ضرایب دروس در آزمون ارشد

ضرایب دروس باکتری شناسی پزشکی

باکتری شناسی … ۵

ویروس شناسی … ۱٫۵

انگل شناسی … ۱

قارچ شناسی … ۱

ایمنی شناسی … ۱٫۵

زیست شناسی سلولی و مولکولی … ۱

زبان انگلیسی … ۲

 

_______________________________________________________________

ضرایب دروس انگل شناسی پزشکی

باکتری شناسی … ۱

ویروس شناسی … ۱

انگل شناسی … ۵

قارچ شناسی … ۱

ایمنی شناسی … ۱٫۵

زیست شناسی سلولی و مولکولی … ۱

زبان انگلیسی … ۲

 

_________________________________________________________

ضرایب دروس قارچ شناسی پزشکی

باکتری شناسی … ۱

ویروس شناسی … ۰

انگل شناسی … ۱

قارچ شناسی … ۴

ایمنی شناسی … ۲

زیست شناسی سلولی و مولکولی … ۱

زبان انگلیسی … ۲

 

______________________________________________________

ضرایب دروس ویروس شناسی پزشکی

باکتری شناسی … ۱

ویروس شناسی … ۳

انگل شناسی … ۱

قارچ شناسی … ۰

ایمنی شناسی … ۲

زیست شناسی سلولی و مولکولی … ۱٫۵

زبان انگلیسی … ۲

 

___________________________________________

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *