عبارات کاربردی در موقع رانندگی

۱٫We change lanes
لاینمونو عوض میکنیم

۲٫We turn left
دست چپ میپیچیم

۳٫We turn right
دست راست میپچیم

۴٫We go straight
مستقیم میریم

۵٫ We get on (enter) a freeway/highway
وارد بزرگراه /اتوبان یا جاده میشیم

۶٫We get off (exit) a freeway/highway
از بزرگراه /اتوبان یا جاده خارج میشیم

۷٫ We yield right of way
برای ماشین ها وایمستیم تا رد بشند

۸٫ We pass someone
سبقت میگیریم

۹٫ We pull over to the side of the road
کنار میزنیم (کنار خیابان/جاده نگه میداریم)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *