حروف اضافه ، حروف ربط ، قیدها به زبان فرانسوی

حروف اضافه ، حروف ربط ، قیدها

 prépositions , conjonctions , adverbes
 

در این قسمت برخی از مهمترین حروف اضافه، ربط و قید آمده است :

A

به ، با

 

Trѐs

بسیار ، خیلی

Aprѐs

بعد ، پس از

 

Trop

زیادی ، بیش از اندازه

Avant

قبل ، پیش

 

Vraiment

واقعا ، به راستی

Avec

با

 

Tellement

به قدری ، از بس

A cause de

به علت

 

Personne

هیچکس

Aussi , également

نیز ، همچنین

 

Pour

برای

Comment

چطور ، چی

 

Prѐs de

نزدیک

De

از

 

Sous

زیر ، در زیر

Derriѐre

عقب ، پشت سر ، پشت

 

Souvent

غالبا ، بیشتر اوقات

Devant

جلو ، پیش

 

Tout à fait

کاملا ، به کلی

En

در ، به

 

Parce que

برای اینکه ، چون

Donc

پس ، بنابراین

 

Parfois

گاهی

Encore

هنوز ، دوباره ، باز

 

Alors que

در حالی که

Et

و

 

A la fois

با هم ، همزمان

Mais

اما

 

Au Fait

روی هم رفته

Ou

یا

 

Du Fait de

به علت

Méme

حتی

 

Sans quoi

وگرنه

آنجا

 

Tant que

هر قدر که ، هر مقدار که

Par

بوسیله ، ازطریق

 

Tout à coup

ناگهان

Sur

روی ، در روی

 

Toujours

همیشه

Sans

بی ، بدون

 

Peut – être

شاید

Si

اگر ، چرا (بله)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *