زیست دوم . درس ۴

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

۱-مراحل اصلی تغذیه و گوارش را در جانوران نام ببرید.

پاسخ: بلع ، گوارش ، جذب و دفع مدفوع.

۲-منظور از گوارش شیمیایی چیست؟

پاسخ: یعنی تجزیه‌ی پلی مرها به واحدهای سازنده‌ی آن‌ها.

۳-منظور از گوارش مکانیکی چیست؟

پاسخ: یعنی خرد کردن ذرات درشت غذا به تکه‌های کوچک.

۴- مفهوم جذب را بیان کنید.

پاسخ: جذب یعنی ورود مولکول‌های مونومر به سلول‌های پوشاننده‌ی سطح روده و سپس ورود آن‌ها به خون.

۵-انواع جانوران را از نظر نوع سیستم گوارشی نام برده مثال بزنید.

پاسخ: ۱- جانوران فاقد دستگاه گوارش مثل کرم‌های انگل ۲- جانوران دارای دستگاه گوارش که‌یا دارای کیسه‌ی گوارشی هستند مثل هیدر آب شیرین و یا دارای لوله‌ی گوارشی هستند مثل تمام مهره داران و بعضی از بی مهرگان.

۶-کرم کدو چگونه تغذیه می‌کند؟

پاسخ: این کرم نواری شکل است و به صورت انگل در روده‌ی انسان زندگی می‌کند.دهان و لوله‌ی گوارشی ندارد و از طریق پوست بدن خود مواد غذایی گوارش یافته را که درون روده وجود دارد جذب می‌کند.

۷-انواع جانوران را از نظر نوع رژیم غذایی نام برده و مثال بزنید.

پاسخ: ۱- گیاه خوار مثل: گاو و گوسفند. ۲- گوشت خوار مثل: شیر و مار. ۳-همه چیزخوار مثل: انسان و گنجشک.

۸- انواع گوارش را از نظر محل انجام آن نام برده مثال بزنید.

پاسخ: ۱- درون سلولی مثل: آمیب و اسفنج ۲-برون سلولی مثل: مهره داران.

۹-منظور از گوارش برون سلولی و گوارش درون سلولی چیست؟

پاسخ: هرگاه محل انجام گوارش، خارج از محیط داخلی سلول‌ها و بدن باشد ، گوارش از نوع برون سلولی و اگر محل انجام گوارش، در درون سلول یا محیط درونی بدن باشد آن را گوارش درون سلولی می‌گویند.

۱۰-انواع سلول‌های کیسه‌ی گوارشی هیدر و وظیفه‌ی هریک را ذکر کنید.

پاسخ: ۱- سلول‌هایی که آنزیم هیدرولیز کننده دارند و کارشان گوارش مواد غذایی است. ۲- سلول‌های تاژک دار که غذا را با شیره‌های گوارشی مخلوط می‌کنند. ۳- سلول‌های جذب کننده‌ی غذا ۴- سلول‌هایی که گوارش درون سلولی را انجام می دهند.

۱۱-نقش چینه دان و سنگدان را بنویسید.

پاسخ: چینه دان محل نرم تر شدن و ذخیره‌ی موقتی غذاست. سنگ دان نیز محل ذخیره‌ی موقتی غذاست و به علت داشتن ماهیچه‌های بسیار قوی غذا را تا حدودی خرد و آسیاب می‌کند.

۱۲-جذب مواد غذایی در کدام بخش لوله‌ی گوارشی ملخ انجام می‌شود؟

پاسخ: معده

۱۳-نقش روده‌ی ملخ چیست؟

پاسخ: جذب آب و فشرده تر کردن مواد غذایی برای خروج ان‌ها از مخرج.

۱۴-بخش‌های مختلف لوله‌ی گوارشی ملخ را به ترتیب نام ببرید.

پاسخ: دهان ، مری ، چینه دان ، سنگ دان ، معده ، روده و مخرج.

۱۵- بخش‌های مختلف لوله‌ی گوارشی کرم خاکی را به ترتیب نام ببرید.

پاسخ: دهان ، حلق ، مری ، چینه دان ، سنگ دان ، روده و مخرج.

۱۶- بخش‌های مختلف لوله‌ی گوارشی گنجشک را به ترتیب نام ببرید.

پاسخ: دهان ، مری ، چینه دان ، معده ، سنگ دان ، روده و مخرج.

۱۷-نقش برجستگی موجود در لوله‌ی گوارشی کرم خاکی چیست؟

پاسخ: سطح تماس روده را با غذا افزایش می دهد و کارایی روده بیشتر می‌شود.

۱۸- دستگاه گوارش انسان شامل چه بخش‌هایی است؟

پاسخ: شامل لوله‌ی گوارشی و غده‌های گوارشی است.

۱۹- غده‌های گوارشی و لوله‌ی گوارشی انسان شامل چه بخش‌هایی هستند؟

پاسخ: غده‌های گوارشی شامل غده‌های بزاقی ، غده‌های دیواره‌ی معده و روده ، پانکراس و جگر. لوله‌ی گوارشی شامل دهان ، حلق ، مری ، معده ، روده‌ی باریک ، روده‌ی بزرگ ، راست روده و مخرج است.

۲۰-ساختار بافتی لوله‌ی گوارشی انسان را از خارج به داخل به ترتیب نام ببرید.

پاسخ: شامل لایه‌های پیوندی ، ماهیچه‌ای طولی ، ماهیچه‌ای حلقوی ، زیر مخاطی و مخاطی است.

۲۱- پرده‌ی صفاق یا روده بند چگونه به وجود می‌آید و اهمیت آن چیست؟

پاسخ: لایه‌ی پیوندی خارجی در حفره‌ی شکمی بخشی از پرده‌ی صفاق یا روده بند را می‌سازد که اندام‌های موجود در حفره‌ی شکمی را از خارج به هم وصل می‌کند.

۲۲-ماهیچه‌های دیواره‌ی لوله‌ی گوارش در کجا ارادی و در کجا غیر ارادی هستند؟

پاسخ: در ناحیه‌ی دهان و ابتدای حلق مخطط و ارادی و در سایر مناطق از نوع صاف و غیر ارادی است.

۲۳-ساختار زیرمخاط و مخاط لوله‌ی گوارشی چگونه‌است؟

پاسخ: در زیرمخاط یک لایه‌ی پیوندی با رگ های خونی فراوان ، مخاط را از ماهیچه‌ها جدا می‌کند. مخاط لوله‌ی گوارش از بافت پوششی با آستری پیوندی ساخته شده‌است.

۲۴-حرکات لوله‌ی گوارش به چه صورت‌هایی انجام می‌شود؟

پاسخ: دودی و موضعی.

۲۵-حرکات دودی چگونه انجام می‌شود و چه نقشی دارد؟

پاسخ: با انقباض ماهیچه‌های حلقوی و انتقال حرکت به تارهای ماهیچه‌ای جلوتر مواد را در طول روده به جلو می‌رانند.

۲۶- حرکات موضعی چگونه انجام می‌شوند؟

پاسخ: به صورت انقباض های جدا از یکدیگر محتویات روده را به قطعات جدا از یکدیگر تقسیم می‌کنند.

۲۷-چه

عاملی باعث می‌شود محتویات لوله‌ی گوارش به سمت جلو حرکت کند؟

پاسخ:تکرار حرکات موضعی درابتدای روده‌ی باریک بیش از انتهای آن است و این اختلاف باعث جلو راندن مواد می‌شود.

۲۸-بزاق درکجا تولید می‌شود؟

پاسخ: بزاق توسط ۳ جفت غده‌ی بناگوشی ، زیر آرواره‌ای و زیر زبانی و نیز غده‌های کوچک ترشح کننده‌ی موسین است.

۲۹-پتیالین چیست و چه وظیفه‌ای دارد؟

پاسخ: نوعی آمیلاز ضعیف است که گوارش کربوهیدرات‌ها را آغاز و نشاسته را به مالتوزتبدیل می‌کند.

۳۰-نقش موسین بزاق را بنویسید.

پاسخ: پس از جذب آب محلولی چسبناک به نام موکوز به وجود می‌آورد که باعث به هم چسباندن ذرات جویده شده و لغزنده و مناسب شدن آن برای بلع می‌شود.

۳۱-لیزوزیم بزاق چه عملی انجام می دهد؟

پاسخ: دیواره‌ی سلولی باکتری‌های بیماری زا را از بین می‌برد و باعث ضد عفونی کردن حفره‌ی دهان می‌شود.

۳۲-اهمیت ترشح دائمی بزاق چیست؟

پاسخ: مرطوب نگه داشتن محیط درون دهان ، کمک به احساس چشایی و سهولت حرکت زبان و لب ها در هنگام سخن گفتن.

۳۳-بلع چگونه انجام می‌شود؟

پاسخ: هنگام بلع زبان کوچک به سمت بالا می رود و دهانه‌ی راه بینی را می بندد. راه نای نیز با بالا آمدن حنجره و پایین رفتن اپیگلوت بسته می‌شود. و غذا وارد مری می‌شود.

۳۴-ماهیچه‌ی دریچه‌ی انتهای مری چه نام دارد؟ چه موقع باز و بسته می‌شود؟

پاسخ: کاردیا.در حالت عادی منقبض و بسته‌است اما با رسیدن هر موج دودی باز می‌شود و ورود غذا به معده آسان می‌شود.

۳۵-کیموس را تعریف کنید.

پاسخ: مواد غذایی قبل از ورود به روده ، بر اثر حرکات معده و آنزیم‌های آن ،ریز ، نرم و به طور نسبی هضم می‌شوند و به صورت ماده‌ای خمیری شکل به نام کیموس در می‌آیند.

۳۶-نام ماهیچه‌ی دریچه‌ی خروجی معده چیست؟

پاسخ: پیلور.

۳۷-حرکات معده به چه منظور انجام می‌شود؟

پاسخ: ۱-نرم شدن غذا و مخلوط شدن آن با شیره‌ی معده. ۲-حرکات تخلیه‌ای معده که هدف آن خروج کیموس از معده و تحویل آن به روده‌است.

۳۸- مهم ترین عامل مؤثر بر تخلیه‌ی معده چیست؟

پاسخ: ترکیب شیمیایی و حجم کیموس موجود در دوازدهه.

۳۹- شیره‌ی معده شامل چه موادی است؟

پاسخ: آنزیم‌ها ، اسید کلریدریک و فاکتور داخلی معده.

۴۰-کدام غده‌های معده آنزیم و کدام غده‌ها اسید و فاکتور داخلی معده را می‌سازند؟

پاسخ: غده‌هایی که به پیلور نزدیک ترند ، آنزیم‌ها و غده‌های بالاتر علاوه بر آنزیم ، ترشح اسید کلریدریک و فاکتور داخلی معده را می‌سازند.

۴۱- نقش فاکتور داخلی معده در جلوگیری از کم خونی چیست؟

پاسخ: برای حفظ ویتامین B12 و جذب آن در روده ضروری است. این ویتامین در تولید طبیعی گلبول‌های قرمز خون نقش دارد.

۴۲- شیره‌ی معده توسط کدام نوع سلول‌های غدد معده ترشح می‌شوند؟

پاسخ: آنزیم‌ها به وسیله‌ی سلول‌های اصلی(پپتیک) و اسید و فاکتور داخلی معده به وسیله‌ی سلول‌های حاشیه‌ای موجود در غدد دیواره‌ی معده ترشح می‌شوند.

۴۳- پپسینوژن چیست؟

پاسخ: آنزیم‌های شیره‌ی معده شامل چند پروتئاز است که به نام کلی پپسینوژن خوانده می‌شوند.

۴۴- پپسینوژن چگونه فعال می‌شود؟

پاسخ: پس از تماس با اسید کلریدریک معده به مولکول‌های کوچک تر تبدیل می‌شوند و به صورت پپسین فعال درمی‌آیند. پپسین خود با اثر بر پپسینوژن تبدیل آن را سریع تر می‌کند.

۴۵-رنین در شیره‌ی معده‌ی چه افرادی وجود دارد و وظیفه‌ی آن چیست؟

پاسخ: در نوزادان آدمی و بسیاری از پستان داران وجود دارد.پروتئین شیر را رسوب می دهد.از آن به عنوان مایه‌ی پنیر در پنیرسازی استفاده می‌شود.

۴۶- گاسترین چیست؟ از کجا ترشح می‌شود و نقش آن چیست؟

پاسخ: هورمونی است که از غده‌های مجاور پیلور ترشح شده و وارد خون می‌شود. این ماده ، محرک ترشح اسید کلریدریک و تا حدی آنزیم‌های شیره‌ی معده‌است.

۴۷- هدف از انجام استفراغ چیست؟

پاسخ: استفراغ یک انعکاس دفاعی است که هدف آن خالی کردن محتویات معده و بخش بالایی روده‌ی باریک از راه دهان است.

۴۸- چه عواملی موجب بروز استفراغ می‌شود؟

پاسخ: تحریک ناحیه‌ی گلو و گیرنده‌های معده و روده و بیماری‌های مختلف.

۴۹- چگونگی انجام استفراغ را بیان کنید.

پاسخ: استفراغ با یک دم عمیق و بسته شدن حنجره و بالا رفتن زبان کوچک شروع می‌شود و با انقباض ماهیچه‌های شکم و سینه و افزایش فشار وارد بر معده محتویات آن را از راه دهان خالی می‌کند.

۵۰-مهم ترین محل گوارش شیمیایی و جذب غذا کجاست؟

پاسخ: روده‌ی باریک.

۵۱-شیره‌ی پانکراس شامل چه موادی است؟

پاسخ: آنزیم‌ها و بیکربنات سدیم.

۵۲- هورمون سکرتین از کجا ترشح می‌شود و چه نقشی دارد؟

پاسخ: از دوازدهه. محرک مؤثری بر ترشح بیکربنات شیره‌ی پانکراس است.

۵۳-صفرا توسط کدام اندام تولید و در کجا ذخیره می‌شود؟

پاسخ: محل تولید: کبد. محل ذخیره: کیسه‌ی صفرا.

۵۴-وظایف صفرا را بنویسید.

پاسخ: ۱-پراکنده کردن ذرات ریز چربی در آب و ایجاد امولسیون پایدار که نتیجه‌ی آن آسان تر شدن اثر لیپاز پانکراس بر چربی‌ها است. ۲-املاح صفرا حرکات دودی روده را تشدید می‌کند. ۳-قلیایی بودن صفرا کیموس معده را خنثی می‌کند.

۵۵-صفرا شامل چه ترکیباتی است؟

پاسخ: رنگ ها ، املاح ، کلسترول و لسیتین.

۵۶-مواد رنگی صفرا را نام ببرید. این مواد چگونه به وجود می‌آیند؟

پاسخ: بیلی روبین و بیلی وردین. از تجزیه‌ی هموگلوبین گلبول‌های قرمز مرده به وجود می‌آید.

۵۷-سنگ صفرا چگونه تشکیل می‌شود؟

پاسخ: رسوب کلسترول در کیسه‌ی صفرا یا مجاری خروج آن ، سنگ صفرا ایجاد می‌کند.

۵۸-یرقان چگونه به وجود می‌آید؟

پاسخ: ورود رنگ های صفرا به خون براثر سنگ های صفرا یا بیماری‌های خونی و کبدی موجب یرقان می‌شود.

۵۹-اهمیت چین خوردگی‌ها ، پرزها و ریزپرز‌های روده چیست؟

پاسخ: سطح جذب غذا را افزایش داده‌اند.

۶۰-در پایان گوارش شیمیایی، هریک از مولکول‌های درشت مواد غذایی به کدام مولکول‌ها تبدیل می‌‌شوند؟

پاسخ: کربوهیدرا

ت‌ها به مونوساکارید،پروتئین‌ها به آمینواسید وچربی‌ها به اسیدهای چرب وگلیسرول تبدیل می‌شوند.

۶۱-راه‌های جذب غذا را نام ببرید.

پاسخ: راه مویرگ خونی و راه مویرگ لنفی.

۶۲-مواد غذایی با روش‌هایی از دیواره‌ی روده جذب می‌شوند؟

پاسخ: ۱-انتشار مثل بعضی از ویتامین‌ها و اسیدهای چرب. ۲-اسمز مثل آب. ۳-انتقال فعال مثل آمینواسیدها ، گلوکز و بعضی یون‌ها. ۴-آندوسیتوز مثل پادتن‌های موجود در شیر مادر.

۶۳-کدام مواد از راه مویرگ لنفی و کدام مواد از راه مویرگ خونی روده جذب می‌شوند؟

پاسخ: مواد سازنده‌ی چربی‌ها از راه مویرگ لنفی و سایر مواد از راه مویرگ خونی روده جذب می‌شوند.

۶۴-چرا مواد چربی برخلاف سایر موادآلی به جای مویرگ خونی از راه مویرگ لنفی روده جذب می‌شوند؟

پاسخ: سطح خارجی مویرگ های خونی دیواره‌ی روده با لایه‌ای از پلی ساکاریدها پوشیده شده‌است که مانع ورود مولکول‌های چربی می‌شود اما در مویرگ های لنفی این لایه وجود ندارد.

۶۵-قسمت ابتدایی روده‌ی بزرگ چه نام دارد؟ سایر قسمت‌های روده‌ی بزرگ را نام ببرید.

پاسخ: روده‌ی کور. کولون بالارو(سمت راست) ، کولون افقی و کولون پایین رو(سمت چپ).

۶۷-چه نوع موادی می‌توانند از دیواره‌ی روده‌ی بزرگ جذب شوند؟

پاسخ: آب ، بعضی مواد معدنی و ویتامین‌ها.

۶۸-نقش باکتری‌های موجود در دیواره‌ی روده‌ی بزرگ چیست؟

پاسخ: تولید بعضی ویتامین‌ها مانند B وK و تولید گازهای روده مثل هیدروژن ، متان و سولفید هیدروژن.

۶۹-طولانی بودن طول روده در علف خواران چه مزایایی برای آن‌ها دارد؟

پاسخ: ۱-فرصت بیشتر برای جذب مواد غذایی موجود در مواد گیاهی را به آن‌ها می دهد. ۲-سطح تماس پوشش درونی روده را با غذا بیشتر می‌کند.

۷۰-تغییرات گوارشی را که در قورباغه از دوره‌ی نوزادی تا بلوغ صورت می‌گیرد ذکر کنید.

پاسخ: نسبت طول روده به طول بدن در نوزاد قورباغه بسیار بیش تر از این نسبت در قورباغه‌ی بالغ است.هنگام دگردیسی و تبدیل نوزاد به بالغ رشد روده نسبت به سایر اندام‌ها اندک است.

۷۱-بخش‌های چهارگانه‌ی معده‌ی نشخوارکنندگان را نام ببرید.

پاسخ: سیرابی، نگاری، هزارلا و شیردان.

۷۲-باکتری‌های تجزیه کننده‌ی سلولز در کدام قسمت‌های معده‌ی نشخوارکنندگان زندگی می‌کنند؟

پاسخ: سیرابی و نگاری.

۷۳-نقش هزارلا و شیردان را در نشخوارکنندگان را بنویسید.

پاسخ: نقش هزارلا: جذب آب موجود در غذا. نقش شیردان: گوارش شیمیایی غذا به کمک آنزیم‌های گوارشی.

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *