عاجزانه دنبال چیزی نگرد، شادمانه جستجویش کن!

مردی برای مشاوره نزد من آمد. به من گفت عاجزانه دنبال کار می گردم و پیدا نمی کنم. یا اگر دست به کاری می زنم موفقیت آمیز نیست. به او گفتم: عاجزانه دنبال کار نگرد شادمانه جستجویش کن! انسان نباید استغاثه یا استدعا کند بلکه باید مدام سپاس گزار باشد که خواسته ی خود را پیشاپیش ستانده است. مشکل تو کلماتی است که بکار می بری و بعد آنها تبدیل به افکار می شود و بعد با آن مواجه می شوی. مرد با قیافه ی در هم خود کمی سرش را خاراند. اما چیز زیادی از حرف هایم نفهمید. اما قول داد روی آنها فکر کند. پس از مدتی شادمان با یک دسته گل آمد و گفت یک کار عالی پیدا کردم چون توانستم اول خوب آن را داشته باشم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *