شاهکار نظامی دوران باستان/هانیبال ارتش رم را شکست داد

۲۲۲۸ سال پیش در روز ۲۱ ژوئن سال ۲۱۷ قبل از میلادی هانیبال سردار کارتاژ ارتش رم را در ساحل دریاچه تراسیمن ، در اتروری (ایتالیای مرکزی امروزی) در هم شکست. در تاریخ نظامی جهان ، حمله هانیبال به قلب قلمرو رم جزو شاهکارهای نظامی محسوب می شود.
رم و کارتاژ دو شهر بزرگ دو سوی مدیترانه باستان بیش از یک قرن با یکدیگر می جنگیدند. جنگ های رم و کارتاژ از سال ۲۶۴ قبل میلاد آغاز و سرانجام در سال ۱۴۶ قبل از میلاد با اضمحلال کارتاژ خاتمه یافت.

سلسله جنگ های رم و کارتاژ به جنگ های پونیک موسوم شده است. شهر کارتاژ توسط فنیقی ها در نزدیکی شهرتونس امروزی بنیان نهاده شده بود. شهر رم نیز با گسترش قلمرو خود به یک قدرت جهانی تبدیل گردیده بود و در آن دوره با سیستم جمهوری (کنسولی) و یک مجلس سنا اداره می شد.

کارتاژ یک قدرت دریایی آن زمان بود و رم بیشتر در جنگ های زمینی قدرتمند بود. جنگ های پونیک به سه جنگ به نام های جنگ اول پونیک از ۲۶۴ تا ۲۴۱ قبل از میلاد ، جنگ دوم پونیک از ۲۱۹ تا ۲۰۲ قبل از میلاد و جنگ سوم پونیک از ۱۴۹ تا ۱۴۶ قبل از میلاد تقسیم می شوند.

هانیبال چهره شاخص جنگ دوم پونیک بود. در سال ۲۱۹ قبل از میلاد ، هانیبال که ۲۷ سال داشت و پسر هامیلکار سردار بزرگ کارتاژ بود ، به سمت فرمانده کل ارتش کارتاژ منصوب می شود.

وی به شهر ساگونت در اسپانیا که متحد رم بود حمله کرد و این بهانه ای برای آغاز جنگ دوم پونیک بود. هانیبال پس از این حمله به قصد تنبیه رم راهی طولانی که از سرزمین گل (فرانسه امروزی) می گذشت را آغاز می کند.

او از بی طرفی قبایل گل استفاده کرده و تا رود رن پیشروی می کند اما برای غافلگیر کردن رمی ها ناگزیر می شود از شهربندری مارسی که متحد رم بود، دوری گزیند.

هانیبال این طراح بزرگ نظامی از نواحی کم ارتفاع ساحلی دور شده و راه کوه های مرتفع و گردنه های خطرناک و برفگیر آلپ را در پیش می گیرد.

ارتش هانیبال شامل ۵۰۰۰۰ سرباز پیاده ، ۹۰۰۰ سوار و ۲۱۸ راس فیل بود. گذر این ارتش به ویژه با وجود فیل ها از گردنه ها و کوره راه های کوهستان آلپ یک اقدام ماجراجویانه و حماسی محسوب می شود.

هانیبال پس از گذر از کوه های آلپ وارد خاک رم می شود و در دو نوبت لژیون های  رمی که انتظار حمله وی را از این مسیر نداشتند در تسین و تره بی شکست می دهد.

آنگاه در روز ۲۱ ژوئن سال ۲۱۷ قبل از میلاد ، فلامینیوس کنسول رم در دامی که هانیبال در کناره های دریاچه تراسیمن برای وی گسترده بود، می افتد. در این نبرد ۱۵۰۰۰ لژیونر ارتش رم کشته شده و حدود ۱۵۰۰۰ لژیونر دیگر اسیر نیروهای هانیبال می شوند.

به این ترتیب در روز ۲۱ ژوئن سال ۲۱۷ قبل از میلاد لژیونرهای شکست ناپذیر ارتش رم توسط هانیبال سردار بزرگ کارتاژ در هم شکسته می شوند. عبور ارتش هانیبال و استراتژی نظامی او بعد از گذشت ۲۲۲۸ سال از این جنگ هنوز یک شاهکارجنگی محسوب می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *