زیست سوم . فصل ۷

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

۱- اهداف تقسیم میوز چیست؟

پاسخ: ۱-تولید سلول‌های جنسی و بقای نسل. ۲- ثابت نگه داشتن تعداد کروموزوم‌ها در طول نسل‌ها.

۲- میوز را تعریف کرده مراحل آن را ذکر کنید.

پاسخ: نوعی تقسیم هسته‌ی سلول است که طی آن تعداد کروموزوم‌ها نصف می‌شود و سلول‌های تخصص یافته‌ای که مسئول تولید مثل هستند (گامت یا هاگ) تولید می‌شود. میوز شامل دو مرحله میوز ۱ و میوز ۲ می‌باشد که هرکدام خود مراحل پروفاز ، متافاز، آنافاز و تلوفاز دارند.

۳- تتراد چیست؟

پاسخ: در پروفاز۱ کروموزوم‌های همتا که هرکدام دو کروماتیدی هستند ، از طول در کنار هم قرار می‌گیرند و ساختاری چهار کروماتیدی به نام تتراد به وجود می‌آورند.

۴- هریک از مراحل میوز را مختصرا توضیح دهید.

پاسخ: پروفاز۱-تشکیل تتراد ٬ فشرده و قابل رویت شدن کروموزوم‌های مضاعف شده ٬ تجزیه‌ی پوشش هسته. متافاز۱-ردیف شدن تترادها در ناحیه‌ی استوایی سلول توسط رشته‌های دوک. آنافاز۱-جدا شدن کروموزوم‌های همتا از یکدیگر(کروماتیدهای خواهری هنوز به هم متصلند). تلوفاز۱-تجمع کروموزوم‌ّها در قطبین سلول٬ وجود یکی از دو کروموزوم‌های همتا در هر قطب٬ انجام سیتوکینز و تشکیل پوشش هسته در بیشتر سلول‌ها. پروفاز۲-تشکیل رشته‌های دوک در اطراف هر هسته‌ی هاپلویید و تجزیه‌ی پوشش هسته. متافاز۲-ردیف شدن کروموزوم‌های دو کروماتیدی در ناحیه‌ی استوایی سلول و اتصال رشته‌های دوک به سانترومر آن‌ها. آنافاز۲-جدا شدن کروماتیدهای خواهری هر کروموزوم و مهاجرت به قطبین سلول(مشابه آنافاز میتوز). تلوفاز۲-تشکیل مجدد پوشش هسته٬ از بین رفتن دوک٬ انجام سیتوکینز و تشکیل ۴ سلول با نصف تعداد کروموزوم‌های سلول مادری.

۵- کاریوتیپ چیست؟

پاسخ: تصویری از کروموزوم‌های در حال تقسیم است که در آن کروموزوم‌ها بر حسب اندازه و شکل مرتب شده‌اند.

۶- وضعیت کروموزومی در فرد مبتلا به نشانگان داون ( تری زومی ۲۱) چگونه‌است؟

پاسخ: این افراد تمام کروموزوم‌هایشان به صورت جفت جفت و دوتایی هستند مگر کروموزوم‌های شماره‌ی ۲۱ که به جای دو تا سه عدد هستند. بنابراین مجموعا ۴۷ کروموزوم دارند.

۷- چه رابطه‌ای میان سن بالا و ناهنجاری‌های کروموزومی در زنان وجود دارد؟

پاسخ: از آن جا که تمام تخمک های زنان از هنگام تولد در تخمدان‌های آن‌ها موجود است بنابراین هرچه سن زنان افزایش می یابد مجموع آسیب هایی که ممکن است به DNA تخمک های آن‌ها وارد شود بیش‌تر می‌شود.

۸- علت وجود کروموزوم یا کروموزوم‌های اضافی در فرد چیست؟

پاسخ: جدا نشدن یا باهم ماندن کروموزوم‌ها که در میوزهای غیر طبیعی روی می‌دهد.

۹- انواع تولید مثل را نام ببرید.

پاسخ: غیر جنسی و جنسی.

۱۰-کلون چیست؟

پاسخ: جانداری‌است که از نظر ژنتیکی درست مانند والد خود است و معمولا به روش غیر جنسی به وجود می‌آید.

۱۱- بکرزایی را تعریف کنید.

پاسخ: نوعی تولید مثل است که در آن فرد از تخمک لقاح نیافته رشد و نمو می یابد.

۱۲- چرا فرد حاصل از بکرزایی یک کلون به حساب می‌آید؟

پاسخ: چون هیچ جاندار نری در این نوع تولید مثل شرکت ندارد تا ماده‌ی ژنتیک خود را به اشتراک بگذارد فرزندان حاصل کاملا شبیه مادرند و در واقع یک کلون هستند.

۱۳- درمورد بکرزایی مارها چه فرضیه‌هایی ارائه شده‌است؟

پاسخ: ۱-مار ماده به جای کروموزوم‌های پدری ، از روی کروموزوم‌های خود یک نسخه می‌سازد و تخمک‌های خود را بارور می‌کند.۲-در غیبت طولانی نرها بعضی از پیام‌های ناشناخته مثل ترشح انواعی هورمون سبب می‌شوند که تخمک تقسیم شود.

۱۴- چند روش تولید مثل غیرجنسی را نام برده ومثال بزنید.

پاسخ: قطعه قطعه شدن مثل اسپیروژیر، جوانه زدن مثل هیدر، تقسیم شدن مثل آمیب.

۱۵- اسپیروژیر و هیدر در چه شرایطی تولید مثل جنسی می‌کنند؟

پاسخ: در شرایط نامساعد محیطی.

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *