زیست دوم . درس ۵

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

۱- پرندگان برای بالابردن کارایی تنفسی خود چه سازگاری‌هایی پیدا کرده‌اند؟

پاسخ: ۱-کارایی بالای شش‌ها که می‌توانند مقدار بسیار اندک اکسیژن هوا را جذب کنند. ۲-هموگلوبین آن‌ها قدرت پیوستگی زیادی با اکسیژن دارد. ۳-تعداد مویرگ های خونی آن‌ها فراوان است و خون زیادی به ماهیچه‌های پروازی می‌رساند. ۴- در ماهیچه‌های پروازی آن‌ها ماده‌ای به نام میوگلوبین وجود دارد که می‌تواند همیشه مقداری اکسیژن ذخیره داشته باشد.

۲- انواع سیستم‌های تنفسی را در جانوران نام برده مثال بزنید.

پاسخ: ۱- پوستی مثل قورباغه و کرم خاکی. ۲- نایی مثل حشرات. ۳-آبششی مثل ماهی. ۴- شش مثل مهره داران ساکن خشکی.

۳- جانوران دارای تنفس پوستی باید دارای چه ویژگی‌هایی باشند؟

پاسخ: ۱-سطح بدن باید همیشه مرطوب باشد. ۲- باید جثه‌ی کوچک و بدن دراز یا پهن داشته باشند. ۳- مویرگ های خونی زیادی در سطح پوست آن‌ها موجود باشد.

۴- تنفس را در ماهی توضیح دهید.

پاسخ: با آبشش‌هایی که در دو طرف سرشان قرار دارند نفس می‌کشند.اکسیژن محلول در آب از سطح آبشش‌ها وارد مویرگ ها می‌شود و دی اکسید کربن برخلاف جهت اکسیژن از مویرگ ها به درون آب انتشار می یابد.

۵- چرا آبشش برای تنفس موجودات خشکی زی مناسب نیست؟

پاسخ: چون در نبود آب رشته‌های آبششی به هم می چسبند و نمی‌توانند اکسیژن موجود در هوا را جذب کنند.

۶- سیستم تنفسی نایی حشرات را توضیح دهید.

پاسخ: از تعداد زیادی لوله‌های درونی به نام نای تشکیل شده‌است.انشعابات نای در سراسر بدن گسترش یافته اند.تبادل گازهای تنفسی ازاین انشعابات باسلول‌های بدن به طور مستقیم وبدون نیاز به همکاری سیستم گردش مواد انجام می‌شود.

۷- دستگاه تنفس انسان شامل چه بخش‌هایی است؟

پاسخ: شش‌ها ، مجاری هوا و قفسه‌ی سینه.

۸- -پرده‌ی جنب در کجاقرار دارد و اهمیت آن چیست؟

پاسخ: بین شش‌ها و دیواره‌ی قفسه‌ی سینه قرار دارد. مقدار کمی مایع بین دو دیواره‌ی جنب وجود دارد که لغزنده‌است و حرکت شش‌ها را موقع دم و بازدم آسان می‌کند.

۹- نقش پرده‌ی دیافراگم در تنفس چیست؟

پاسخ: با حرکت خود به بالا و پایین ، حجم قفسه‌ی سینه را کم و زیاد می‌کند و در تنفس آرام و طبیعی مهم ترین نقش را دارد.

۱۰- کدام بخش‌ها در تنفس به دیافراگم کمک می‌کنند؟

پاسخ: بالا و پایین رفتن دنده‌ها( با کمک ماهیچه‌های بین دنده‌ای) و استخوان جناغ.

۱۱- منظور از ماهیچه‌های دم و بازدم چیست؟

پاسخ: ماهیچه‌هایی که قفسه‌ی سینه را بالا می‌برند و حجم آن را افزایش می دهند ماهیچه‌های دم و ماهیچه‌هایی که قفسه‌ی سینه را پایین می‌برند و حجم آن را کاهش می دهند ماهیچه‌های بازدم نام دارند.

۱۲- سورفاکتانت از کجا ترشح می‌شود و چه نقشی دارد؟

پاسخ: از برخی سلول‌های دیواره‌ی کیسه‌های هوایی. سطح داخلی این کیسه‌ها را می پوشاند و کشش سطحی مایع پوشاننده‌ی آن‌ها را کاهش می دهد و باز شدن طبیعی آن‌ها را تسهیل می‌کند.

۱۳- چرا نوزادان زودرس به زحمت نفس می‌کشند؟

پاسخ: چون سورفاکتانت در اواخر دوره‌ی جنینی ساخته می‌شود و در نوزادان زودرس این ماده هنوز ساخته نشده‌است.

۱۴- هوای جاری را تعریف کنید.

پاسخ: به مقدار هوایی (حدود ۵۰۰ میلی لیتر) گفته می‌شود که در هر دم و بازدم معمولی وارد شش‌ها کرده‌یا از آن‌ها خارج می‌کنیم.

۱۵- هوای مرده را تعریف کنید.

پاسخ: حدود یک سوم هوای جاری در مجاری تنفسی باقی می ماند و نمی‌تواند اکسیژن و دی اکسید کربن با خون مبادله کند که به آن هوای مرده می‌گویند.

۱۶- هوای ذخیره‌ی دمی را تعریف کنید.

پاسخ: پس از هر دم معمولی می‌توان با یک دم عمیق حجم بیش تری از هوا را به درون شش‌ها فرستاد که به آن ، هوای ذخیره‌ی دمی می‌گویند.

۱۷- هوای ذخیره‌ی بازدمی را تعریف کنید.

پاسخ: مقدار هوایی است که پس از یک بازدم معمولی با یک بازدم عمیق می‌توان از شش‌ها خارج کرد.

۱۸- ظرفیت حیاتی را تعریف کنید.

پاسخ: مجموع هوایی است که هر فرد پس از یک دم عمیق با یک بازدم عمیق بیرون می دهد.

۱۹- هوای باقی مانده را تعریف کنید.

پاسخ: پس از حد اکثر بازدم هنوز مقداری هوا درون شش‌ها باقی می ماند که به آن هوای باقی مانده می‌گویند.

۲۰- حجم تنفسی را در یک دقیقه چگونه محاسبه می‌کنند؟

پاسخ: حجم هوای جاری را در تعداد حرکات تنفسی در یک دقیقه ضرب می‌کنیم.

۲۱- اکسیژن به چه صورت‌هایی در خون منتقل می‌شود؟

پاسخ: حدود ۹۷% به وسیله‌ی هموگلوبین و بقیه به صورت محلول در پلاسما به بافت‌ها منتقل می‌شود.

۲۲- میزان ترکیب اکسیژن با هموگلوبین به چه عاملی بستگی دارد؟

پاسخ: به فشار اکسیژن در کیسه‌های هوایی.

۲۳- چرا تنفس گاز CO خطرناک است؟

پاسخ: چون میل ترکیبی بسیار شدیدتری با هموگلوبین نسبت به اکسیژن دارد. بنابراین مانع ترکیب اکسیژن با هموگلوبین و در نتیجه باعث مسمومیت و مرگ می‌شود.

۲۴- راه‌های انتقال CO2 درخون را ذکر کنید.

پاسخ: ۱- حدود ۷۰ درصد آن به صورت یون بیکربنات در خون منتقل می‌شود. ۲- در حدود ۲۳ درصد با هموگلوبین ترکیب می‌شود. ۳- حدود ۷ درصد به صورت محلول در پلاسما انتقال می یابد.

۲۵- چگونگی تبدیل CO2 به‌یون بیکربنات را در خون بنویسید.

پاسخ: مولکول CO2 با اثر آنزیم آنیدراز کربنیک که در غشای گلبول‌های قرمز وجود دارد ، با آب ترکیب می‌شود و اسید کربنیک می‌سازد که بیشترین مقدار آن به‌یون‌های بیکربنات و هیدروژن تجزیه می‌شود.

۲۶- چه عاملی موجب انتشار اکسیژن از خون به مایع بین سلولی می‌شود؟

پاسخ: اختلاف فشار زیاد اکسیژن بین خون و مایع بین سلولی.

۲۷- علت باز بودن دائمی مجاری و لوله‌های تنفسی مثل نای و نایژه‌ها چیست؟

پاسخ: وجود حلقه‌های غضروفی زیاد در دیواره‌ی آن‌ها.

۲۸- وجود بافت پوششی مژه دار و ترشحات مخاطی در دیواره‌ی مجاری هوا چه خاصیتی دارد؟

پاسخ: ترشحات مخاطی روی این سلول‌ها لایه‌ی چسبناکی ایجاد می‌کند که علاوه بر مرطوب کردن هوای تنفسی ذرات ریز موجود در هوای دم را جذب می‌کند و سرانجام آن‌ها را به سوی گلو برمی‌گرداند و دفع می‌کند.

۲۹- چه عواملی موجب سرفه‌یا عطسه می‌شود؟

پاسخ: حساسیت زیاد نای ، نایژه‌ها و مجاری بینی باعث می‌شود تا ورود گازها و مواد خارجی موجب واکنش سرفه‌یا عطسه شود.

۳۰- سرفه‌ یا عطسه چگونه انجام می‌شود؟

پاسخ: در شروع سرفه‌یا عطسه حنجره بسته می‌شود و هوا را در داخل شش‌ها محبوس می‌کند.سپس با بازشدن ناگهانی حنجره ، هوا با فشار خارج می‌شود.

۳۱- برای تکلم کدام دستگاه‌های بدن باهم همکاری می‌کنند؟

پاسخ: دستگاه تنفس و مراکز عصبی.

۳۲- تولید صدا و واژه‌سازی چگونه انجام می‌شود؟

پاسخ: تولید صدا با ارتعاش تارهای صوتی حنجره و واژه سازی به وسیله‌ی لب ها ، دهان و زبان صورت می‌گیرد.

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *