زیست سوم . فصل ۵

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

۱- ماده‌ی ژنتیک چیست و چه اهمیتی دارد؟

پاسخ: عاملی‌است که باعث انتقال خصوصیات و ویژگی‌های یک نوع جاندار ، از نسلی به نسل دیگر می‌شود. در آن اطلاعات و دستورالعمل‌هایی نهفته‌است که بسیاری از ویژگی‌های جاندار به آن بستگی دارد.

۲-جنس کپسول باکتری‌استرپتوکوکوس از چه ماده‌ای‌است؟

پاسخ: پلی ساکارید.

۳-خلاصه‌ی آزمایش‌های گریفیت را در مورد کشف پدیده‌ی ترانسفورماسیون توضیح دهید.

پاسخ: ۱-باکتری‌های کپسول دار موش را می کشند.۲- باکتری‌های فاقد کپسول موش را نمی کشند.۳- باکتری‌های کپسول داری که با گرما کشته شده‌اند موش را نمی کشند.۴- باکتری‌های کپسول داری که با گرما کشته شده‌اند همراه با باکتری‌های زنده‌ی فاقد کپسول موش را می کشند.

۴-ترانسفورماسیون را تعریف کنید.

پاسخ: تغییر شکل و ساختار یک موجود زنده بر اثر ورود ماده‌ی ژنتیک موجود زنده‌ی دیگر به آن ترانسفورماسیون نام دارد.

۵-اهمیت آزمایش‌های ایوری و همکارانش چه بود؟

پاسخ: منجر به کشف عامل ترانسفورماسیون شد.

۶-ایوری چگونه پی برد که عامل ترانسفورماسیون DNA است؟

پاسخ: ایوری و همکارانش پی بردند که ترانسفورماسیون فقط هنگامی‌رخ می‌دهد که DNA تخریب نشده باشد.

۷- ایوری برای تحکیم ادعای خود در مورد عامل ترانسفورماسیون چه آزمایشی انجام داد؟

پاسخ: DNA باکتری‌های کپسول دار را به شکل خالص تهیه کرد و آن را به باکتری‌های فاقد کپسول اضافه کرد و مشاهده نمود که باکتری‌های فاقد کپسول به باکتری‌های کپسول دار تبدیل می‌شوند.

۸- چرا اسیدهای نوکلئیک به‌این نام خوانده می‌شوند؟

پاسخ: چون برای اولین بار از هسته‌ی سلول استخراج شدند و خاصیت اسیدی داشتند.

۹-نوکلئوتید از چه اجزایی ساخته شده‌است؟

پاسخ: ۱-یک قند پنج کربنی که در RNA ریبوز و در DNA دئوکسی ریبوز است.۲-یک تا سه گرده فسفات.۳-یک باز آلی نیتروژن دار که‌یا پورینی یا پیریمیدینی‌است.

۱۰-بازهای شرکت کننده در ساختار DNA وRNA کدامند؟

پاسخ: در DNAبازهای آدنین ، تیمین ، سیتوزین و گوانین. در RNAبازهای آدنین ، یوراسیل ، گوانین و سیتوزین.

۱۱-نوکلئوتیدها برای تشکیل اسید نوکلئیک چگونه به هم پیوند می‌خورند؟

پاسخ: اتصال نوکلئوتیدها با یکدیگر از طریق برقراری پیوند کووالان بین گروه قند یک نوکلئوتید با گروه فسفات نوکلئوتید دیگر صورت می‌گیرد.

۱۲-منظور از پلی نوکلئوتید چیست؟

پاسخ: پلی مری‌است که از پیوند تعداد زیادی نوکلئوتید با یکدیگر نشکیل شده‌است.

۱۳-پیوند فسفو دی‌استر را تعریف کنید.

پاسخ: پیوند بین دو نوکلئوتید در هریک از رشته‌های پلی نوکلئوتیدی ، پیوند فسفو دی‌استر نام دارد.

۱۴- منظور از وجود قطبیت در رشته‌ی پلی نوکلئوتیدی چیست؟

پاسخ: دو انتهای رشته‌ی پلی نوکلئوتیدی مثل هم نیستند. یک انتها گروه فسفات دارد و انتهای دیگر فاقد گروه فسفات است و در واقع دو انتها مثل هم نیستند.

۱۵-حاصل مشاهدات چارگف چه بود؟

پاسخ: در همه‌ی DNA هایی که بررسی کرده بود نسیت A به T و همچنین نسبت C به G برابر با ۱ بود.مشخص گردید در مولکول DNA مقدار A با T و نیز مقدار C با G برابراست.

۱۶- ویلکینز و فرانکلین چه مطالعاتی در مورد DNA انجام دادند؟

پاسخ: تصاویری از مولکول DNA با روش پراش پرتو X تهیه کردند که بر اساس آن‌ها معلوم شد مولکول DNA به صورت مولکولی مارپیچی‌است که از دو یا سه زنجیره تشکیل شده‌است.

۱۷-واتسون و کریک برچه اساسی مدل مولکولی DNA را ارائه کردند؟

پاسخ: به کمک یافته‌های چارگف-داده‌های حاصل از پراش پرتو ایکس- شناختی که خود از پیوندهای شیمیایی داشتند.

۱۸-در مدل پیشنهادی واتسون و کریک برای مولکول DNA نرده‌ها و پله‌های نردبان از چه بخش‌هایی ساخته شده‌است؟

پاسخ: نرده‌ها شامل گروه‌های قند-فسفات و پله‌ها شامل بازهای آلی نیتروژن دار است.

۱۹-منظور از جفت باز چیست؟

پاسخ: دو بازی را که در دو رشته‌ی DNA با یکدیگر پیوند هیدروژنی دارند، جفت باز می‌گویند.

۲۰- محل پیوند فسفودی‌استر و هیدروژنی را در مولکول DNA مشخص کنید.

پاسخ: پیوند فسفودی‌استر میان مولکول قند از یک نوکلئوتید با گروه فسفات نوکلئوتید دیگر همان رشته وجود دارد. پیوند هیدروژنی میان جفت بازها.

۲۱- نقش آنزیم هلیکاز در پدیده‌ی همانند سازی DNA چیست؟

پاسخ: گسستن پیوندهای هیدروژنی میان جفت بازهای دو رشته‌ی مکمل و جدا کردن دو رشته از یکدیگر.

۲۲-همانندسازی DNA را به طور خلاصه بیان کنید.

پاسخ: در همانندسازی DNA دو رشته‌ی آن به کمک آنزیم هلیکاز از هم جدا می‌شوند و سپس از روی هر رشته ، با استفاده‌از نوکلئوتیدها ی آزاد موجود در سیتوپلاسم ، رشته‌ی جدیدی ساخته می‌شود. طوری که همیشه در مقابل A ، باز T و در مقابل C باز G قرار می‌گیرد.

۲۳-چرا به روش همانندسازی DNA روش ‹ نیمه حفظ شده› می‌گویند؟

پاسخ: چون هر DNA دختر ، یک رشته‌ی جدید و یک رشته‌ی قدیمی دارد.

۲۴-وظایف آنزیم DNA پلیمراز چیست؟

پاسخ: ۱- حرکت در طول DNA و قرار دادن نوکلئوتیدهای مکمل در مقابل نوکلئوتیدهای قدیمی.۲-ویرایش.

۲۵- ویرایش چگونه انجام می‌شود؟

پاسخ: در صورتی که نوکلئوتید اشتباهی به DNA های دختر اضافه شود یعنی مکمل نباشد ، آنزیم DNA پلیمراز برمی‌گردد و نوکلئوتید غلط را جدا و آن را با نوکلئوتید درست تعویض می‌کند.

۲۶-مفهوم جهش را بیان کنید.

پاسخ: باقی ماندن نوکلئوتیدهای غلط در DNA وانتقال آن به نسل بعد را جهش می‌گویند.

۲۷-دوراهی‌های همانندسازی را در یوکاریوت‌ها و پروکاریوت‌ها با هم مقایسه کنید. پاسخ: در پروکاریوت‌ها حد اکثر تعداد ۲ دوراهی همانندسازی وجود دارد.اما در یوکاریوت‌ها به علت طویل بودن DNA بسیار بیشتر است.

۲۸- وجود دوراهی‌های همانندسازی متعدد در یوکاریوت‌هایی مثل انسان چه اهمیتی دارد؟

پاسخ: سرعت همانندسازی را افزایش می‌دهد.

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

۲ Comments

Add a Comment
 1. ممنون از آقای اصغری
  ببخشید اگه بشه به ما یه راه حلی اراعه بدین تا بتونیم مفاهیم کروموزوم، کروماتید، کروماتین، سانتریول ، سانترومر و…رو با هم قاطی نکنیم…

  1. مهدی اصغری عظمی

   دوست عزیز مفاهیم بالارو بصورت خلاصه براتون توصیف میکنم :
   اگه DNA به پروتئین های هیستون متصل بشه ، کروماتین رو تشکیل میده که شکل نامنظمی داره و فشرده نیست که اگه فشرده بشه و شکل منظمی که به شکل تقریبا ضربدر هست تبدیل بشه ، کروموزوم تشکیل میشه . هر کروموزوم دارای دو کروماتید هست که در ناحیه ی سانترومر به هم متصل شده اند و به طور خیلی ساده هم اگه بیان کنیم و اگه کروموزوم رو بر طبق گفته ی بالا که گفتم به شکل ضربدر در نظر بگیریم ، هر کروماتید / یک خط از اون ضربدر میشه . در مورد سانتریول هم اینکه یک ساختار استوانه ای شکل هست که وظایف : تشکیل تاژک و مژک و همچنین تشکیل دوک تقسیم هست که این دوک تقسیم در میتوز باعث نگه داشتن کروموزوم ها در وسط سلول در مرحله ی متافاز و جداسازی دو کروموزوم غیر خواهری از هم در میوز یک یا جداسازی دو کروماتید یا همون کروموزوم خواهری در میوز دو و میتوز در مرحله ی آنافاز میشه .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *