سوالات درس به درس مطالعات اجتماعی چهارم

درس اول مطالعات اجتماعی چهارم

۱ – محله به چه جایی می گویند؟

محلّه قسمتی از یک شهر یا روستاست که در آن گروهی از مردم در همسایگی یکدیگر زندگی می کنند.

۲ – حدیث پیامبر در مورد همسایه را بنویسید؟

اگر می خواهید خدا و پیامبر، شما را دوست داشته باشند، امانت دار و راستگو باشید و با همسایگان خود به نیکی رفتار کنید.

۳ – ۳ تا از مقرراتی که درمحله باید رعایت کنیم چیست؟

در زمان استراحت همسایه ها در کوچه توپ بازی یا در خانه سروصدا نکنیم.

در خانه صدای رادیو و تلویزیون را بلند نکنیم.

در ساختمان محلّ زندگی خود یا کوچه و خیابان محلّه مان ترقّه بازی نکنیم.

درس دوم مطالعات اجتماعی چهارم

۴ – مردم در مسجد علاوه بر عبادت خدا چه کار های دیگری انجام می دهند؟

مردم در مسجد علاوه بر عبادتخدا با یکدیگر آشنا می شوند، از حال هم خبر می گیرند و برای حلّ مشکلات محلّه ی خود با یکدیگر مشورت می کنند.

مسجد همچنین محلّ برگزاری مراسمی چون دعا، عزاداری و جشن های مربوط به عیدهای مذهبی است.

درس سوم مطالعات اجتماعی چهارم

۵ – جدول بودجه چیست؟

به جدولی که در آن درآمد، هزینه و پس انداز نشان داده شده است، جدول بودجه میگوییم.

۶ – برای خرید عاقلانه چه اقداماتی باید انجام دهیم؟

۱ برنامه ریزی برای خرید – ۲ همفکری و مشورت برای خرید ۳ جمع آوری اطلاعات مربوط به جنس – ۴ انتخاب جنس –

درس چهارم مطالعات اجتماعی چهارم

۷ – نقشه چگونه تهیه می شود؟

برای تهیه ی نقشه از عکس هوایی استفاده می کنند. عکس هوایی را با هواپیما از بالای زمین می گیرند.

۸ – استفاده از نقشه چه کمکی به ما می کند؟

نقشه ها در پیدا کردن مکان ها به ما کمک می کنند.

حتّی اگر هیچ وقت به جایی نرفته باشیم، با استفاده از نقشه می توانیم بفهمیم که آن محل کجاست و چگونه و از چه راهی می توانیم به آنجا برویم.

۹ – راهنمای نقشه چه کمکی به ما می کند؟

راهنمای نقشه، معنای رنگ ها و علامت های روی نقشه را مشخّص می کند

و کوه، جنگل، دریا، پل، خانه ها، خیابان، فرودگاه و چیزهای دیگر را روی نقشه نشان می دهد.

درس پنجم مطالعات اجتماعی چهارم

۱۰ – تولیدات عشایر را نام ببرید؟

گوشت، لبنیات، گلیم و جاجیم از تولیدات عشایر است.

۱۱ – زندگی روستایی چه تفاوتی با زندگی عشایری دارد؟

کار بیشتر روستاییان کشاورزی و باغ داری است.
بعضی از آن ها علاوه بر کشاورزی به دام پروری و تولید صنایع دستی مانند قالی و جاجیم مشغول اند.

شغل اصلی عشایر، دام پروری است و برای چراندن دام ها از جایی به جای دیگر کوچ می کنند.  گوشت، لبنیات، گلیم و جاجیم از تولیدات عشایر است.

۱۲ – شغل بیشتر شهر نشینان چیست؟

بیشتر شهرنشینان در کارخانه ها، مغازه ها و اداره ها کار می کنند.

۱۳ – استان چیست؟

کشور ما را برای اداره ی بهتر به قسمت های بزرگی تقسیم کرده اند. به هر یک از این قسمت ها استان می گویند.

درس ششم مطالعات اجتماعی چهارم

۱۴منظور از شمال و جنوب چیست؟

گر در یک صبح آفتابی، در حیاط خانه یا مدرسه طوری بایستیم که دست راست ما به طرف خورشید باشد و دست چپ ما به طرف مغرب، روبه روی ما شمال و پشت سرمان جنوب است.

۱۵ – کره ی زمین را تعریف کنید؟

زمینی که ما روی آن زندگی می کنیم و شهرها و کشورها روی آن قرار دارند،
کره ی بسیار بزرگی است که به آن کره ی زمین گفته می شود.

۱۶ – قطب شمال به کجا می گویند؟

به بالاترین نقطه ای که روی کره می بینید، قطب شمال نام دارد.

۱۷ – قطب جنوب به کجا می گویند؟

به پایین ترین نقطه ی زمین که روبه روی قطب شمال قرار دارد، قطب جنوب می گویند.

۱۸ – قطب نما چیست؟

قطب نما وسیله ای است که جهت قطب شمال و جنوب زمین را نشان می دهد.

قطب نما یک عقربه ی مغناطیسی آهنربایی دارد که نوک رنگی آن همیشه درجهت شمال قرار می گیرد.

درس هفتم مطالعات اجتماعی چهارم

۱۹ – دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند؟

دانش جغرافیا به ما کمک می کند که محیط زندگی خود و محیط های دیگر را بشناسیم و از چگونگی زندگی مردم در مکا نهای مختلف آگاه شویم.

۲۰ – کار جغرافی دان ها چیست؟

جغرافی دان کسی است که مکان های مختلف و زندگی مردم در این مکان ها را مطالعه می کند.

۲۱ – جغرافی دان ها برای مطالعه جغرافیا از چه وسایلی استفاده می کنند؟

درس هشتم مطالعات اجتماعی چهارم

۲۲ – نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند؟

انسان ها می دانستند که آنچه در زمین های کشاورزی کاشته اند، به مراقبت نیاز دارد.

پس، به تدریج در کنار زمین هایشان ساکن شدند. امّا مراقبت از کشتزارها و انجام دادن کار کشاورزی به تنهایی ممکن نبود.

در نتیجه، خانه هایشان را در کنار یکدیگر ساختند و زندگی یک جانشینی را آغاز کردند. به این ترتیب، اوّلین روستاها به وجود آمدند.

۲۳ – خداوند چه نعمت هایی را به انسان برای غلبه بر مشکلاتش داد؟

او به انسان ها عقل داده است تا بتوانند
راه حل هایی برای مشکلات خود پیدا کنند.

خداوند انسان ها را با دست هایی توانا آفریده است. هم چنین پیامبران را فرستاده است تا راه و رسم زندگی بهتر را به آن ها بیاموزند.

۲۴ – چگونه می توان فهمید که شکار در تأمین غذای انسان های اولیه نقش مهمی داشته است؟

از نقّاشی های به جا مانده روی دیوار غارها

۲۵ – انسان های گذشته چگونه آتش را کشف کردند؟

شاید در گذشته های دور، انسان ها متوجّه آتشی که دراثر رعد و برق به وجود می آمد، شدند

و بعدها پی بردند که با به هم زدن بعضی سنگ ها می توانند آتش درست کنند.

کشف آتش تغییرات زیادی در زندگی انسان به وجود آورد.

۲۶ – انسان های گذشته چگونه کشاورزی را آموختند؟

آن ها می دیدند که وقتی دانه ای در جایی به زمین می افتد، پس از مدّتی در آنجا گیاهی سبز می شود.

بنابراین، دانه هایی چون گندم و جو را کاشتند و به تدریج،کشاورزی را آموختند.

۲۷ – کشاورزی چه تغییراتی در زندگی انسان ها به وجود آورد؟

کشاورزی تغییر بزرگی در زندگی انسان ایجادکرد.

با رواج کار کشاورزی، موادّ غذایی به اندازه ی کافی تولید و حتّی ذخیره می شد.

در نتیجه، دیگر همه ی افراد مجبور به کار کشاورزی نبودند. پس عدّه ای از مردم به کارهای دیگر مثل ساختن ابزارهای کشاورزی و قایق و نیز داد و ستد مشغول شدند.

درس نهم مطالعات اجتماعی چهارم

۲۸ – مبادله ی کالا با کالا در گذشته چگونه بود؟

برای مثال، اگر کشاورزی بیشتر از مصرف خود و خانواده اش گندم داشت،

مقداری از آن را به کسی که ابزارهای کشاورزی می ساخت یا ظرف های سفالی تولید می کرد، می داد و وسایل هایی را که به آن نیاز داشت، می گرفت.

۲۹ – اولین شهر ها چگونه به وجود آمد؟

با گذشت زمان، جمعیت بعضی از روستاهای کنار رودها بیشتر شد و این روستاها به شهر تبدیل شدند. اوّلین شهرها در کنار رودهای پرآب به وجود آمدند.

۳۰ – ویژگی های یک تمدن را نام ببرید؟

خط آثار هنری تقسیم کا و مهارت در کار ها قانون و مقررات عقاید مذهبی داد و ستد حکومت و فرمانروا

درس دهم مطالعات اجتماعی چهارم

۳۱ – مورخ به چه کسی می گویند؟

به کسانی که درباره ی زندگی انسا نها و آنچه در گذشته اتّفاق افتاده است،
تحقیق می کنند و می نویسند، مورّخ می گویند.

۳۲ – کار باستان شناسان چیست؟

باستان شناسان بناها، اشیا و وسایلی را که از گذشته به جا مانده است، کشف و مطالعه می کنند.

درس یازدهم مطالعات اجتماعی چهارم

۳۳ – آریایی یعنی چه؟

ایران یعنی سرزمین یا محلّ آریایی ها، آریایی هم یعنی نجیب و شریف

۳۴ – آریایی ها به چند دسته تقسیم می شوند؟

سه دسته: مادها، پارس ها و پارت ها.

۳۵ – مادهاچگونه توانستند بر آشوریها پیروز شوند و نام رهبرآنها چه بود؟

مادها در غرب ایران ساکن شدند.آن ها با آشوری ها همسایه بودند. آشوری ها قومی جنگجو بودند و بیشتر اوقات به سرزمین مادها حمله ور می شدند

آن ها را غارت می کردند. مادها نمی توانستند جلوی حمله ی آشوری ها را بگیرند؛ زیرا با هم متّحد نبودند و سپاه منظّمی نداشتند

امّا سرانجام به ضعف خود پی بردند. با هم متّحد شدند و به رهبری دیااِکو حکومت ماد را به وجود آوردند و آشوری ها را شکست دادند.

۳۶ – دو تا از آثار تاریخی شهر همدان را بنویسید؟

منطقه ی تاریخی تپه ی هِگمتانه گنج نامه

۳۷ – سنگ نبشته های روی گنج نامه به چه زبان هایی نوشته شده و به چه خطی؟

این سنگ نبشته ها از آثار دوره ی هخامنشیان هستند و به سه زبان پارسی باستان، ایلامی و بابلی نوشته شده اند. خط میخی –

درس دوازدهم مطالعات اجتماعی چهارم

۳۸ – کوروش که بود و چه کرد؟

کوروش مردی از قوم پارس بود. او پس از جنگ های فراوان با مادها آن ها را شکست داد و حکومت قدرتمند هخامنشیان را به وجود آورد.

کوروش پادشاهی خردمند و باهوش بود. او با مردم سرزمین هایی که فتح می کرد با احترام و مهربانی رفتار می کرد.

۳۹ – مهمترین اقدامات داریوش چه بود؟

تعیین شهربان ساختن راه ها ضرب سکه طلا ایجاد سپاه ده هزار نفری

۴۰ – چاپارخانه ها چه فایده ای داشتند؟

در چاپارخانه ها همیشه اسب های تازه نفس آماده ی حرکت بودند.

نامه رسان ها در آنجا اسب خود را عوض می کردند و سوار بر اسب های تازه نفس، نامه ها را به دورترین نقاط کشور می رساندند.

درس سیزدهم مطالعات اجتماعی چهارم

۴۱ – اسکندر که بود و چه کرد؟

او پادشاه یونان و مقدونیه بود و آرزو داشت همه ی جهان را تصرف کند و در زمانهخامنشیان به ایران حمله کرد.

۴۲ – پس از سلوکیان چه حکومتی روی کار آمد؟

پس از سلوکیان، پارت ها گروهی دیگر از آریایی ها بودند که حکومت اشکانیان را به وجود آوردند.

درس چهاردهم مطالعات اجتماعی چهارم

۴۳ – در مورد شهر کرمانشاه توضیح دهید؟

شهر کرمانشاه در غرب ایران و مرکز استان کرمانشاه است و در میانرشته کوه های زاگرس قرار دارد.

در کرمانشاه بارندگی نسبتاً خوب است و این شهر چشمه ها و رودهای پرآب و مناظر زیبایی دارد.

این شهر از شهرهای باستانی ایران است و آثاری از دوره های هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان در آن مشاهده می شود.

۴۴ – دوتا از آثار تاریخی شهر کرمانشاه را بنویسید؟

طاق بستان بیستون

۴۵ – پس از اشکانیان، ساسانیان چگونه به حکومت رسیدند؟

وقتی حکومت اشکانی ضعیف شد، جنگ میان فرمانروایان محلّی، برای به دست گرفتن حکومت، شدّت گرفت.

یکی از این فرمانروایان، اردشیر، نوه ی ساسان بود. اردشیر در جنگ با اشکانیان پیروز شد و خود را شاه خواند. او حکومتی را به وجود آورد که به نام جدّش ساسانیان نامیده شد.

۴۶ – شاپور اول که بود و چه کار مهمی انحام داد؟

یکی از شاهان قدرتمند ساسانی، شاپور اوّل نام داشت. او توانست بر رومی ها پیروز شود و امپراتور روم را اسیر کند.

بعد از این پیروزی، شاپور دستور داد صحنه ی تسلیم شدن امپراتور روم را بر بدنه ی کوهی در فارس کنده کاری کنند.

۴۷ – خسرو انوشیروان که بود و چه اقدام مهمی انجام داد؟

یکی دیگر از شاهان معروف ساسانی، خسرو انوشیروان بود که در زمان او شهرهای بزرگی در ایران ساخته شد.

دانش پزشکی در آن شهر رونق یافت و پزشکانی از ایران و دیگر کشورهای جهان در آنجا گرد آمدند.

۴۸ – نام خدای زرتشتیان چیست؟کتاب مقدس آن هاچه نام دارد؟سه پایه اصلی دین زرتشت را بنویسید؟

زرتشتیان آتش را مقدّس می شمردند و در آتشکده ها اهورامزدا  را نیایش می کردند.

کتاب مقدّس زرتشتیان اوستا نام دارد.

سه پایه ی اصلی دین زرتشت پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک است.

۴۹ – چرا مردم ازحکومت ساسانیان ناراضی بودند؟

در اواخر حکومت ساسانی، مردم روز به روز ناراضی تر میشدند؛ زیرا مجبور بودند مالیات زیادی بپردازند تا هزینه های جنگ با رومی ها تأمین شود.

آن ها همچنین ازبعضی امتیازاتی که بزرگان داشتند، مانند آموزش و سواد، محروم بودند.

از سوی دیگر، پادشاهان به فکر خوش گذرانی بودند و به مردم توجّهی نداشتند.

سپاهیان نیز به دلیل جنگ های متعدد ضعیف شده بودند.

۵۰ – عرب های مسلمان باچه پیامی به ایران حمله کردند؟

پیام دین اسلام برادری و برابری بود.

درس پانزدهم مطالعات اجتماعی چهارم

۵۲ – ناهمواری را تعریف کنید؟

به پستی و بلندی های زمین، ناهمواری می گویند.

۵۳ – کوهپایه چیست؟

به زمین های پایین کوه کوهپایه می گویند.

۵۴ – رشته کوه را تعریف کنید؟

به کوه هایی که مانند زنجیر به یکدیگر متّصل اند، رشته کوه می گوییم.

۵۵ – دشت را تعریف کنید؟

دشت ها زمین هایی صاف و هموارند.

بعضی از دشت ها حاصلخیزند و کشاورزی در آنها رونق دارد، امّا خاک بعضی دشت ها شور است و برای کشاورزی مناسب نیست.

۶۶ – جویبار چگونه تشکیل می شود؟

در کوهستان ها برف فراوان می بارد. با گرم شدن هوا، برف کوه ها به تدریج  آب می شود و از جاری شدن آن در روی زمین، جویبار پدید می آید.

۵۷ – رود چگونه به وجود می آید؟

جویبارها از کوه ها سرازیر می شوند و از پیوستن آن ها به یکدیگر رود تشکیل می شود.

۵۸ – آبرفت چیست؟

رودها و جویبارها، دامن هی کوه ها را می شویند و سنگ های بزرگ و کوچک را می غلتانند

و با خود می برند. به شن و ماسه و گل و لایی که رودها همراه خود می برند، آبرفت می گوییم

۵۹ – جلگه چگونه به وجود می آید؟

وقتی رودها به طرف دریا می روند، آبرفت فراوانی را که با خود آورده اند، در نزدیکی دریا ته نشین می کنند.

این آبرفت ها روی هم انباشته می شوند و پس از سال ها جلگه را به وجود می آورند.

درس شانزدهم مطالعات اجتماعی چهارم

۶۰ – چه عواملی مهم ترین نقش را در تعیین آب و هوای یک منطقه دارد؟

دمای هوا و بارش

درس هفدهم مطالعات اجتماعی چهارم

۶۱ – چند ناحیه ی آب و هوایی در ایران وجود دارد؟

ناحیه ی معتدل و مرطوب خزری ناحیه ی معتدل و نیمه -خشک کوهستانی ناحیه ی گرم و خشک داخلی ناحیه ی گرم و شرجی سواحل جنوب –

۶۲ – از هر ناحیه ی آب و هوایی یک شهر را نام ببرید؟

ناحیه ی معتدل و مرطوب خزری رامسر ناحیه ی -معتدل و نیمه خشک کوهستانی همدان ناحیه ی گرم و خشک داخلی بم ناحیه ی گرم و شرجی سواحل جنوب بندر عباس

۶۳ – ویژگی ناحیه ی معتدل و مرطوب خزری چیست؟

این ناحیه در کناره ی دریای خزر واقع شده است.

در این ناحیه، باران فراوان می بارد و گرما و سرمای شدید وجود ندارد. وسعت ناحیه ی خزری بسیار کم است.

۶۴ – ویژگی ناحیه ی معتدل و نیمه خشک کوهستانی چیست؟

این ناحیه شامل کوه های بلند و دامنه های البرزو زاگرس است. در این ناحیه، در بیشتر ماه های سال هوا سرد است.

در زمستان برف زیادی روی کوه ها می نشیند و دمای هوا به زیر صفر درجه می رسد. این ناحیه تابستان هایی معتدل دارد.

۶۵ – ویژگی ناحیه گرم و خشک داخلی چیست؟

این ناحیه تابستان های گرم و زمستان های سرد دارد و مقدار بارش در آن کم است.

۶۶ – ویژگی ناحیه گرم و شرجی سواحل جنوب چیست؟

این ناحیه نیز تابستان های گرم و زمستان های معتدل دارد.

در سواحل جنوب هم مقدار بارش کم است. به همین دلیل، این ناحیه جزء نواحی خشک است،

امّا به علّترطوبت دریا، هوا در آنجا حالت شرجی پیدا می کند؛ یعنی بسیار نمناک می شود.

درس هیجدهم مطالعات اجتماعی چهارم

۶۷ – کدام درختان در ناحیه گرم و خشک می رویند و در مقابل کم آبی مقاوم اند؟و کدام جانوران در این ناحیه زندگی می کنند؟

نخل، گز، پسته ی وحشی و درختچه های خاردار یوز پلنگ مار عقرب

۶۸ – مژه های بلند و پلک های بزرگ شتر چه کمکی به او می کند؟

مژه های بلند و پلک های بزرگ شتر از چشم های او در برابر طوفان شن و تابش شدید آفتاب محافظت می کنند.

۶۹ – چرا پاهای شتر پهن آفریده شده اند؟

پاهای شتر پهن آفریده شده اند. به همین دلیل، این حیوان به راحتی روی شن های نرم و ریز بیابان حرکت می کند و در آن ها فرو نمی رود.

۷۰ – در دامنه های زاگرس چه گیاهان و جانورانی وجود دارند؟

در دامنه های زاگرس، جنگل های وسیع بلوط و پسته ی کوهی وجود دارد.

همچنین در این دامنه ها مراتع سرسبزی به وجود آمده اند که چراگاه گوسفندان اند. قوچ، گوزن و روباه –

۷۱ – در ناحیه ی معتدل خزری چه گیاهان و جانوارانی زندگی می کنند؟

در ناحیه ی معتدل خزری باران فراوانمی بارد. در این ناحیه جنگل های انبوه راش و افرا و چمنزارهای سرسبز و زیبا پدید آمده است. خرس، لاک – پشت، کرگدن، قورباغه، مرغ

درس نوزدهم مطالعات اجتماعی چهارم

۷۲ – زیستگاه چیست؟

هر موجود زنده ای در ناحیه ی خاصّی زندگی می کند که زیستگاه آن موجود نام دارد.

۷۳ – به چه جاندارانی گیاه خوار می گوییم؟

برخی از جانداران فقط گیاه می خورند که به آن ها گیاه خوار می گوییم.

۷۴ – به چه جاندارانی گوشت خوار می گوییم؟

به برخی دیگر از جانوران که گیاه خواران را می خورند، گوشت خوار می گوییم.

۷۵ – اگر در یک زیستگاه غذای یک گیاه یا جانور کم یا تمام شود چه اتفاقی می افتد ؟ یک مثال بزنید؟

اگر در یک زیستگاه، غذای یک گیاه یا جانور کم یا تمام شود، آن ناحیه در معرض خطر قرار می گیرد.

برای مثال،در زیستگاهی، موش ها، دانه های بلوط را می خورند. موش نیز غذای جغد است.

حال اگر در این ناحیه گیاه بلوط از بین برود، موش ها گرسنه می شوند و ممکن است بمیرند. جغد ها نیز چون موشی باقی نمی ماند ممکن است از بین بروند.

۷۶ – چه فعالیت هایی موجب از بین رفتن زیستگاه ها و لطمه زدن به محیط زیست شده است؟

کارخانه ها واتومبیل ها موادّ شیمیایی و سمّی را به محیط وارد می کنند و موجب آلوده شدن آب،خاک و هوا می شوند. –

پخش زباله در محیط، به زندگی جانداران و گیاهان لطمه می زند.

گاهی بعضی از افراد برای تفریح و سرگرمی، جانوران را شکار می کنند.

یکی از کارهای نامناسب در جنگل ها، روشن کردن آتش و خاموش نکردن آن است.

درس بیستم مطالعات اجتماعی چهارم

۷۷ – نشانه های مشترک ملت ایران را نام ببرید؟

قانون اساسی پرچم سرود ملی تقویم زبان و خط رسمی فارسی

درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی چهارم

۷۸ – در روز جمعه مردم به چه کارهایی مشغول می شوند؟

در این روز، مردم به نماز جمعه می روند، به خویشان و دوستان خود سر می زنند و از بیماران عیادت می کنند.

۷۹ – روزهای تعطیل درایران به چند دسته تقسیم می شود؟نام ببرید با مثال؟

روزهایی که به مناسبت های دینی تعطیل اند؛

مانند عید فطر، عید قربان، عید غدیر و یا روزهای سوگواری امام حسین (ع) تاسوعا و عاشورا.

روزهایی که به مناسبت های ملّی تعطیل اند؛

مانند روزهای عید نوروز و ۲۲ بهمن، روز پیروزی انقلاب اسلامی.

۸۰ – به جزایران درچه کشورهای دیگری عیدنوروز بر پا می شود؟

تاجیکستان، افغانستان و جمهوری آذربایجان

درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی چهارم

۸۱ – در روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ چه اتفاقی افتاد؟

در سال ۱۳۵۷ مردم ایران به رهبری امام خمینی علیه ظلم و ستم حکومت شاهنشاهی انقلاب کردند. آن ها می خواستند در کشور ما جمهوری اسلامی برپا شود و ما دیگر به بیگانگان وابسته نباشیم.

۸۲ – ۴ مورد از ویژگی های اخلاقی امام خمینی را بنویسید؟

او به نماز خیلی اهمّیت می داد و همواره از خدا کمک می خواست.

امام خمینی پاکیزگی و نظم را خیلی دوست داشت و در کارهایش بسیار منظّم بود.

امام با آن همه کارهای مهمّی که داشت، در کارهای خانه نیز کمک می کرد. امام خمینی کودکان را خیلی دوست داشت.

۳ Comments

Add a Comment
 1. واقعاعالیه!
  اگه برخی مطالب اضافی نبود؛میگفتم ببینظیره!

 2. می هن دوست

  سلام و خسته نباشید
  بسیار عالی همه یکجا بدون اضافات و تبلیغات و مناسب چاپ و بهره برداری
  متشکرم
  خدا خیربهتون بده

 3. خوب بود فقط خیلی ریزمینویسه درس…. و اصلا نمونی درس چندی باید با یک رنگ دیگه مینوشت

  ولی در هر صورت عالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *