دیه سقط جنین چه مقدار است؟

همه مراجع: دیه براى نطفه، ۲۰ مثقال شرعى طلاى سکه دار براى علقه (خون بسته شده)، ۴۰ مثقال و براى مضغه (پاره گوشت)، ۶۰ مثقال است. اگر استخوان داشته و بدون گوشت باشد، ۸۰ مثقال و اگر گوشت آن را پوشانده و خلقت کامل شده باشد، ۱۰۰ مثقال است. اگر روح در آن دمیده شده چنانچه پسر باشد، ۱۰۰۰ مثقال و اگر دختر باشد، ۵۰۰ مثقال شرعى طلاى سکه دار دیه دارد. گفتنى است روح در حدود چهار ماهگى، در جنین دمیده مى‏شود.(۱) پى‏نوشت‏

(۱) آیت‏الله وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، م ۳۷۹ آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج ۱، س ۱۹۴۶ امام، تحریرالوسیله، ج ۲، دیه الجنین و دفتر همه مراجع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *