شعرای کلاسیک

شعرای سده چهارم و نیمه اول سده پنجم


• رودکی
بلخی
دقیقی
کسایی مروزی
رابعه قزداری
• فردوسی
فرخی سیستانی
عنصری
منوچهری دامغانی
ابوسعید ابوالخیر

شعرای میانه قرن پنجم تا اوایل قرن هفتم هجری

فخرالدین اسعد گرگانی
باباطاهر 
ناصر خسرو 
• مسعود سعد سلمان
• حکیم عمر خیام
سنایی غزنوی
انوری
ظهیرالدین فاریابی
خاقانی شیرازی
• نظامی
• عطار

شعرای سده هفتم تا پایان قرن هشتم هجری

مولوی
• سعدی
سیف فرغانی
شیخ محمود شبستری
امیر خسرو دهلوی
خواجوی کرمانی
ابن یمین
عبید زاکانی
سلمان ساوجی
• حافظ

شعرای قرن نهم تا اوایل قرن دهم هجری

شاه نعمت الله ولی
جامی
هلالی جغتایی
اهلی شیرازی

شعرای قرن دهم تا اوایل قرن دوازدهم هجری

لسانی شیرازی
• وحشی بافقی
محتشم کاشانی
عرفی شیرازی
شیخ بهایی
طالب آملی
کلیم کاشانی
• صائب

شعرای دوره بازگشت ادبی

مشتاق اصفهانی
فتحعلی خان صبا
نشاط اصفهانی
• وصال شیرازی
فروغی بسطامی
سروش اصفهانی
قا آنی
یغمای جندقی

شعرای دوره مشروطه

نسیم شمال
• ملک الشعرای بهار
• عارف قزوینی
فرخی یزدی
• علی اکبر دهخدا
• میرزاده عشقی
ابوالقاسم لاهوتی
ایرج میرزا

شعرای معاصر

ملک الشعرای بهار

علی معلم 

پروین اعتصامی

مظاهرمصفا 

شهریار

مهدی حمیدی شیرازی

معین تبریزی

نصرالله مردانی

حسین منزوی

سهیل محمودی

حمیدسبزواری 

حسن حسینی

مهرداد اوستا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *