زیست دوم . درس ۷

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

۱-منظور از محیط داخلی چیست؟

پاسخ: سلول‌های بدن جانوران پرسلولی در میان مایعی بین سلولی قرار دارند که کل آن را در بدن جانور محیط داخلی می‌گویند.

۲-کلیه‌ها چه نوع موادی را از بدن جانوران دفع می‌کنند؟

پاسخ: مواد سمی نیتروژن‌دار.

۳- هومئوستازی را تعریف کنید.

پاسخ: مجموعه اعمالی که در بدن جانداران پرسلولی برای حفظ پایدارای محیط داخلی انجام می‌شود هومئوستازی نام دارد.

۴-هومئوستازی شامل چه اعمالی است؟

پاسخ: شامل اعمالی نظیر تنظیم قند ، نمک ، آب ، اسید-باز ، دما و دفع مواد زاید است.

۵-مواد سمی نیتروژن‌دار چگونه به وجود می‌آیند؟

پاسخ: این مواد محصول سوختن مواد نیتروژن دار ، به خصوص آمینواسیدها هستند.

۶- منشأ مواد سمی نیتروژن دار بدن جانوران کدام مواد هستند؟

پاسخ: محصول سوختن آمینواسیدها هستند.

۷- مهم ترین عامل تعیین کننده‌ی نوع ماده‌ی دفعی نیتروژن دار بدن جانوران چیست؟ مثال بزنید.

پاسخ: زیستگاه جانور. مثلا موجودات آبزی آمونیاک و موجودات خشکی‌زی اوره و اسید اوریک دفع می‌کنند.

۸-میزان سمیت مواد دفعی نیتروژن دار را با یکدیگر مقایسه کنید.

پاسخ: امونیاک > اوره > اسید اوریک

۹-میزان دفع آب توسط کلیه‌ها به چه عاملی بستگی دارد؟

پاسخ: به نوع ماده‌ی دفعی نیتروژن دار.هرچقدر ماده‌ی دفعی سمیت بیشتری داشته باشد به همان میزان آب بیشتری توسط کلیه‌ها دفع می‌شود تا اثر سمیت آن کاهش یابد و بالعکس.

۱۰-نفرون چیست؟ وظیفه‌ی آن را بنویسید.

پاسخ: واحد سازنده‌ی کلیه‌یا لوله‌های سازنده‌ی ادرار را نفرون گویند. خون را پالایش می‌دهند و مواد زاید آن را به صورت ادرار از بدن خارج می‌کنند.

۱۱-ساختار یک نفرون را معرفی کنید.

پاسخ: در ابتدای نفرون ، یک شبکه‌ی مویرگی به نام گلومرول در درون محفظه‌ی بسته‌ی کپسول بومن قرار دارد.در ادامه ، لوله‌ی ادراری شامل لوله‌ی خمیده‌ی نزدیک ، لوله‌ی هنله و لوله‌ی خمیده‌ی دور است.

۱۲-چرا بخش قشری کلیه دانه دار و تیره و بخش مرکزی آن مخطط به نظر می‌رسد؟

پاسخ: چون گلومرول‌ها در بخش قشری هستند و به آن منظره‌ی دانه دار می‌دهند و بخش مرکزی به علت وجود لوله‌های ادراری مخطط به نظر می رسد.

۱۳- کدام قسمت‌های نفرون در بخش قشری و کدام قسمت‌ها در بخش مرکزی قرار دارند؟

پاسخ: کپسول بومن و لوله‌های پیچیده‌ی دور و نزدیک در بخش قشری و لوله‌ی هنله و لوله‌ی جمع کننده در بخش مرکزی قرار دارند.

۱۴- شبکه‌های مویرگی کلیه در کجا تشکیل می‌شوند؟

پاسخ: شبکه‌ی اول گلومرول نام دارد و در دهانه‌ی کپسول بومن و شبکه‌ی دوم در اطراف لوله‌های پیچ‌خورده و هنله تشکیل می‌شود.

۱۵-تشکیل ادرار در کلیه‌ها نتیجه‌ی انجام کدام پدیده‌هاست؟

پاسخ: نتیجه‌ی انجام تراوش ، بازجذب و ترشح.

۱۶-تراوش در کدام بخش نفرون انجام می‌شود؟

پاسخ: درکپسول بومن.

۱۷- در تراوش چه اتفاقی می‌آفتد؟

پاسخ: در تراوش همه‌ی مواد تشکیل دهنده‌ی خون به‌استثنای گلبول‌های قرمز و مولکول‌های درشت مثل پروتئین‌ها از دیواره‌ی مویرگ های گلومرول عبور می‌کنند و وارد لوله‌ی ادراری می‌شوند.

۱۸-منظور از بازجذب چیست و چه اهمیتی دارد؟

پاسخ: در حدود ۹۹ درصد موادی که در گلومرول‌ها تراوش شده‌اند دوباره در مویرگ های اطراف لوله‌ی ادراری جذب خون می‌شوند و از هدر رفتن مواد سودمندی مثل گلوکز، آمینواسیدها و سدیم جلوگیری می‌کنند.

۱۹-بازجذب به چه شیوه‌هایی انجام می‌شود؟مثال بزنید.

پاسخ: به صورت فعال که بر خلاف شیب غلظت انجام می‌شود و به ATPنیاز دارد مثل: گلوکز و آمینواسید. و به صورت غیرفعال که نتیجه‌ی اختلاف غلظت است مثل اوره.

۲۰- ترشح را تعریف کرده مثال بزنید.

پاسخ: در طول لوله‌ی ادراری برخی مواد از خون گرفته و وارد لوله‌ی ادراری می‌شوند.مثل یون‌های هیدروژن و پتاسیم و بعضی داروها مثل پنی سیلین.

۲۱-کلیه‌ها چگونه تنظیم تعادل اسید- باز بدن را انجام می دهند؟

پاسخ: کلیه‌ها با کم و زیاد کردن دفع هیدروژن و بیکربنات از اسیدی یا بازی شدن خون جلوگیری می‌کنند.هرگاه محیط داخلی قلیایی شود کلیه‌ها بیکربنات بیش تری دفع می‌کنند و هرگاه محیط داخلی اسیدی شود دفع یون‌های هیدروژن از ادرار بیش تر می‌شود.

۲۲- مرکز تخلیه‌ی غیر ارادی ادرار در کجاست؟

پاسخ: در نخاع.

۲۳- ماهیچه‌های موجود در نواحی پایین مثانه و میز راه چه ویژگی‌هایی دارند؟

پاسخ: در نواحی پایین مثانه ماهیچه‌های صاف حلقوی قرار دارند و به صورت یک اسفنگتر داخلی عمل می‌کنند و معمولا با انقباض خود دهانه‌ی میزراه را بسته نگه می‌دارند.کمی پایین تر در میزراه ماهیچه‌ی حلقوی دیگری قرار دارد که مخطط و ارادی است و در موقع دفع ادرار به طور ارادی باز می‌شود.

۲۴-مهم ترین مواد دفعی گیاهان را نام ببرید.

پاسخ: اکسیژن ، دی اکسید کربن و آب.

۲۵- راه‌های دفع مواد در گیاهان کدامند؟

پاسخ: روزنه‌ها ، پوستک ، عدسک و سقوط برگ و سایر بخش‌ها.

۲۶-مواد دفعی گیاهان معمولا در کجا ذخیره می‌شود؟ این مواد چه نقشی دارند؟

پاسخ: در بخش‌های مرده مثل مغز ساقه و همچنین در واکوئل‌ها و دیواره‌ی سلولی. بعضی از آن‌ها نقش دفاعی دارند. از خورده شدن توسط گیاه‌خواران یا عوامل بیماری‌زا محافظت می‌کنند.

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *