجره بیاید و چشم به او بدوزد و او نیز از شادی دخترک شاد می شد.یک شب مانند همیشه دخترک کنار پنجره آمد تا ستاره ها را تماشا کند .او هرگز از تماشای ستاره ها سیر نمی شد یک شب به آسمان گفت :ای آسمان می شود تمام ستاره هایت را به من بدهی ؟

آسمان هم که دختر را دوست داشت به او گفت : بله .کدام یک را می خواهی ؟

دخترک کمی فکر کرد ئ گفت اون که از همه بزرگ تر است.بعد گفت :نه نه ببخشید اون که از همه پرنور تراست .

آسمان به او گفت می خواهی تمام ستاره هایم را به تو دهم ؟ دخترک با شادی گفت بله می خواهم .سپس دستش را دراز کرد و یکی یکی ستاره ها را جمع کرد و به اتاقش آورد .او از آسمان تشکر کرد.اتاق دخترک غرق در نور و درخشندگی بود .او از ستاره ها گردنبند زیبایی درست کرد و آن را به گردن انداخت و چند تایی از آن ها را روی لباسش چسباند و لباسش درخشندگی خاصی پیدا کرد.از آن به بعد دخترک مغرور شد .خودش را خوش بخت ترین دختر دنیا می دانست . او به همه فخر می فروخت و از این رو کمکم دوستانش ترکش کردند.ولی او هر شب طبق عادت قدیمی خود کنار پنجره می رفت و آسمان را نگاه می کرد.آسمان او تاریک بود و دیگر ستاره هایی نبودند که به او چشمک بزنند.ستاره هایی که آسمان او را زیبا کنند .ستاره هایی که دخترک هر شب به امید آن ها کنار پنجره بیاید.آری آسمان زندگی اش دیگر زیبا نبود اگر چه او حالا صاحب تمام ستاره های دنیا شده بود. او بدون هیچ تلاشی تمام این ستاره را به دست آورده بود.حالا او مانده بود و یک آسمان زشت ….

در این داستان ستاره ها نماد آرزو های ما هستند .آرزوهایی که هر روز برای رسیدن از خواب برمی خیزیم و به امید رسیدن به آن ها زندگی می کنیم .آسمان نیز نماد دنیای ما است .اگر به تمام آرزو هایمان برسیم آسمان زندگی مان مانندهمیشه زیبا نیست.دیگر امید و نشاط قبلی را برای زندگی کردن نداریم .سپس کم کم خودخواه شده و لذت رسیدن به آرزوهایمان را تجربه نمی کنیم .به دست آوردن آرزو زیبا نیست .بلکه تلاش کردن و داشتن امید برای رسیدن به آن ها زیبا است.

داستان کوتاه تلاش زیباست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *