زیست سوم . فصل ۳

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

۱- وظیفه گیرنده حسی چیست؟

پاسخ: محرک ها را شناسایی و آن‌ها را به پیام عصبی تبدیل می کنند.

۲- گیرنده‌های درد چه موقع تحریک می‌شوند؟

پاسخ: در صورتی که محرک‌های مختلف آنچنان شدید باشند که احتمال آسیب به بافت‌ها را ایجاد کنند.

۳- اهمیت درد چیست؟

پاسخ: ما را از خطر ، جراحت یا بیماری آگاه می‌کند.

۴- در ماهیچه‌های اسکلتی و رگهای خونی چه نوع گیرنده‌هایی وجود دارد و چگونه عمل می کنند؟

پاسخ: در ماهیچه‌های اسکلتی نوعی گیرنده‌های مکانیکی به نام گیرنده‌های کششی وجود دارند که به تغییرات طول ماهیچه حساسند و وضعیت قسمت‌های مختلف بدن را به مراکز عصبی اطلاع می‌دهند. در رگهای خونی گیرنده‌های مکانیکی وجود دارند که به فشار خون حساسند.

۵- لایه‌های تشکیل دهنده‌ی کره‌ی چشم را از خارج به داخل به ترتیب نام ببرید.

پاسخ: صلبیه ، مشیمیه و شبکیه.

۶- قرنیه چگونه به وجود آمده‌است؟

پاسخ: صلبیه در قسمت جلو چشم شفاف می‌شود که به آن قرنیه می‌گوییم.

۷- وظیفه مشیمیه چیست؟

پاسخ: ۱- ایجاد فضای تاریک درچشم به منظور جلوگیری از پراکندگی نور به علت داشتن رنگدانه‌های تیره. ۲- تغذیه‌ی بخش‌های مختلف چشم به علت داشتن مویرگ‌های خونی فراوان.

۸- عدسی چشم در کجا قرار دارد و وظیفه آن چیست؟

پاسخ: در پشت مردمک. عدسی نور را بر روی شبکیه متمرکز می کند.

۹- مردمک در کجا قرار دارد و چگونه تنگ و گشاد می‌شود؟

پاسخ: در وسط عنبیه.توسط ماهیچه‌هایی که درعنبیه وجود دارند و تحت تأثیر اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک هستند.

۱۰- داخلی ترین لایه‌ی چشم چه نام دارد وشامل چه سلول‌هایی‌است؟

پاسخ: شبکیه. شامل گیرنده‌های نوری و نورون‌هاست.

۱۱- انواع گیرنده‌های شبکیه را نام ببرید.

پاسخ: سلول‌های مخروطی و سلول‌های‌استوانه‌ای.

۱۲- وظیفه‌ی سلول‌های مخروطی و استوانه‌ای چیست؟

پاسخ: سلول‌های‌استوانه‌ای در نور ضعیف و سلول‌های مخروطی در نور قوی بیشتر تحریک می‌شوند. سلول‌های مخروطی به ما توانایی دیدن رنگ و جزئیات ظریف اشیا را می‌دهند.

۱۳- نقطه کور را تعریف کنید.

پاسخ: جایی که عصب بینایی از شبکیه خارج می‌شود نقطه‌ی کور نام دارد.

۱۴- لکه زرد را تعریف کنید.

پاسخ: بخشی از شبکیه که در امتداد محور نوری چشم قرار دارد و در دقت و تیزبینی چشم اهمیت دارد لکه‌ی زرد نام دارد.

۱۵- زجاجیه در کجا قرار دارد و وظیفه آن چیست؟

پاسخ: فضای پشت عدسی چشم. باعث حفظ شکل کروی چشم می‌شود.

۱۶- زلالیه در کجا قرار گرفته و وظیفه آن چیست؟

پاسخ: فضای جلو عدسی چشم. مواد غذایی و اکسیژن را برای عدسی و قرنیه فراهم می کند و مواد دفعی آن‌ها را جمع آمری می کند تا از طریق خون دفع شوند.

۱۷- تطابق را تعریف کنید.

پاسخ: هنگام دیدن اشیای دور قطر عدسی کم و هنگام دیدن اشیای نزدیک عدسی کروی تر و قطورتر می‌شود تا تصویر در هر حال روی شبکیه تشکیل شود. به‌این عمل تطابق می‌گویند.

۱۸- پیر چشمی چه نوع بیماری‌است؟ چگونه درمان می‌شود؟

پاسخ: با افزایش سن ، ممکن است عدسی چشم سفت و انعطاف آن کم تر شود و در نتیجه قدرت تطابق آن کاهش یابد.به‌این حالت پیر چشمی می‌گویند.با عینک‌های مخصوص درمان می‌شود.

۱۹- آب مروارید چه نوع بیماری‌است؟ چگونه درمان می‌شود؟

پاسخ: با افزایش سن ، ممکن است عدسی چشم کدر شود و بینایی کاهش یابد. به‌این بیماری آب مروارید می‌گویند.با عدسی مصنوعی یا با کمک عینک قابل درمان است.

۲۰- عیب چشم افراد نزدیک بین چیست؟ چگونه اصلاح می‌شوند؟

پاسخ: اگر قطر کره‌ی چشم بیش از اندازه بزرگ باشد، تصویر اشیای دور در جلوی شبکیه تشکیل می‌شود و آن‌ها را واضح نمی‌بیند. با عدسی واگرا(مقعر) قابل درمان است.

۲۱- عیب چشم افراد دوربین چیست ؟ چگونه اصلاح می‌شوند؟

پاسخ: اگر قطر کره‌ی چشم بیش از اندازه کوچک باشد، تصویر اشیای نزدیک در پشت شبکیه تشکیل می‌شود و آن‌ها را واضح نمی‌بیند. درمان با عدسی هم‌گرا (محدب).

۲۲- در بیماری‌استیگماتیسم کدام بخش‌های چشم مشکل دارند؟ درمان آن چگونه انجام می‌شود؟

پاسخ: اگر سطح عدسی و قرنیه کاملا صاف و کروی نباشد ، پرتوهای نور به طور نا منظم به هم می‌رسند و روی یک نقطه‌ی شبکیه متمرکز نمی‌شوند و تصویر واضحی به وجود نمی‌آید.باید از عینکی‌استفاده شود که نایکنواختی قرنیه‌یا عدسی را جبران کند.

۲۳- گوش بیرونی از چه بخش‌هایی تشکیل شده و وظیفه‌ی آن چیست؟

پاسخ: لاله‌ی گوش و مجرای گوش.

۲۴-نقش موها و مواد موم مانند موجود در مجرای شنوایی چیست؟

پاسخ: نقش موها تصفیه‌ی هوا و نقش مواد موم مانند ، جلوگیری از ورود مواد خارجی به گوش.

۲۵- شیپور استاش در کجا قرار دارد و چه وظیفه‌ای دارد؟

پاسخ: بین گوش میانی و حلق. وظیفه: هوا را بین گوش میانی و حلق انتقال می‌دهد تا فشار هوا در دو طرف پرده‌ی صماخ یکسان شود.

۲۶- نام استخوان‌های گوش میانی را از خارج به داخل به ترتیب بنویسید.

پاسخ: چکشی، سندانی و رکابی.

۲۷- وظیفه‌ی گوش میانی چیست؟

پاسخ: انتقال ارتعاشات پرده‌ی صماخ به مایعی که محفظه‌ی گوش درونی را پر کرده‌است.

۲۸- پیام عصبی شنوایی چگونه به وجود می‌آید؟

پاسخ: درون حلزون گوش گیرنده‌های مکانیکی به نام سلول‌های مژکدار قرار دارند.ارتعاشات صدا باعث ارتعاش مایع درون حلزون می‌شود که نهایتا تحریک سلول‌های مژکدار را به دنبال دارد.این تحریک به صورت پیام عصبی از طریق عصب شنوایی به مغز می‌رود.

۲۹- پیام عصبی تعادلی چگونه به وجود می‌آید؟

پاسخ: در مجاری نیم دایره‌ی گوش داخلی سلول‌های مژکداری وجود دارند که در اثر تغییر موقعیت سر تحریک می‌شوند.وقتی شخص جابجا می‌شود مایع درون این مجاری به حرکت در می‌آید و در پی آن سلول‌های مژکدار خم و به دنبال آن پیام عصبی تولید می‌شود و از طریق عصب تعادلی به مغز می‌رود.

۳۰- عصب گوش از چه بخش‌هایی تشکیل شده‌است؟

پاسخ: بخش شنوایی و بخش تعادلی.

۳۱-مناطق مختلف زبان نسبت به کدام مزه‌ها حساس ترند؟

پاسخ: نوک زبان به مزه‌ی شیرین ، کناره‌های آن به شوری و ترشی و عقب آن به تلخی بیش ترین حساسیت را نشان می‌دهد.

۳۲-چگونگی تولید پیام چشایی را بنویسید.

پاسخ: با حل شدن مولکول‌های غذا در بزاق ، این مولکول‌ها به پروتئین‌های غشای سلول‌های گیرنده متصل می‌شوند.در نتیجه پیام عصبی تولید و به مغز فرستاده می‌شود.

۳۳-چگونگی تولید پیام بویایی را بنویسید.

پاسخ: ترکیبات شیمیایی موجود در هوا گیرنده‌های بویایی را که در سقف حفره‌ی بینی قرار دارند تحریک می‌کنند. در نتیجه پیام عصبی تولید و به مغز فرستاده می‌شود.

۳۴-چرا وقتی سرما خورده‌ایم غذاها اغلب بی مزه به نظر می‌آیند؟

پاسخ: چون حس بویایی در تشخیص طعم ومزه‌ی غذا همکاری نزدیکی با حس چشایی دارد. موقع سرماخوردگی به علت ناتوانی حس بویایی ، این همکاری به خوبی صورت نمی‌گیرد.

۳۵-مناطق مختلف نیم کره‌های مخ را نام ببرید.

پاسخ: لوب پس سری ، لوب گیجگاهی ، لوب پیشانی و لوب آهیانه.

۳۶-اطلاعات بینایی و شنوایی در کدام لوب های مخ پردازش می‌شوند؟

پاسخ: به ترتیب در لوب پس سری و لوب گیجگاهی.

۳۷- وظیفه‌ی خط جانبی در ماهی چیست؟

پاسخ: دارای گیرنده‌های مکانیکی‌است که نسبت به ارتعاشات امواج آب حساسند.ماهی به کمک آن می‌تواند از حرکت ماهی‌های دیگر در اطراف خود آگاه شود.

۳۸- ساختار خط جانبی ماهی را توضیح دهید.

پاسخ: این خط در واقع کانالی‌است که زیر پوست ماهی قرار دارد و به وسیله‌ی سوراخ های متعددی با محیط بیرون ارتباط دارد.درون کانال سلول‌های مژه دار مخصوصی‌است که مژه‌های آن با ماده‌ای ژلاتینی در تماس هستند.جریان آب در خط جانبی سبب حرکت ماده‌ی ژلاتینی و تحریک سلول‌های مژه دار می‌شود. در نتیجه وجود هر شیی متحرک یا ساکن می‌تواند توسط خط جانبی تشخیص داده شود.

۳۹- ماهی چگونه به کمک خط جانبی وجود اشیای ساکن را تشخیص می‌دهد؟

پاسخ: این تشخیص بر مبنای بازتاب حاصل از برخورد لرزش‌ها به اجسام ساکن صورت می‌گیرد.

۴۰- گیرنده‌های موجود بر روی شاخک جنس نر پروانه‌ی ابریشم از چه نوعی‌است و چه اهمیتی دارند؟

پاسخ: شیمیایی. اهمیت: به بوی بدن جانور ماده حساسند و حضور جانور ماده را در اطراف خود تشخیص می‌دهند.

۴۱- ساده ترین گیرنده‌ی نوری چه نام دارد و در کدام موجود زنده‌یافت می‌شود؟

پاسخ: چشم جامی شکل. در پلاناریا (نوعی کرم پهن).

۴۲-در چشم جامی شکل پیام عصبی چگونه به وجود می‌آید؟

پاسخ: سلول‌های گیرنده‌ی نور مولکول‌هایی به نام گیرنده‌ی بینایی دارند که نور را جذب می‌کنند و به پیام عصبی تبدیل می‌کنند و به مغز جانور می فرستند.بر اساس موقعیت جانور و این که کدام قسمت سلول‌های گیرنده ، نور دریافت کنند ، شدت و جهت نور تشخیص داده می‌شود.

۴۳- ساختمان چشم مرکب را توضیح دهید.

پاسخ: از تعداد زیادی واحد مستقل بینایی تشکیل شده که هرکدام یک قرنیه و یک عدسی دارد و نور را روی تعدادی سلول گیرنده متمرکز می‌کند.هر واحد نور را از بخش کوچکی از میدان بینایی در یافت می‌کند و در نتیجه تصویری که‌ایجاد می‌شود موزاییکی از بخش‌های مختلف است.

۴۴- حشرات از چشم مرکب خود چه‌استفاده‌هایی می‌کنند؟

پاسخ: جزیی ترین حرکات را در محیط تشخیص می‌دهند و وجود شکارچی را به موقع احساس می‌کنند و بعضی از آن‌ها قادر به دیدن رنگ‌ها و حتی پرتوهای فرابنفش هستند.

۴۵- مار زنگی چگونه می‌تواند در تاریکی مطلق طعمه را شکار کند؟

پاسخ: مار زنگی در جلو چشمان خود دو سوراخ دارد که به کمک آن‌ها امواج فروسرخ را حس می‌کند و بر اساس اطلاعاتی که از این تایش‌ها دریافت می‌کند موقعیت شکار را تشخیص می‌دهد.

۴۶- پژواک سازی را تعریف کنید.

پاسخ: انتشار امواج صوتی در محیط و تجزیه و تحلیل پژواک حاصل از آن تصویری از محیط ایجاد می‌کند که به آن پژواک سازی می‌گویند.

۴۷- خفاش‌ها برای درک امواج صوتی چگونه رفتار می‌کنند؟

پاسخ: در گوش میانی خود ماهیچه‌هایی دارند که حساسیت گوش را نسبت به شنیدن اصوات بلندی که تولید می‌کنند کاهش می‌دهند. خفاش‌ها برای شنیدن پژواک‌ها این ماهیچه‌ها را

به سرعت به حال استراحت در می‌آورند.

۴۸- استفاده‌از گیرنده‌های الکتریکی در گربه ماهی چگونه صورت می‌گیرد؟

پاسخ: این گیرنده‌ها ماهی را قادر می‌سازند تا میدان‌های الکتریکی ضعیفی که توسط طعمه تولید می‌شود تشخیص دهد.

۴۹- استفاده‌از گیرنده‌های الکتریکی در مار ماهی چگونه صورت می‌گیرد؟

پاسخ: این ماهی‌ها در دم خود اندامی حساس به الکتریسیته دارند که به طور پیوسته تکانه(شوک)های الکتریکی تولید می‌کند و میدان الکتریکی ضعیفی در اطراف ماهی ایجاد می‌کند.هر شیئی که در اطراف ماهی قرار می‌گیردسبب آشفتگی در خطوط میدان الکتریکی می‌شود و در نتیجه گیرنده‌های الکتریکی موجود در خط جانبی را تحریک می‌کند.

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

۳ Comments

Add a Comment
  1. با عرض سلام . ضمن خسته نباشید من میخواستم یه پیشنهاد بدم : لطفا اگر بتوانید اون سوالی که از کتاب در میارید صفحش رو هم بزنید ممنون ..

  2. لطفا سوالات متن زمین شناسی سوم دبیرستان رشته تجربی رو هم بزارین . مرسی

  3. عالی بود…………

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *