شخصیت به زبان فرانسوی

شخصیت

 Personnalité

برای توصیف یک شخص از صفات توصیفی که پر کاربرد ترین آنها در زیر ذکر شده اند استفاده می شود .

raffiné

خبره و ماهر

 

sportif

ورزشکار

fort

نیرومند و قوی

 

courageux

شجاع

studieux

درسخوان

 

amical

دوستانه – خونگرم

lâche

نامرد

 

stupide

کند ذهن ، احمق

froid

غیر دوست

 

drôle

با مزه

sérieux

جدی

 

travailleur

کاری

paresseux

تنبل

 

intéressant

دلچسب و جالب

ennuyeux

ملال آور

 

faible

ضعیف

méchant

میانه رو

 

gentil

مهربان

snob

پر افاده و مغرور

 

sympathique

نازنین، مودب، نجیب

timide

خجالتی

 

sans préjugés

روشن فکر

impatient

بی حوصله و نا شکیبا

 

ouvert

خوش سفر

naïf

ساده و بی ریا

 

patient

صبور

taquin

سر به هوا

 

patriotique

میهن دوست

 

 

 

intelligent

باهوش

مثال :
il est trés drôle                  او خیلی با مزه است
c’est un garçon sportif         او یک پسر ورزشکار است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *