زیست دوم . فصل ۸

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

۱- اسکلت بندپایان از چه نوعی‌است؟ از چه ماده‌ای ساخته شده‌است؟

پاسخ: اسکلت خارجی. کیتین.

۲- پاهای مورچه چه ویژگی‌هایی دارد؟

پاسخ: مورچه شش پای بندبند دارد.بندهای توخالی و لوله مانند، در محل مفصل‌ها به هم متصلند و به قدری محکمند که بر اثر نیروهایی که مورچه با آن‌ها سروکار دارد نمی شکنند.ماهیچه‌های درون این لوله‌ها باریک و در عین حال بسیار قدرتمند هستند.

۳- چه نوع جانورانی حرکت نمی‌کنند و در جای خود ثابت هستند؟

پاسخ: بعضی از کیسه تنان و اسفنج‌ها

۴- جانوران ثابت چه ویژگی‌هایی دارند؟

پاسخ: آبزی هستند و آب را پیرامون خود به حرکت می‌آورند.

۵- کرم خاکی چکونه حرکت می‌کند؟

پاسخ: پا ندارد و با حرکت دادن ماهیچه‌های طولی و حلقوی زیر پوست خود جابجا می‌شود.جانور می‌تواند با کوتاه‌یا درازتر کردن بدن خود درون زمین یا بر سطح آن حرکت کند.

۶- اسکلت مهره‌داران از چه نوعی‌است؟

پاسخ: درونی.

۷- نقش باله‌ی دمی ماهی چیست؟

پاسخ: با حرکت دادن آن به چپ و راست ، می‌تواند به جلو حرکت کند.

۸- نقش باله‌ی سینه‌ای ماهی چیست؟

پاسخ: به تندتر یا کندتر کردن حرکت ماهی کمک می‌کند.

۹- ماهی برای تغییر جهت ، از کدام باله‌ها استفاده می‌کند؟

پاسخ: سینه‌ای ، پشتی و مخرجی.

۱۰- بادکنک شنا در ماهی‌ها چه وظیفه‌ای دارد؟

پاسخ: به حرکات عمودی آن‌ها کمک می‌کند.

۱۱- کدام گروه‌های جانوران پرواز می‌کنند؟

پاسخ: حشرات ، پرندگان و خفاشان.

۱۲- صعود پرنده چگونه صورت می‌گیرد؟

پاسخ: هنگام حرکت ، فشارهوای زیر بال‌ها افزایش می یابد و در همان حال از فشار هوای روی بال‌ها کاسته می‌شود. نتیجه‌ی این تغییرات صعود پرنده‌است.

۱۳- نقش بالک در پرواز پرنده چیست؟

پاسخ: بدون بالک چریان آشفته‌ی هوا در زیر و روی بال‌ها به وجود می‌آید و از ادامه‌ی پرواز جلوگیری می‌کند.

۱۴- میون را تعریف کنید.

پاسخ: واحد ساختاری ماهیچه‌های مخطط تارهایی به قطر ۱۰ تا ۱۰۰ میکرون است که طول متفاوت دارند و میون نامیده می‌شوند.

۱۵- سارکولم چیست؟

پاسخ: هر تار ماهیچه‌ای از پوششی پیوندی به نام سارکولم پوشیده شده و درون آن چندین تارچه وجود دارد.

۱۶- سارکوپلاسم چیست؟

پاسخ: سیتوپلاسم معمولی سلول ماهیچه‌ای را گویند.

۱۷- خط Z در کجا قرار دارد؟

پاسخ: در وسط بخش روشن تارچه.

۱۸- سارکومر چیست؟

پاسخ: هرتارچه از تعداد زیادی سارکومر درست شده‌است و هرسارکومر بخشی‌است که بین‌دو خط Z قراردارد.

۱۹- صفحه‌ی هنسن را تعریف کنید.

پاسخ: هر بخش تیره خود به وسیله‌ی یک صفحه‌ی بسیار روشن به نام صفحه‌ی هنسن به دو بخش مساوی تقسیم شده‌است.

۲۰- خط M در کجا قرار دارد؟

پاسخ: در وسط صفحه‌ی هنسن.

۲۱- شبکه‌ی سارکوپلاسمی را تعریف کنید.

پاسخ: شبکه‌ی آندوپلاسمی صاف موجود در تارهای ماهیچه‌ای شبکه‌ی سارکوپلاسمی نام دارد.

۲۲- نقش شبکه‌ی سارکوپلاسمی در انقباض ماهیچه چیست؟

پاسخ: این شبکه در فواصل منظم ، در هر سارکومر به صورت کیسه‌هایی متّسع می‌شود و لوله‌های عرضی به درون سارکومر وارد می‌کند.در درون این شبکه‌یون‌های کلسیم ذخیره شده‌اند که در انقباض نقش اساسی دارند.

۲۳- انقباض ایزوتونیک و ایزومتریک را باهم مقایسه کنید. مثال بزنید.

پاسخ: انقباض در صورتی ایزوتونیک است که طول ماهیچه تغییر کند. اگر طول ماهیچه ، در انقباض به علت مقاومت شدیدی که در برابر آن وجود دارد کم نشود انقباض از نوع ایزومتریک است.

۲۴- تونوس ماهیچه‌ای را تعریف کنید و اهمیت آن را بنویسید.

پاسخ: انقباض خفیفی که در ماهیچه‌ها در حالت آرامش وجود دارد و با عث سختی نسبی آن‌ها وجود دارد تونوس ماهیچه‌ای نام دارد. تونوس ماهیچه‌های گردن و تنه باعث حفظ وضعیت سر و تنه می‌شود.

۲۵- چرا در تونوس ماهیچه‌ای ، ماهیچه‌ها خسته نمی‌شوند؟

پاسخ: چون در تونوس ، تارهای ماهیچه‌ای به نوبت به انقباض در می‌آیند.

۲۶- اسکلت داخلی مهره‌داران چه وظایفی به عهده دارد؟

پاسخ: ۱- تکیه‌گاه و محور ماهیچه‌هاست و موجب حرکت می‌شود. ۲- محافظت از اندام‌های مهمی مانند مغز و شش و قلب را به عهده دارد. ۳- در مغز استخوان بیشترین سلول‌ها و عناصر خون ساخته می‌شوند. ۴- محل ذخیره‌ی مواد معدنی مثل کلسیم و فسفر است.

۲۷- انواع استخوان‌ها را از نظر شکل نام ببرید و مثال بزنید.

پاسخ: استخوان‌های دراز مثل ران. استخوان‌های کوتاه مثل بند انگشتان. استخوان‌های پهن مثل جمجمه.

۲۸- انواع بافت استخوانی را نام ببرید. محل آن‌ها را مشخص کنید.

پاسخ: بافت استخوانی اسفنجی و بافت استخوانی متراکم. محل استقرار: بافت اسفنجی در دو سر استخوان‌های دراز و بخش میانی استخوان‌های پهن و کوتاه و بافت متراکم در تنه‌ی استخوان‌های دراز و بخش‌های خارجی استخوان‌های پهن و کوتاه.

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

۲ Comments

Add a Comment
  1. خوب بود?????

    1. مهدی اصغری عظمی

      سپاسگزارم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *