زیست سوم . فصل ۱

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

۱-مراحل دفاع غیر اختصاصی را ذکر کنید.

پاسخ: قبل از ورود میکروب به بدن و بعد از ورود میکروب به بدن.

۲-قبل از ورود میکروب به بدن کدام بخش‌های بدن در دفاع غیر اختصاصی شرکت می‌کنند؟

پاسخ: پوست و لایه‌های مخاطی.

۳- روش‌های دفاع بدن در برابر عوامل بیماری زا را نام ببرید.

پاسخ: دفاع اختصاصی و دفاع غیر اختصاصی.

۴-چرا دفاع غیر اختصاصی به‌این نام خوانده می‌شود؟

پاسخ: چون در برابر اغلب میکروب ها یکسان عمل می‌کند و نمی‌تواند میکروب های مختلف را از هم شناسایی کند.

۵-اهمیت لایه‌های شاخی پوست، چربی و عرق پوست در دفاع چگونه‌است؟

پاسخ: لایه‌های شاخی پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به بدن می‌شود. چربی و عرق پوست ، سطح پوست را اسیدی و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری می‌کند.آنزیم لیزوزومی موجود در عرق،دیواره‌ی سلولی باکتری‌ها را تخریب می‌کند.

۶-راه‌های دفاع غیر اختصاصی پس از ورود میکروب به بدن کدامند؟

پاسخ: پاسخ التهابی، پاسخ دمایی، پروتئین‌ها، سلول‌های سفید.

۷-التهاب را تعریف کنید.

پاسخ: نوعی پاسخ موضعی‌است که به دنبال خراش، بریدگی یا هرنوع آسیب بافتی دیگر بروز می‌کند.

۸-چگونگی ایجاد پاسخ التهابی را توضیح دهید.

پاسخ: ۱-وقتی پوست آسیب می‌بیند میکروب ها از محل آسیب دیده وارد بدن می‌شوند.۲-جریان خون در محل آسیب دیده‌افزایش می یابد و موجب تورم و قرمزی این قسمت می‌شود.۳-گلبول‌های سفید به میکروب ها حمله می‌کنند و آن‌ها را از بین می‌برند.

۹-در پاسخ التهابی ، هیستامین توسط کدام سلول‌ها آزاد می‌شود؟ این ماده چه اهمیتی دارد؟

پاسخ: از سلول‌های آسیب دیده- گشادی رگ‌ها، افزایش خون در محل آسیب دیده و تجمع سلول‌های سفید در آنجا و مبارزه‌ی بهتر.

۱۰-چرک ایجاد شده در پاسخ التهابی شامل چه اجزایی‌است؟

پاسخ: شامل سلول‌های سفید و نیز سلول‌ها و میکروب های کشته شده.

۱۱-تب را تعریف کنید.

پاسخ: حالتی که در آن دمای بدن بیش تر به دلیل عواملی مانند عوامل بیماری زا و غیره افزایش می یابد.

۱۲- تب علامت چیست و چه اهمیتی دارد؟

پاسخ: نشانه‌ی مبارزه‌ی بدن با عوامل بیماری‌زاست.بسیاری از عوامل بیماری‌زا در گرمای حاصل از تب نمی‌توانند به خوبی رشد کنند.

۱۳- کدام گروه از سلول‌های سفید در دفاع غیر اختصاصی شرکت دارند؟

پاسخ: فاگوسیت‌ها.

۱۴-فاگوسیتوز را تعریف کنید.

پاسخ: فرایندی‌است که طی آن ذرات خارجی و میکروب ها توسط غشای سلول احاطه و به صورت یک وزیکول وارد سلول می‌شوند.سپس در آنجا به کمک آنزیم‌های لیزوزومی هضم می‌شوند.

۱۵-چرا پروتئین‌های مکمل به‌این نام خوانده می‌شوند؟

پاسخ: چون کار بعضی از اجزای دستگاه‌ایمنی را تکمیل می کنند.

۱۶- پروتئین‌های مکمل در کجا ساخته می‌شوند؟

پاسخ: در ماکروفاژها و سلول‌های پوششی روده و کبد.

۱۷-چگونگی فعالیت پروتئین‌های مکمل در برابر میکروب ها را بنویسید.

پاسخ: در برخورد با میکروب ها فعال می‌شوند و با کمک یکدیگر ساختارهای حلقه مانندی تشکیل می‌دهند.این ساختارها منافذی در غشای میکروب ایجاد می‌کنند و به‌این ترتیب باعث نشت مواد درون سلول به خارج و مرگ سلول می‌شوند.

۱۸-اینترفرون از کجا تولید می‌شود و نقش آن چیست؟

پاسخ: از سلول‌های آلوده به ویروس. از تکثیر ویروس در سلول‌های دیگر جلوگیری می کند و موجب مقاومت سلول‌های سالم در برابر ویروس می‌شود.

۱۹-معروف ترین پروتئین‌هایی که در دفاع غیر اختصاصی دخالت دارند نام ببرید.

پاسخ: پروتئین‌های مکمل و اینترفرون.

۲۰-دردفاع اختصاصی کدام گروه از گلبول‌های سفید نقش دارند؟

پاسخ: لنفوسیت‌ها.

۲۱-منظور از اختصاصی عمل کردن لنفوسیت‌ها چیست؟

پاسخ: یعنی یک نوع میکروب خاص را از سایر میکروب ها شناسایی و با آن مبارزه می‌کنند.

۲۲-منشأ لنفوسیت‌ها چیست؟

پاسخ: سلول‌های بنیادی مغز استخوان.

۲۳-لنفوسیت‌های نابالغ مراحل بلوغ و تکامل خود را چگونه طی می‌کنند؟

پاسخ: بعضی از آن‌ها در مغز استخوان تکامل پیدا می‌کنند و سلول‌های تخصص یافته‌ای به نام لنفوسیت B می‌سازند.عده‌ای دیگر به تیموس می‌روند و سلول‌های تخصص یافته‌ای به نام لنفوسیت T را به وجود می‌آورند.

۲۴-مفهوم بلوغ و تکامل لنفوسیت‌ها چیست؟

پاسخ: ۱-توانایی شناسایی مولکول‌ها و سلول‌های خودی از مولکول‌ها و سلول‌های غیرخودی. ۲-کسب آمادگی لازم برای مقابله با نوع خاصی از میکروب های بیماری زا و عوامل بیگانه.

۲۵-محل استقرار لنفوسیت‌های بالغ کدام اندام‌هاست؟

پاسخ: بعضی بین خون و لنف در گردشند و عده‌ای دیگر به گره‌های لنفی،طحال،لوزه‌ها و آپاندیس می‌روند و در آنجا مستقر می‌شوند.

۲۶-آنتی ژن را تعریف کنید.

پاسخ: هرماده‌ای که سبب بروز پاسخ ایمنی شود.

۲۷-آنتی ژن معمولا از جنس چه نوع مولکول‌هایی‌است؟

پاسخ: اغلب مولکول‌های پروتئینی یا پلی ساکاریدی موجود درسطح ویروس ها، باکتری‌هایا سایر سلول‌های بیگانه هستند.

۲۸-چگونه لنفوسیت ،آنتی ژن را شناسایی می‌کند؟

پاسخ: در سطح هر لنفوسیت پروتئین‌هایی به نام گیرنده‌های آنتی ژنی وجود دارد که هر کدام شکل خاصی دارند و به آنتی ژن‌های خاصی که از نظر شکل، مکمل آن باشد متصل می‌شوند و با آن مبارزه می‌کنند.

۲۹-چرا در برخورد دوم آنتی ژن، پادتن بیشتری تولید می‌شود؟

پاسخ: چون در برخورد دوم پلاسموسیت بیشتری تولید می‌شود.

۳۰-اتصال پادتن به آنتی ژن‌های سطح میکروب چه مزایایی دارد؟

پاسخ: مانع از اتصال و تاثیر میکروب بر سلول‌های میزبان می‌شود.۲-ماکروفاژها راحت تر می‌توانند آنتی ژن را ببلعند.

۳۱-پرفورین چیست و توسط چه نوع سلول‌هایی تولید می‌شود؟

پاسخ: مولکولی‌است پروتئینی که توسط سلول‌های T کشنده تولید می‌شود وبا ایجاد منافذی در سطح سلول‌های آلوده به ویروس و سرطانی آن‌ها را نابود می کند.

۳۲-در ایمنی سلولی و ایمنی هومورال کدام سلول‌ها نقش دارند؟

پاسخ: به ترتیب لنفوسیت‌هایTو لنفوسیت‌هایB.

۳۳-ایمنی فعال چگونه به وجود می‌آید؟

پاسخ: پس از ابتلا به‌یک بیماری یا انجام واکسیناسیون نوعی ایمنی در بدن به وجود می‌آید که فرد را از ابتلای مجدد به آن بیماری حفظ می کند. به‌این نوع ایمنی «ایمنی فعال» می‌گویند.

۳۴-واکسن را تعریف کنید.

پاسخ:میکروب ضعیف یا کشته شده و یا سم خنثی شده‌ی میکروب است که به منظور تحریک سیستم ایمنی بدن به تولید پادتن و ایجاد ایمنی فعال وارد بدن می‌شود.

۳۵-چرا معمولا پیوند عضو به راحتی صورت نمی‌گیرد؟

پاسخ:چون دستگاه‌ایمنی فرد گیرنده، سلول‌های عضو جدید را به عنوان یک عامل بیگانه شناسایی و با آن مبارزه می کند.

۳۶-برای اینکه عضو پیوند شده بهتر بگیرد چه باید کرد؟

پاسخ: باید از فردی عضو دریافت شود که پروتئین‌های سطح سلول‌های وی شباهت بیشتری با پروتئین‌های سطح سلول‌های فرد گیرنده داشته باشد و به علاوه به افراد گیرنده داروهایی می‌دهند که فعالیت دستگاه‌ایمنی آن‌ها را تا حدی کاهش دهد.

۳۷-درمبارزه با سلول‌های سرطانی کدام سلول‌ها نقش اصلی دارند؟

پاسخ: لنفوسیت‌هایT به ویژه Tکشنده و ماکروفاژها.

۳۸-چرا سلول‌های بدن با سلول‌های سرطانی مبارزه می‌کنند؟

پاسخ: چون در سطح سلول‌های سرطانی ، مولکول‌های خاصی به نام آنتی ژن‌های سرطانی وجود دارد که در سطح سلول‌های عادی بدن وجود ندارد.

۳۹-بعضی ازاختلالات دستگاه‌ایمنی را ذکر کنید.

پاسخ: خودایمنی ، آلرژی ، نقص ایمنی اکتسابی.

۴۰-خودایمنی را تعریف کنید.

پاسخ: گاهی دستگاه‌ایمنی فرد، مولکول‌های خودی را به عنوان بیگانه تلقی کرده و با آن‌ها مبارزه می کند که به‌این اختلال، خود ایمنی می‌گویند.

۴۱-علت احتمالی عارضه خودایمنی چیست؟

پاسخ: تولید نابجا و نامتناسب پادتن‌هایی که علیه مولکول‌های سطح سلول‌های بدن به وجود می‌آیند.

۴۲-در بیماری MS چه مشکلی پیش می‌آید؟

پاسخ: دستگاه‌ایمنی پوشش اطراف سلول‌های عصبی مغز و نخاع را مورد تهاجم قرار می‌دهد و به تدریج آن‌ها را از بین می‌برد.

۴۳-علایم بیماری MS را ذکر کنید.

پاسخ: ضعف،خستگی زودرس،اختلال در تکلم,اختلال در بینایی و عدم هماهنگی حرکات بدن.

۴۴-آلرژی را تعریف کنید.

پاسخ: پاسخ بیش از حد دستگاه‌ایمنی در برابر برخی آنتی ژن‌ها را آلرژی گویند.

۴۵-آلرژن را تعریف کنید و مثال ذکر کنید.

پاسخ: آنتی ژنی که موجب آلرژی می‌شود. مثل: دانه‌های گرده ، گرد و خاک و مواد موجود در بعضی غذاها و داروها.

۴۶-مراحل بروز آلرژی را بطور خلاصه بنویسید.

پاسخ: ۱-تولید پادتن توسط پلاسموسیت‌ها به محض ورود آلرژن به بدن برای اولین بار.۲-اتصال پادتن به سطح ماستوسیت‌ها.۳-ورود مجدد آلرژن به بدن و اتصال به پادتن‌های سطح ماستوسیت‌ها.۴-آزادشدن هیستامین از ماستوسیت‌ها و پیدایش علائم آلرژی.

۴۷- علائم آلرژی را ذکر کنید.

پاسخ: تورم،قرمزی،خارش چشم‌ها،گرفتگی و آبریزش بینی و تنگی نفس.

۴۸-ماستوسیت‌ها مشابه کدام نوع سلول‌های خون هستند و در کجا یافت می‌شوند؟

پاسخ: مشابه بازوفیل‌ها هستند و در بافت‌ها یافت می‌شوند.

۴۹-در حال حاضر راه‌های کنترل آلرژی کدامند؟

پاسخ: دوری از ماده‌ی حساسیت زا و مصرف داروهای آنتی هیستامینی.

۵۰- عامل بیماری ایدز چه نام دارد و کدام بخش از بدن را مورد حمله قرار می‌دهد؟

پاسخ: ویروس HIV – دستگاه‌ایمنی (لنفوسیت‌های T) .

۵۱- ویروس HIV پس از ورود به بدن چگونه عمل می‌کند؟

پاسخ: در گروه خاصی از لنفوسیت‌های T که در دفاع نقش دارند تکثیر و آن‌ها را نابود می‌کند.

۵۲- راه‌های انتقال ویروس HIV را بنویسید.

پاسخ: ۱-تزریق خون یا فرآورده‌های خونی آلوده به ویروس یا از طریق وسایل تیز و برنده‌ی آغشته به خون فرد آلوده به‌ایدز ۲-انتقال از زن و مرد آلوده به ویروس از طریق تماس جنسی.۳-مادر آلوده به ویروس در دوران بارداری،هنگام زایمان و شیر دادن می‌تواند نوزاد خود را آلوده کند.

۵۳-چند مورد از دفاع غیر اختصاصی در بی مهرگان را ذکر کنید.

پاسخ: مایع مخاطی روی بدن بسیاری از کرم‌های حلقوی و نرم تنان- سلول‌هایی مشابه فاگوسیت‌ها در اسفنج ها و بندپایان-آنزیم لیزوزیم و آنزیم‌های لیزوزومی- پس زدن بافت بیگانه در بی مهرگانی مثل اسفنج ها و ستاره‌های دریایی.

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *