دعای تحویل سال به زبان انگلیسی

Director of hearts and eyes

Ya mastermind of the Night and Day

Squint your adapter and conditions

About our situation to the best case

Oh  reformer of  hearts and minds Director of day and night 

transformer of conditions Change ours to the best  in accordance with your will

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *