زیست چهارم . فصل ۷

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

۱-رفتار را تعریف کنید.

پاسخ: به عمل یا مجموعه‌ای از اعمال گفته می‌شود که جانور در پاسخ به محرک از خود بروز می‌دهد.

۲-رفتار غریزی را تعریف کنید.

پاسخ: رفتارهایی که متأثر از ژن‌ها و دارای برنامه ریزی ژنی هستند ، رفتار وراثتی یا غریزی نامیده می شوند.

۳-نتیجه‌گیری دیلگر در مورد رفتارهای غریزی یا وراثتی چه بود؟

پاسخ: رفتار آشیانه سازی در دو گونه مرغ عشق (فیشر و صورت هلویی) اساس ژنی دارد.

۴-نتیجه‌گیری دیلگر در مورد رفتارهای غریزی یا وراثتی بر اساس چه مشاهده‌ای بود؟

پاسخ: پرندگان دورگه رفتار حد واسطی را در حمل مواد آشیانه سازی نشان می دادند و مواد آشیانه سازی را بین نوک و پرهای ناحیه‌ی دم به تکرار جا به جا می کردند.

۵-منظور از الگوی عمل ثابت چیست؟

پاسخ: رفتارهای غریزی در افراد مختلف یک گونه مجموعه ای از حرکات مشخص و ثابت به نام الگوی عمل ثابت است.

۶-محرک نشانه چیست؟ چه ویژگی دارد؟

پاسخ: به محرکی که باعث بروز الگوی عمل ثابت می‌شود محرک نشانه می‌گویند. محرک نشانه اغلب یک علامت حسی ساده‌است.

۷-یادگیری را تعریف کرده و انواع آن‌ را نام ببرید.

پاسخ: تغییر رفتار که حاصل تجربه باشد یادگیری نامیده می شود. انواع: عادی شدن ، شرطی شدن کلاسیک ، شرطی شدن فعال(آزمون و خطا) ، حل مسئله و نقش پذیری.

۸-یادگیری چه اهمیتی دارد؟

پاسخ: نقش مهمی در شکل گیری رفتار غریزی دارد.

۹-ساده‌ترین نوع یادگیری کدام‌است و چگونه انجام می‌شود؟

پاسخ: عادی شدن.در این نوع یادگیری ساده جانور یاد می‌گیرد که از محرک‌های دائمی که هیچ سود و زیانی برای او ندارند صرف نظر کند و به آن‌ها پاسخ ندهد.

۱۰-محرک شرطی را تعریف کنید.

پاسخ: محرکی بی اثر یا غیر طبیعی است که اگر به مدت طولانی همراه با محرک طبیعی یا غیر شرطی به کار برده شود سبب بروز رفتار و پاسخ غیر شرطی شود.

۱۱-چرا به محرک بی اثر یا غیرطبیعی محرک شرطی می گویند؟

پاسخ: چون در صورتی می تواند پاسخ غیر شرطی ایجاد کند که به مدت طولانی همراه با محرک طبیعی یا غیر شرطی به کار برده شود.

۱۲-شرطی شدن فعال چگونه انجام می‌شود؟

پاسخ: در این نوع یادگیری جانور یاد می‌گیرد که انجام یک عمل یا رفتار خاص منجر به پاداش و تنبیه خواهد شد.اگر انجام آن رفتار منجر به دریافت پاداش شود احتمال تکرار آن افزایش و اگر منجر به تنبیه جانور گردد احتمال تکرار آن کاهش می یابد.

۱۳-پیچیده ترین نوع یادگیری کدام است و چگونه انجام می شود؟

پاسخ: حل مسئله. در این روش جانور بین تجارب گذشته‌ارتباط برقرار می‌کند و با استفاده‌از آن‌ها برای حل مسئله‌ی جدید ، استدلال می‌کند.

۱۴-اطلاعات ژنی و یادگیری چه تأثیری بر رفتار دارند؟

پاسخ: در بیش تر موارد هر دو عامل موثرند و شکل نهایی رفتار محصول برهم کنش این دو عامل است. هر رفتار یک بخش ژنی و یک بخش یادگیری دارد البته سهم هرکدام در رفتارهای مختلف متفاوت است.تشخیص این که در یک رفتار ، کدام بخش غریزی و کدام حاصل یادگیری است دشوار است.

۱۵-نقش پذیری چگونه حاصل می‌شود؟

پاسخ: جانور در دوره‌های خاصی ( معمولا تا دو سه روز بعد از تولد) به دنبال اولین شیئ متحرک که معمولا مادر آن‌هاست به راه می افتد و از او تبعیت می‌کند.

۱۶-نقش پذیری چه اهمیتی برای موجود زنده دارد؟

پاسخ: در حفظ بقا ارزش زیادی دارد و موجب می‌شود که جوجه‌ها در کنار مادرشان بمانند ، همراه با او به سمت آب بروند و به جستجوی غذا بپردازند و از خطرات حفظ شوند.

۱۷-چه موقع نقش پذیری به شکل مؤثرتری ایجاد می شود؟

پاسخ: در صورتی که همراه با شیئ متحرک صدا نیز باشد.

۱۸-انتخاب طبیعی معمولا چه نوع صفاتی را برمی گزیند؟

پاسخ: صفاتی که احتمال بقا و تولید مثل فرد را افزایش دهد.

۱۹- چرا شیرهای تازه به قدرت رسیده شرق افریقا ، بچه شیرهای کوچک رهبر قبلی گله را می کشند؟

پاسخ: چون فرصت کوتاهی برای تولید مثل و جفت گیری دارند و شیرهای ماده تا زمانی که بچه‌ی کوچک دارند جفت گیری نمی‌کنند. شیرهای تازه به قدرت رسیده با کشتن بچه شیرها ، شیرهای ماده را آماده‌ی جفت گیری می‌کنند.

۲۰-چرا با وجود افزایش مرگ و میر ناشی از کشته شدن بچه شیرها و به خطر افتادن بقای گونه ، این رفتار به شکل انتخاب طبیعی تثبیت شده‌است؟

پاسخ: رفتار شیر نر جوان به نحوی‌است که به نفع خودش باشد نه به نفع گونه.

۲۱-خورده‌شدن عنکبوت نربیوه‌ی سیاه توسط عنکبوت ماده‌یا از بین رفتن زنبورهای عسل هنگام دفاع چه سودی برای آن‌ها دارد؟

پاسخ: در مورد رفتار فداکارانه‌ی زنبور عسل ، به افراد خویشاوند کمک می‌شود تا زاده‌های بیش تری به وجود آورند و از این طریق ژن‌های مشترک آن‌ها بیش تر به نسل بعد منتقل می‌شود.در مورد عنکبوت ، با این رفتار ، عنکبوت ماده با تغذیه از عنکبوت نر انرژی لازم برای پرورش تخم‌ها را به دست می‌آورد و در ضمن ژن‌های عنکبوت نر نیز به نسل بعد منتقل شده‌است.

۲۲-ویژگی مشترک تمام رفتارهای جانوری چیست؟

پاسخ: همه‌ی آن‌ها در جهت کاهش هزینه‌های مصرفی و افزایش سود خالص انتخاب شده‌اند.

۲۳- چند نوع رفتار جانوری را ذکر کنید.

پاسخ: مراقبت از فرزندان ، تعیین قلمرو ، جفت گیری ، دفاع ، مهاجرت ، تغذیه.

۲۴- مزیت و عیب طعمه‌های بزرگ چیست؟

پاسخ: انرژی بیشتری دارند. اما شکار آن‌ها سخت تراست و کمتر یافت می شوند.

۲۵-غذایابی بهینه را تعریف کنید.

پاسخ: جانوران تمایل دارند بیشترین انرژی را در کمترین زمان به دست آورند. به این پدیده غذایابی بهینه گفته می شود.

۲۶-جانوران برای ارتباط با یکدیگراز چه علائمی استفاده می‌کنند؟

پاسخ: از علائم ارتباطی مختلف مثل: صدا، رنگ، بو، حرکت و حالت چهره و بدن.

۲۷-ویژگی‌های مشترک علائم ارتباطی را ذکر کنید.

پاسخ: باید به گیرنده‌ی خود برسند و پاسخ لازم را ایجاد کنند.

۲۸- فرومون چیست و بیشتر در چه موجوداتی به کار می رود؟

پاسخ: نوعی ماده‌ی شیمیایی است که جانوران از آن برای ایجاد ارتباط استفاده می‌کنند. در بندپایان به خصوص حشرات.

۲۹-کرم شب تاب ماده چگونه نرهای گونه‌ی خود را شناسایی می‌کند؟

پاسخ: هریک از گونه‌های کرم شب تاب ، الگوی تابش خاص خود را دارند و کرم شب تاب ماده ، نرهای گونه‌ی خود را بر اساس تعداد تابش‌های آن‌ها شناسایی می‌کند.

۳۰-مهم ترین عامل در تعیین راهبردهای تولید مثلی جانوران چیست؟

پاسخ: هزینه ای است که والدین برای تولید مثل و نگهداری از فرزندان باید بپردازند.

۳۱-علت انتخاب سیستم تک همسری در پرندگان چیست؟

پاسخ:تولید مثل در پرندگان پرهزینه‌است.مثل ساختن آشیانه ، خوابیدن روی تخم‌ها، تغذیه‌ی نوزادان.چون یک پرنده به تنهایی نمی‌تواند تمام کارها را انجام دهد همکاری دو والد لازم است.

۳۲- علت انتخاب سیستم چند همسری در پستانداران چیست؟

پاسخ: در پستانداران بیش تر هزینه‌های لازم برای پرورش نوزادان بر عهده‌ی والد ماده‌است و والد نر نقش کم تری دارد.

۳۲-چرا انتخاب جفت در جانوران به عهده‌ی جنس ماده‌است؟

پاسخ: چون انرژی بیشتری صرف تولید مثل می‌کنند و در این مورد محدودیت بیشتری دارند.

۳۳-صفات چشمگیر چه نوع صفاتی هستند؟

پاسخ: صفاتی هستند که معمولا در جانوران نر وجود دارند و نقش مهمی در رفتار جفت گیری دارند.

۳۴-چرا با وجود اینکه صفات چشمگیر پرهزینه‌اند، برای جانور اهمیت دارند؟

پاسخ: چون شانس جفت گیری را افزایش می‌دهند ، موجب می‌شوند جانور بتواند ژن‌های خود را به نسل بعد منتقل کند و از این طریق هزینه‌های مصرف شده جبران می‌شود.

۳۵-انتخاب جنسی را تعریف کنید.

پاسخ: نوعی فرایند تکاملی است که در آن یک صفت به خاطر افزایش شانس تولید مثل انتخاب می شود.

۳۶-وجود صفات چشمگیر در جانوران نر چه امتیازاتی برای آن‌ها دارد؟

پاسخ: ۱-جلب نظر جفت ماده. ۲-کاهش رقابت بین نرها.چون نرهایی که صفات فیزیکی برتری ندارند ، کم تر خود را درگیر نزاع های جدی می‌کنند.

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *