جانوران

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

خب اول یه توضیحی بدم چیز تابلویی هست که همشون پر سلولی هترتروف هستند.بسیاری شون با عمل بلع غذا میل میکنن.تولید مثل جنسی دارند و غیر جنسی هم دارن ولی کمه.-رفتار انتخاب جفت هم توشون دیده میشه-کلرو پلاست و دیواره سلولی نیز ندارن.

بی مهره :

نوع آبزیش لقاح خارجی دارند-دفاع اختصاصی ندارن-سلول هایی مشابه فاگوسیت ،لیزوزیم و لیزوزوم دفاع غیر اختصاصیشون هست.

اسفنج ها :ثابت و آبزی اند-گوارش فقط درون سلولی-برای دفاع بافت بیگانه رو پس می زنند-و ویژگی معروف بی مهره ها(سلول هایی مشابه فاگوسیت ،لیزوزیم و لیزوزوم)،یه رابطه هم با آنزیم کاتالاز داشت

شامل:
شیشه ای
آهکی
شاخی

کیسه تنان : خون ندارند پس دستگاه گردش خون هم ندارند پس سلول های داخل خون رو هم ندارن-کیسه گوارشی دارند-همه سلول تبادل مستقیم با محیط دارن-دو تا سه لایه سلولی تشکیل شدند-  ….. هیدر :دوتا گوارش داره ایتدا برون سلولی و سپس درون سلولی-جاندار صیاد محسوب میشه-بعضی از سلول هاش تاژک دارن-بعضیاشون آنزیم ترشح می کنند-شبکه عصبی شون ساده ترینه-بدبخت مغز و سر هم نداره پس اعصاب هم نداره(اعصاب محیطی و مرکزی)تولید مثل جنسی داره و جوانه زدن نوع غیر جنسیشه ………… شقایق دریایی : هم سفرگی با دلقک ماهی –جاش ثابته آّب رو به حرکت در میاره-خار های سمی داره- ………… عروس دریایی : کیسه گوارشیش لوله هایی داره –این لوله آرایش شعاعی مانند دارن-داخلشون مژک هست-این  هم ساده ترین دستگاه گردش مواد داره –و رفتار عادی شدن با جریان آّب مثل شقایق

کرم ها : تنفس پوستی دارن-از تمام سطح بدنشون آمونیاک دفع میکنند و هوا رو هم مبادله میکنند- ………….. کذم های پهن .. پلاناریا : مغز کوچولو موچولو داره که از چند گره تشکیل شده(جسم سلولی نورون ها)-دسته هایی از آکسون و دندریت ها دو طناب موازی اونو تشکیل میدن که شبکه عصبی مرکزی و رشته منشعب از این دو طناب دستگاه شبکه عصبی محیطی تشکیل می دهند-ساده گیرنه نوری یعنی چشم جامی شکل رو دارن …..کرم کدو تنیا : انگل داخلی نواری که در روده ما جا خوش کرده و پوست خود غذا می خوره دهان و لوله گوارشی نداره ………….. کرم لوله ای … آسکاریس و کرمک ……………. کرم حلقوی … کرم خاکی :

همه چیز خوره-لوله گوارشی داره-روده مواد غذایی رو جذب میکنه-معده نداره بیچاره-ماهیچه های حلقوی و صافش اونو حرکت می دهند-چندین قلب لوله ای داره نه یکیگردش خون بسته هم داره-مایع مخاطی هم داره که جز وسایل دفاعیشه

مهره دار :

همشون اسکلت درونی دارن-در دوران جنینی مغز سه بخشی شامل پشتی جلویی و میانی هست-رویان دارند-دفاع اختصاصی ……. ماهی : حفره گلویی شون تبدیل میشه به آبشش پس آبشش دارن-بعضیاشون استخوانی و بعضیاشون غضروفی-بعضیا آمونیاک دفع میکنن بعضیا اوره(ماهی استخوانی و کوسه ها)-گردش خون بسته-عبور خون تیره از قلب-بادکنک شنا –باله های مختلف برای حرکت-موفق ترین مهره داران و متنوع ترین اونها-لقاح خارجی و نیاز به آب-خط جانبی- بکر زایی دارن-قلب دو حفره ای ………. دوزیستان :اولین مهره داران خشکی-شش داشتند-چهار اندام حرکتی-حفره گلویی در دوزیتان نابالغ فقط-اوره دفع میکنند و زمانی که در آبن آمونیاک دفع می کنند-لقاح خارجی نیازمند به آب-صدا ها و آواز برای جلب جفت –رفتار ارزیابی-قلب سه حفره ای ………… خزندگان : از تحول دوزیستان پیدید آمدند-قلب چهار حفره ای-چهار اندام حرکتی-اوریک اسید دفع میکنند-شش دارند عزیزم-لقاحشون داخلی –بعد زیر خاک تا رشد کنند منظورم تخمشون …………. پرندگان : فقط گوارش برون سلولی-لوله کوارشی دارند-شش دارند –جریان هوا در شش هاشون یک طرفه و از عقب به سوی جلو است-قلب چهار حفره ای دارند-اوریک اسید دفع می کنند-در بالای بال بخشی بنام بالک دارند که جز پنجه هست و باعث صعود و عدم آشفتگی هوا و اکاهش فشار در بالای بال ها میشود-لقاح داخلی دارن یعنی تخم میذارن-تخمشون بزرگه چون اندخوته لازم برای بزرگ شدن جنین رو در خودش جا میده-با آواز و صدا جلب توجه می کنند-بعضیا نیاز با دم های بلند خودشون می دونین که کدومان مگه نه- ……….. پستانداران : قلب چهار حفره ای-اوره دفع میکنند-دیافراگم دارن-لقاح خارجی دارند-مخ پیچیده دارند-سیستم چند همسری-از تکامل خزندگان بوجود آمدند-بیشتر هزینه لازم برای پرورش نوزادان بر عهده جنس ماده می باشد-لوله گوازشی دارند پس برون سلولین-شش دارن و چهار اندام حرکتی-

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *