عبارتهای کوتاه شده و اختصارهای رایج اینترنتی

Shortenings کوتاه شده ها:
────────────────
OMG- Oh My God
b4 – before
y – why
u – you
ur – your
2 – to
gr8 – great
l8r – later
k – OK
thx – thanks
bf – boyfriend
gf – girlfriend
pls – please
ppl – people
sry – sorry
w/ – with
b/w – between
b/c – because
w/o – without

Acronyms اختصارها
──────────────
ATM – at the moment
AFAIK – as far as I know
BFF* – best friends forever
BTW – by the way
FWIW – for what it’s worth
IAC – in any case
IDK – I don’t know
IIRC – if I remember correctly
IMHO – in my honest opinion
IMO – in my opinion
LOL* – laughing out loud
LMAO – laughing my ass off
LMK – let me know
OMG* – Oh my god
TBC – to be continued
TBD* – to be determined
TMI* – too much information
TTYL – talk to you later
TY – thank you
WTF* – what the f*ck

* اونهایی که ستاره دارند رو Even مردم عادی(غیر اینترنتی) هم در مکالمه هاشون استفاده میکنند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *